5 Bibliai Vers Arról, Hogy Soha Ne Hagyjuk Abba Az Imádkozást:

5 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, amelyek emlékeztetnek minket arra, hogy soha ne hagyjuk abba az imádkozást.

Bibliai versek:

1 Thesszalonika 5:16-18, Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

Efézus 6:18, Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentekért

Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Jakab 5:16, Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

Kolossé 4:2, Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.

Ajánlott Írásaink: