16-házi-áldás-az-otthonod-megvédésére

16 Házi Áldás, Amivel Megvédheted És Megtisztíthatod Az Otthonodat:

Akár nemrég vásároltál új házat, akár olyanban élsz, amely már generációk óta a családodé, mindig imádkozhatsz a házad és családod áldásáért, hogy békében, szeretetben és hitben élhessetek.

A házi áldás azt jelenti, hogy bízunk Istenben, hogy kegyelmével vigyázzon háztartásunkra, hogy megvédjen minket a testi és lelki bajtól. Ahogyan Jézus utasította tanítványait, hogy áldják meg azok házát, akikhez bemennek: „Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok: Békesség ennek a háznak!”. (Lukács 10:5)

Íme 16 házi áldás, hogy megáldjuk otthonunkat védelemmel, szeretettel és békével.

házi-áldás-védelem

Házi áldás otthonod védelméért

Drága Istenem, köszönöm neked ezt az otthont. Imádkozom, hogy jöjj el és védd meg ezt az otthont az ellenség támadásaival szemben. Imádkozom minden gonosz ellen, amely megpróbál behatolni ebbe az otthonba, és az erőért, hogy legyőzzük a kísértést. Imádkozom, hogy ne hagyjunk lehetőséget az ördögnek, hogy behatoljon, helyette töltsd be ezt a házat a Te jelenléteddel Uram, és hogy a családunk inkább benned növekedjen, Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás Isten jelenlétéért az otthonunkban

Drága Jézus, szeretném életemet a Te szereteted változatlan valóságára építeni, hogy bárhová is megyek, mindig otthon érezzem magam. Köszönöm, hogy mindig velem vagy. Taníts meg arra, hogyan éljek Benned. Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás az otthonunk szeretetéért

Drága Uram, néha elveszítem a perspektívát, amikor az előttem lévő ajándékokat nézem. Elkezdem azt hinni, hogy álmaim házának valahol máshol kell lennie, mert itt, ebben a zűrzavarban biztosan nem lehet. Segíts, hogy újra összpontosítsam a szívemet, és találjam meg az elégedettséget itt, ezen a helyen, amelyet oly kegyesen biztosítottál nekem. Segíts, hogy tiszteljelek Téged azáltal, hogy megtanulok vigyázni az otthonomra, és szeretetet mutatok azoknak az embereknek, akik belépnek az ajtómon. Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás otthonunk és családunk védelméért

Jób 1:10 – Nem magad emeltél-e sövényt köré, háza és minden vagyona köré? Megáldottad keze munkáját, úgyhogy birtoka egyre gyarapszik a földön.

Atyám, Istenem, imádkozom az otthonunk és a benne élők védelméért. Köszönöm, hogy megajándékoztad a családomat és ezt a házat. Uram, tartsd távol tőlünk a gonoszt, és védj meg minket a bajtól. Adj nekünk bölcsességet és megkülönböztető képességet, hogy milyen befolyásokat engedünk be otthonunkba. Védd meg elménket, testünket és lelkünket. Tölts be minket és otthonunkat a Szentlélek erejével. Legyünk erősek és hatalmasak a te erődben, ahogyan ebben a házban növekedünk, és akik belépnek, tudják, hogy jelen vagy. Ámen.

hagyományos-házi-áldás

Hagyományos házi áldás ima

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól.

Mert tiéd az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek országa, hatalma és dicsősége, most és mindörökkön örökké és mindörökké.

Ó, Isten, a mi Megváltónk, az Igaz Világosság, akit János próféta megkeresztelt a Jordánban, és aki méltóztatott bemenni Zákeus tetőfája alá, üdvösséget hozva neki és házának: Te, ugyanaz az Úr, őrizd meg azokat is a bajtól, akik itt laknak; add meg nekik áldásodat, tisztulásodat és testi egészségedet, és minden kérésüket, amely az üdvösségre és az örök életre szól; mert áldott vagy Te, mint a Te Atyád is, aki öröktől fogva van, és a Te Mindened, Szent, Jó és Élet, teremtő Lelked, most és mindörökké és az örökkévalóságokig. Ámen.

Családod megáldása

Drága Istenem, köszönöm neked a családomat, imádkozom, hogy ebben az otthonban mindenütt érezzük a jelenlétedet. Imádkozom családom minden egyes tagjáért, hogy áldd meg őket, és védd meg őket, ahogyan a napjukat élik, és segítsd, hogy szemüket rád irányítsák, Jézus nevében, Ámen.

„De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!” (Józsué 24:15)

Korai keresztény házi áldás

Uram, küldd le kegyelmedet és áldásodat ránk itt és erre a házra. Irgalmasságod angyala vigyázzon rá, és őrizze meg mindazokat, akik itt laknak, minden gonosztól. Vezessen minket szent akaratod teljesítésére, tanítson minket arra, hogy betartsuk, amire Krisztus tanított minket.

Uram, adj nekünk egészséget és hosszú életet, adj nekünk bőkezű kezedből mindent, amire szükségünk van ahhoz, hogy jól és bölcsen éljünk. Mentsd meg mindazokat, akik szűkölködnek vagy bármilyen bajban vannak. Legyen ez a ház az öröm és az irgalom helyeként ismert, ahol Krisztus jósága valósággá válik mindazok számára, akik itt élnek és akik ide látogatnak.

Légy irgalmas hozzánk, Uram: Mert irgalmas Isten vagy, aki szereted az emberiséget, és neked tulajdonítunk dicsőséget: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, most és mindörökkön örökké és mindörökké. Ámen.

Imádság Isten áldásáért otthonunkra

Szent Isten, eléd járulunk, hogy dicsőségedet és célodat keressük otthonunkban. Legyünk ismertek arról, hogy dicsérünk és imádunk téged házunk falain belül. Tisztítsd meg szívünket, elménket és otthonunkat, hogy tükrözze szentségedet. Újíts meg minket, védj meg minket, és áldd meg ezt a házat, miközben arra törekszünk, hogy jobban megismerjünk és szolgáljunk téged, ahogy jövünk és megyünk. Ámen.

házi-áldás-gyermekes-otthonhoz

Házi áldás új otthonunkra

Mennyei Atyánk, mindenható Isten, alázatosan kérünk Téged, áldd meg és szenteld meg ezt a házat és mindazokat, akik benne laknak, és mindent, ami benne van, és add, hogy minden jóval betöltsd; add meg nekik, Urunk, a mennyei áldások bőségét és a föld gazdagságából minden élethez szükséges anyagot, és végül irányítsd vágyaikat kegyelmed gyümölcseire. Légy tehát méltó, hogy bejövetelünkkor megáldjad és megszenteld ezt a házat, ahogyan Ábrahám, Izsák és Jákob házát is megáldottad; és a Te világosságod angyalai, akik e ház járásában laknak, védjék meg azt és azokat, akik benne laknak. Krisztus Urunk által. Ámen.

Házi áldás gyermekes otthonhoz

Istenünk, köszönjük Neked ezt a csodálatos otthont, amellyel megáldottál minket! Imádkozom minden egyes gyermekemért, Uram, hogy sok emlékkel legyenek megáldva, amit megőrizhetnek, amikor felnőnek. Olyan sok csodálatos emlékem van a gyermekkoromról, és imádkozom, hogy ugyanez legyen elmondható a gyermekeimről is. Segíts, Uram, hogy a lehető legjobb anya/apa lehessek mindannyiuk számára. Segíts, hogy a lehető legjobb férj/feleség legyek, hogy megmutassam a gyerekeimnek és a házastársamnak, hogy milyen sokat jelentenek nekem! Izgatottan várom a jövőt ebben az otthonban, és imádkozom a Te áldásodért, hogy az évek során is folytatódjon benne. Ámen

Házi áldás a védelemért

Drága Istenem, köszönöm neked ezt az otthont. Imádkozom, hogy jöjj el és védd meg ezt az otthont az ellenség támadásaival szemben. Imádkozom minden gonosz ellen, amely megpróbál behatolni ebbe az otthonba, és erőt kérek a kísértés legyőzéséhez. Imádkozom, hogy ne hagyjunk lehetőséget az ördögnek, hogy behatoljon, helyette töltsd be ezt a házat a Te jelenléteddel, Uram, és hogy a családunk inkább benned növekedjen, Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás a biztonságért

Drága Istenem, imádkozom ezért az otthonért és mindenkiért, aki benne van. Uram, azért imádkozom, hogy ezt az otthont lelkileg és fizikailag is biztonságban tartsd. Imádkozom a fizikai ház biztonságáért a károktól, és e ház tagjainak biztonságáért a sérülésektől és betegségektől. Imádkozom, hogy amikor megpróbáltatások érik ezt az otthont, adj nekünk erőt, hogy bízzunk benned, hogy legyen meg a te akaratod, Jézus nevében, Ámen.

házi-áldás-a-vendégekért

Házi áldás a jövés-menésedért

Drága Istenem, imádkozom mindazokért, akik ebben a házban vannak, hogy amikor jönnek és mennek, tartsd meg őket biztonságban, de segítsd őket abban is, hogy példát mutassanak neked, Uram. Imádkozom, hogy érezzük a jelenlétedet velünk, még akkor is, amikor elhagyjuk az otthont. Imádkozom, hogy amikor belépünk az otthonba, érezzük a jelenlétedet, és csak azt hozzuk magunkkal, ami hasznos lesz nekünk és másoknak, amikor belépünk. Uram, köszönjük, hogy mindig velünk vagy, Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás a családért

Drága Istenem, köszönöm neked a családomat, imádkozom, hogy ebben az otthonban érezzük a jelenlétedet. Imádkozom minden egyes családtagomért, hogy áldd meg őket és védd meg őket, ahogyan a napjukat élik, és segítsd, hogy a szemüket rád irányítsd, Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás az Úr jelenlétéért

Drága Istenem, azért imádkozom, hogy jelenléted szállja meg és töltse be ennek az otthonnak minden szegletét. Köszönöm, hogy mindig velünk vagy és gondoskodsz rólunk. Imádkozom, hogy ezt érezzük otthonunkban. Imádkozom, hogy otthonunk a te jelenléted miatt a nyugalom és a béke helye legyen, és hogy vágyakozzunk arra, hogy közelebb kerüljünk hozzád, Jézus nevében, Ámen.

Házi áldás a vendégekért

Drága Istenem, azért imádkozom, hogy amikor másokat is meghívunk a házunkba, bölcsen használjuk fel ezt az időt arra, hogy megmutassuk nekik a te szeretetedet. Köszönöm, hogy itt vagy a házunkban, és imádkozom, hogy érezzék a békét, amely tőled származik a házunkban, Jézus nevében, Ámen.

 

Ajánlott Írásaink: