3 Dolog, Ahogy A Szent Lélek Segít Téged És Nem Is Tudsz Róla:

Mindannyian hallottunk már számtalan leckét, előadást és konferencia beszédet a Szentlélek fontosságáról az életünkben, és könnyen fel tudjuk sorolni, milyen csodálatos módon áldhat meg minket. Vannak azonban a Szentléleknek olyan aspektusai, amelyeket általában figyelmen kívül hagyunk vagy elfelejtünk, és fontos, hogy megértsük az összes erőforrást és ajándékot, amely az Ő segítségével rendelkezésünkre áll, hogy a lehető legnagyobb békét és boldogságot szerezve élhessük meg az életünket.

1. A Szentlélek megszentel

Tudjuk, hogy a Szentlélek vigasztal, vezet, figyelmeztet és tanít. De ritkán beszélünk az egyik legfontosabb szerepéről: Az Ő megszentelő erejéről. A megszentelődés az a folyamat, amelynek során Krisztus engesztelése megtisztít minket, meggyógyít, és segít, hogy még inkább Krisztushoz hasonlóvá váljunk – de csak a Szentlélek által férhetünk hozzá az engeszteléshez. Az Istenség tagjainak különálló, de egymást kiegészítő szerepe van. Krisztus vezekelt értünk, és a Szentlélek hozza el ezt az engesztelő erőt számunkra. A Szentlélek nélkül az életünkben elveszítjük a hozzáférést az engeszteléshez.

Ha méltóan élünk a Szentlélekhez, a Lélek megváltoztathat minket, és segíthet abban, hogy még inkább hasonlítsunk a Mennyei Atyához. A megszentelődésnek ez a folyamata nem csupán a bűnök és gyengeségek eltörléséről szól, hanem arról is, hogy segít bennünk kifejleszteni a bennünk lévő isteniséget – röviden, segít nekünk, hogy olyanok legyünk, mint mennyei Atyánk. Megszentelő szerepében a Szentlélek úgy viselkedik, mint egy kertész, aki segít nekünk a gyomok kihúzásában, de abban is, hogy virágokat ültessünk. A Szentlélek segíthet nekünk kigyomlálni a negatívumokat, és felváltani azokat a szép és isteni dolgokkal, hogy végül készen álljunk arra, hogy Istennel éljünk. Ez az engesztelés célja.

Honnan tudhatjuk, hogy az engesztelés működik-e az életünkben? Szerencsére a válasz egyszerű: Ha a mai nap folyamán érezted a Szentlélek hatását akkor ezt bizonyítéknak tekintheted arra, hogy az engesztelés működik az életedben. Ha úgy élünk, hogy érezzük a Szentlelket, akkor megkapjuk ezt az engesztelő erőt. Ha hallgatunk a Szentlélek sugallatára, akkor naponta megváltozunk, hogy egyre inkább Istenhez hasonlóvá váljunk.

2. A Szentlélek ajándékokat és tehetségeket ad nekünk

Igen, a Szentlélek a legcsodálatosabb ajándék, amit valaha is kaphatunk, de ezen felül más ajándékokat is ad nekünk, hogy gazdagítsa az életünket. Mindenki kapott lelki ajándékokat, és a Mennyei Atya elvárja tőlünk, hogy még sokkal többet kérjünk és fejlesszünk, amint azt a talentumok példázatában látjuk. A szolgáktól elvárták, hogy a nekik adott talentumokat arra használják, hogy még többre tegyenek szert.

Gyakran azt hiszem, nem vesszük észre, hogy mennyi minden képezhet lelki ajándékot. Nem hiszem, hogy a klasszikus listára vagyunk korlátozva: nyelveken szólás, próféciák, kinyilatkoztatások, látomások, gyógyulások. Úgy gondolom, hogy lelki ajándék lehet minden, ami erényes, kedves, jó hírű vagy dicséretes. Hajlamosak vagyunk életünk különböző részeit különállónak látni: munka, iskola, család, gyülekezet, szabadidő. A Mennyei Atya számára mindezek az értékes dolgok egy lelki szövevénybe vannak szőve, amelyek segítenek minket abban, hogy olyan emberekké váljunk, amilyenek Ő szeretne, hogy legyünk. Ő mondta: „Ezért bizony mondom nektek, hogy számomra minden dolog lelki, és nem adtam nektek sohasem időleges törvényt”. Amit mi időleges ajándéknak tekinthetünk, az lehet, hogy szellemi ajándék, amelyet Atyánk a Szentlélek által adományoz.

3. A Szentlélek segít nekünk új (lelki) szemmel látni

Gyakran halljuk, hogy a Szentlelket egy takaróhoz vagy egy iránytűhöz hasonlítják, de az egyik kedvenc hasonlatom az, hogy a Szentlélek egy szellemi szemüveg. Ő segít nekünk abban, hogy az életet egy lelki szűrőn keresztül lássuk. A mi „természetes emberi” szemünk homályos, és csak azt látjuk, amit korlátozott és tökéletlen tapasztalataink mutatnak. Ha megengedjük a Szentléleknek, hogy segítsen nekünk „a dolgokat úgy látni, ahogyan azok valójában vannak”, akkor hirtelen sokkal pontosabb és mennyei látásmódot kaphatunk az életről és a körülöttünk élőkről.

Túlságosan könnyű frusztrálttá vagy türelmetlenné válni az emberek és a körülmények miatt, de ha elkezdenénk úgy látni másokat, ahogyan Isten látja őket, mennyivel irgalmasabbak, szeretet teljesebbek és türelmesebbek lennénk? Azt hiszem, nem is lehet sokkal nagyobb ígéret annál, mint hogy képesek vagyunk isteni perspektívával látni. Nem hiszem, hogy Isten perspektívája nélkül sok létfontosságú tulajdonságot ki tudunk fejleszteni: türelem, remény, szeretet. Bizonyára úgy kell látnunk az embereket, ahogyan Isten látja őket, hogy igazán szerethessük őket és meglássuk isteniségüket.

A Szentlélek szellemi lencséjén keresztül látni különösen fontos, amikor kinyilatkoztatást keresünk. Az ima nem lehet egy kívánságlista azokról a dolgokról, amelyeket a Mennyei Atyától szeretnénk. Éppen fordítva kellene lennie; az imának arról kellene szólnia, hogy megtudjuk, mit akar tőlünk a Mennyei Atya. Ez azért van így, mert a Mennyei Atya mindent tud, beleértve azt is, hogy mi a legjobb nekünk. Ezért törekednünk kell arra, hogy az Ő örökkévaló perspektíváján keresztül lássunk, és kérni, hogy az Ő terve és akarata teljesüljön, ne pedig a mi gyakran félrevezetett vagy rövidlátó tervünk.

Isten a Szentlélek ajándékával látott el bennünket, hogy folyamatosan megáldhasson minket az Ő kíséretével és segítségével. Minél többet tanulmányozzuk és tanuljuk a Szentlélek tulajdonságait és ajándékait, annál jobban tudjuk használni mindazt a segítséget, amelyet a Mennyei Atya szánt nekünk, hogy örömteli életet éljünk itt, miközben az örökkévalóságra készülünk. Soha nem akarta, hogy ezt egyedül tegyük, ezért adott nekünk minden lehetséges segítséget ezen az úton a Szentlélek áldásai és ajándékai által.

Ajánlott Írásaink: