Elég Minden Nap Csak Ezt Az Egy Imát Elmondanod, Ha Csodára Vársz Jézus Krisztustól:

Ó, Jézus legszentebb szíve, minden áldás forrása, imádlak téged, szeretlek téged, és bűneimért való élénk bánattal ajánlom neked e szegény szívemet. Tégy alázatossá, türelmessé, tisztává és akaratodnak teljesen engedelmessé. Add, jó Jézus, hogy benned és érted éljek. Védj meg engem a veszélyek közepette.

Vigasztalj meg nyomorúságomban. Adj nekem testi egészséget, segítséget világi szükségleteimben, áldásodat minden cselekedetemre, és a szent halál kegyelmét. Ámen.

‘Drága korona van fenntartva a mennyben azoknak, akik minden cselekedetüket olyan szorgalommal végzik, amilyen szorgalommal csak képesek; mert nem elég, ha jól végezzük a dolgunkat, hanem még annál is jobban kell végezni. – Loyolai Szent Ignác

‘Ebből az ítéletből nincs fellebbezés, mert a halál után az akarat szabadsága soha nem térhet vissza, hanem az akarat abban az állapotban erősödik meg, amelyben a halálkor található.

A pokolban lévő lelkek, mivel abban az órában a bűnre való akarattal találtattak, a bűn és a büntetés mindig velük van, és bár ez a büntetés nem olyan nagy, mint amilyet megérdemelnének, mégis örökkévaló. – Genovai Szent Katalin

Mindig jól készüljetek fel erre a szent lakomára. Legyen nagyon tiszta a szíved, és vigyázz a nyelvedre, mert a nyelvre helyezik a Szent Hostia-t. Hálaadásod után vidd haza magaddal Urunkat, és legyen szíved élő tabernákulum Jézus számára.

Látogassátok meg Őt gyakran ebben a belső tabernákulumban, ajánljátok fel neki hódolatotokat, és a hála érzései, amelyekkel az isteni szeretet lelkesít majd benneteket’. – Keresztes Szent Pál

 

Ha szeretnél még hasonló imákat találni, akkor a figyelmedbe ajánljuk ezt a 35 esti imánkat, amelyből bármikor szemezgethetsz.

Ajánlott Írásaink: