reggeli-ima-uj-napon

20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod:

Van az a reggeli ima, amire még a legzsúfoltabb reggeleken is érdemes időt szakítani.

Persze, a kávé remekül indítja a napot, de a legjobb módja annak, hogy jó lábbal kezdjük a napot, az értelmes ima. Nem számít, mit tartogat a napod, ha időt töltesz ezekkel az igékkel, az energiát ad és vigaszt nyújt, bármi is következzen.

 

reggeli-ima-hálás-szivért

20 reggeli ima, hogy hálás szívvel kezdd a napodat

Reggeli ima az új napfelkeltében

Drága Uram, köszönöm szépen az élet egy újabb napját a Földön. Köszönöm, hogy egy újabb gyönyörű napfelkeltében gyönyörködhetünk. Köszönöm a természet csodálatos hangjait, a fák között simogató hűvös szellőtől a madarak énekléséig. Te csodálatos Isten vagy, tele kegyelemmel és irgalommal. Dicsőítelek, hogy megengedted, hogy még egy napot a családommal tölthessek. Szeretlek Atyám! Ámen.

Reggeli ima emlékeztető

Drága Uram, segíts, hogy emlékezzek arra, milyen nagy a különbség, ha a Veled töltött időt a reggeli időm egyik prioritásává teszem. Ébreszd fel bennem testben és lélekben minden nap a vágyat, hogy találkozzam Veled, és halljam, hogy megerősítő, bizonyosságot és bölcsességet adó szavaidat mondod a szívem felett, amikor felkészülök a napomra. Jézus nevében, Ámen.

Reggeli ima a fárasztó napokra

Atyám, tisztítsd meg álmos fejemet, és töltsd meg elmémet várakozással. Ébreszd fel lassú testemet, és energiával töltsd fel szívemet a cselekvő szeretettel. Gyújtsd fel a lelkemet, és gyújtsd fel ezt a napot ígérettel. Tedd a hétköznapokat rendkívülivé. Vonj be engem, mutasd meg nekem az élő királyságodat. Segíts meglátnom, hogy minden ébren töltött pillanat tele van ígérettel miattad.. Ámen.

Reggeli ima munka előtt

Uram, neked adom ma mindenemet, ami vagyok. Kérlek, söpörd el fáradtságomat, hogy munkámban lelkesüljek. Segíts, hogy új utakat fedezzek fel, hogy kinyilvánítsam szeretetedet mindenkinek, akivel találkozom. Tartsd meg elmémet tisztán és összpontosítsd mindarra, amit el kell érnem, és add meg nekem a bölcsességet, hogy leküzdjem a nehézségeket és megoldásokat találjak. Rád nézek, és bízom benne, hogy velem vagy ezen a napon. Ámen.

Reggeli ima a családért

Drága kegyelmes Atyám, dicsérlek Téged a családomért. Köszönöm neked a házastársamat. Még gyengeségeikben is feltétel nélkül szeretem őket. Köszönöm a gyermekeimért. Minden alkalommal, amikor hallom a lábuk dobogását a házban, mosolygok. Az öröm eláraszt engem, Atyám! Légy ma a családommal, amikor külön utakon járnak. Hozz haza mindannyiunkat biztonságban egymáshoz, imádkozom érte. Ámen.

Reggeli ima ahogy a nap felkel

Ahogy a nap felkel, szereteted keljen fel a szívemben. Olyan szeretet, amely eloszlatja a fáradtságot. Egy szeretet, amely legyőzi a nehézségeket. Egy szeretet, amely kapcsolatokat épít. Egy szeretet, amely szorgalomra ösztönöz. Egy szeretet, amely kiválóságot hoz. Egy szeretet, amely bizalmat fejleszt. Olyan szeretet, amely dicséretet szül. Uram, hadd éljek a te szereteted fényében. Ámen.

Reggeli ima egy új napért

Drága Uram, egy új nap kezdetére vezettél el engem. Ahogy a világ frissen és tisztán megújul, úgy kérlek Téged, hogy újítsd meg szívemet a Te erőddel és céloddal. Bocsásd meg nekem a tegnapi hibákat, és áldj meg, hogy ma közelebb járjak a Te utadon. Ma újrakezdem az életemet; ragyogj át rajtam, hogy minden ember, akivel találkozom, érezze bennem a Te jelenlétedet. Fogd meg a kezem, drága Uram, mert egyedül nem tudom végigcsinálni. Ámen.

Kora reggeli ima

Eléd járulok, ó Uram. Ahogy a nap felkel, úgy keljen fel bennem a te reménységed. Ahogy a madarak énekelnek, áradjon belőlem a te szereteted. Ahogy a fény elárasztja ezt az új napot, ragyogjon át rajtam a te örömöd. Eléd járulok, ó Uram, és iszom a béke e pillanatából, hogy ma is hordozzak valamit a te reményedből, szeretetedből és örömödből a szívemben.

Reggeli ima a bátorságért

Uram, adj nekem kitartó, győztes bátorságot, ahogy végigmegyek ezen a napon. Amikor kísértésbe esem, hogy feladjam, segíts, hogy folytassam. Adj nekem vidám lelket, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogyan én szeretném. És adj bátorságot, hogy megtegyem, amit meg kell tennem. Jézus nevében, Ámen.

Reggeli ima Isten útjainak járásáért

Uram, semmi se válasszon el ma tőled. Taníts meg arra, hogy ma csak a Te utadat válasszam, hogy minden egyes lépés közelebb vigyen hozzád. Segíts, hogy az Ige szerint járjak, és ne az érzéseim szerint. Segíts, hogy szívem tiszta és osztatlan maradjon. Védj meg saját meggondolatlan gondolataimtól, szavaimtól és cselekedeteimtől.

És őrizd meg, hogy ne vonják el a figyelmemet a vágyaim, és a gondolataim arról, hogyan kellene lennie a dolgoknak. Segíts, hogy ami az utamba kerül, azt lehetőségként fogadjam el, ne pedig személyes kellemetlenségként. És végül segíts, hogy meg tudjak pihenni a Zsoltárok 86:13 igazságában: „Nagy a te szereteted irántam”. Te már látod, hogyan fogok elbukni. De most tudatosan szívem legmélyére dugom az irántam való abszolút szereteted suttogását.

Felismerem, hogy az irántam érzett szereteted nem a teljesítményemen alapul. Te szeretsz engem, minden hibámmal együtt. Ez csodálatos. De ami a legcsodálatosabb, hogy a világ Megváltója ma reggel néhány percet szeretne velem tölteni. Uram, segíts, hogy örökké emlékezzek arra, milyen ajándék, hogy így leülhetek Veled. Ámen.

Reggeli ima Szent Ferenctől

Uram, segíts, hogy csendesen, könnyedén éljem meg ezt a napot; hogy bizalommal, nyugodtan támaszkodjak nagy erődre; hogy türelmesen, derűsen várjam akaratod kibontakozását; hogy békésen, örömmel találkozzam másokkal; hogy bizalommal, bátran nézzek a holnap elé.

Reggeli ima az erőért

Drága Uram, imádkozom, hogy adj nekem erőt, hogy erős legyek érted a mai világban. Uram, Te ismered a küzdelmeket, amelyekkel ma szembe kell néznem. Légy velem, amikor átmegyek rajtuk. Vigyázz rám, ha túl gyenge vagyok ahhoz, hogy megmozduljak. Ha megbotlom bennük, bocsáss meg nekem, Atyám. Ha sikerrel járok bennük, dicsérni foglak Téged! Méltó vagy minden dicséretre és tiszteletre. Ámen.

Reggeli ima a családot közel tartva

Drága Istenem, köszönöm a család és a barátok ajándékát. Őket a szívemben tartani az egyik legértékesebb dolog, amit soha nem tudok megunni. Áldj meg mindenkit, mert megérdemlik mindazt a jóságot, amit Te adtál nekem. Ha ma esetleg valami rosszat teszek, kérlek, bocsáss meg nekem. Ámen.

Reggeli ima a lehetőségért

Drága Uram, azért imádkozom ma, hogy teljesen átadjam Neked a lelkemet, hogy úgy használhass engem, ahogyan Neked tetszik. Imádkozom, hogy adj nekem lehetőséget arra, hogy megmutassam az embereknek, mennyit jelentesz nekem. Adj belátást, hogy tudjam, mit és hogyan mondjak. Tégy elég bátorrá, hogy vidáman és örömmel hirdessem az üdvösséget. Imádkozom, hogy a magok, amelyeket megengeded, hogy elültessek, növekedjenek és beérjenek. Imádkozom, hogy Te, Atyám, öntözd meg a magokat, amelyeket megengedsz nekem ma elültetni. Örökké hálás leszek a keresztért; hadd hirdessem azt ma ragadós módon. Ámen.

Reggeli ima az elégedettségért

Drága Dicsőséges Atyám, imádkozom, hogy ma rád összpontosítsak. Imádkozom, hogy folyamatosan emlékeztess arra, hogy minden körülmények között elégedett legyek. Imádkozom, hogy tölts el, hogy egész nap örülni tudjak, még akkor is, ha a stressz belopakodik belém. Tudom, hogy elégedettségem által Te dicsőülsz meg. Szeretnélek tisztelni Téged, Atyám, mindenben, amit teszek. Dicsőítem a Te szent nevedet! Ámen

Reggeli ima Isten védelméért

Drága Uram, nem tudom, ki vagy mi keresztezi ma az utamat. De azt tudom, hogy Te vagy az én Sziklám és az én erődöm. Te vagy az én pajzsom és erős tornyom. Segíts, hogy ma hozzád tudjak lehorgonyozni. Taníts meg arra, hogyan álljak meg erősen Benned, és ma csak a Te utadat válasszam. Segíts, hogy a Te igazságod szerint járjak, és ne az érzéseim szerint. Segíts, hogy mindent, ami az utamba kerül, úgy fogadjak el, mint egy lehetőséget, hogy láthassalak Téged munkálkodni, és mint egy lehetőséget, hogy másokat is Hozzád vezessek. Ámen.

Reggeli ima az irányítás kéréséért

Uram, segíts, hogy ne a saját értelmemre támaszkodjam, hanem mindenben ismerjelek el Téged, hogy Te irányíthasd szavaimat, gondolataimat és cselekedeteimet. Jézus nevében, Ámen.

Reggeli ima a mai napra

A mai nap folyamán legyek élesen tudatában a Te jelenlétednek mindenben, amit teszek – ahogy munkába járok, ahogy elviszem a gyerekeket az iskolába, ahogy háztartást vezetek, és ahogy beszélek a szomszédaimmal. Legyen az életem élő példa, és mások lássák bennem Krisztust. Sokan szenvednek ebben a világban – legyek ma valakinek gyógyír, Uram, olyan módon, amit el sem tudok képzelni. Szavaim legyenek sóval fűszerezve, és szolgáljanak kegyelmet mindazoknak, akik hallják. Tetteim legyenek összhangban a Te Igéddel.

Reggeli ima a hála kifejezésére

Drága Istenem, köszönöm neked a munkámat. Biztosítottad számomra az állandó jövedelmet, és ezt köszönöm neked. Imádkozom, hogy vigyázz rám ma a munkahelyemen, és imádkozom, hogy ne történjen baleset, hogy mindenki hazamehessen. Köszönöm neked, hogy a munkám olyan jövedelmet biztosított, amely eltart engem és a családomat. Köszönöm, hogy gondoskodtál rólam, a házamról, az autómról és az élelemről. Imádkozom, hogy biztonságban jussak el a munkahelyemre és vissza, és imádkozom, hogy ma úgy használj engem, ahogyan jónak látod a Te dicsőségedre. Ámen.

Reggeli ima az Úr számára

Jó reggelt, Uram! Ez az a nap, amelyet Te teremtettél, örülni fogok és boldog leszek benne. Hálával köszönöm, hogy még egy napra megőrizted az életemet. Hálával köszönöm meg, hogy a szeretet végső ajándékát adtad nekem fiad formájában, és hogy életét feláldoztad értem. E túláradó ajándék miatt, amelyet gyakran fel sem tudok fogni, alázatosan alávetem magam neked. Tudom Uram, hogy én csak egy egyszerű ember vagyok, és nem tudlak téged tanítani, de Te Uram, engem tudsz tanítani. Taníts meg hát a te utaidra, hogy a te hűségedre támaszkodhassak. Taníts meg számolni napjainkat és bölcsen használni az időnket.

Nem tudom, mit tartogat ez a nap, de tudom, hogy a napot te tartod. Te voltál az, aki a Föld alapjait leraktad, és ezért érted minden részét. Tudom, hogy te tartod a napot az égen, a csillagokat a helyükön, és te teremtetted ezt a Földet, hogy lakjam és élvezzem.

 

Ajánlott Írásaink: