9 Bibliai Áldás Azokért Akiket Szeretsz:

Ezeket a gyors, de erőteljes szavakat imádkozhatjuk szeretteinkért közel és távol.

Egy barátom megosztott egy megható történetet. Felnőtt fia és menye hagyományt kezdett az elsőszülöttjükkel. A gyermek ágya fölé a Bibliából vett Aaronok áldásának bekeretezett ábrázolását akasztották: „Az Úr áldjon meg téged és őrizzen meg téged; az Úr ragyogtassa fel rád az ő arcát és legyen kegyelmes hozzád; az Úr fordítsa feléd az ő arcát és adjon neked békességet”.

Minden este, amikor ágyba dugták gyermeküket, megáldották őt ezekkel a szavakkal. Most, amikor a nagymamája vagy a nagypapája (a barátom) meglátogatja és betakargatja, megkérdezi: „Megáldasz engem?”.

Az áldások, amelyek közül sok megtalálható a Bibliában, nagyszerű módja annak, hogy imádkozzunk azokért, akiket szeretünk, akkor is, amikor hallanak minket, és akkor is, amikor nem. Sőt, a bibliai áldások még akkor is összpontosíthatják és fokozhatják imáidat, amikor nem tudod, mi másért imádkozhatnál valakiért.

Íme 9 áldás, amit szeretek imádkozni azokért, akiket szeretek:

1) „Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!”. (4Mózes 6:24-26)

2) „Emlékezzék minden áldozatodra, legyen kedves előtte égőáldozatod!”. (Zsoltárok 20:4,)

3) „Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját!”. (Zsoltárok 67:2)

4) „Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az Ő Lelke által a belső emberben”. (Efézusbeliekhez 3:16)

5) „Hogy lakozzék a Krisztus a hit által a ti szívetekben”. (Efézus 3:17)

6) „Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. ” (Filippi 1:9-11)

7) „Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.”. (Kolossé 1:11)

8) „Titeket pedig az Úr gyarapítson és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.”. (1Thesszalonika 3:12)

9) „Maga a békesség Ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!”. (2Thesszalonika 3:16)

Miért ne kezdenéd el még ma? Imádkozz a fentiek közül egyet vagy többet egy szerettedért. Jegyezz meg egyet vagy kettőt, vagy nézd meg még ezt a további 16 házi áldást, hogy bárkiért és bármiért áldást tudj mondani.

Ajánlott Írásaink: