18 Bibliai Idézet Arról, Hogy Szakítsunk Időt Istenre:

18 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírási szakasz, és idézetek az Istenre szánt időről.

Mit mond a Biblia arról, hogy időt kell szakítani Istenre?

Prédikátor 3:1, Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt

Zsoltárok 62:6-9, Istenben keress, lelkem, nyugalmat, segítség csak tőle jön! Egyedül ő a sziklám és az üdvösségem, ő a váram, nem rendülök meg. Üdvöm és dicsőségem Istentől várom, ő az én erős sziklám, igen, Isten a menedékem. Népem, remélj benne minden időben!

Máté 6:33-34, De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

Kolossé 4:5, Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel.

Efézusbeliekhez 5:15-17, Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

Kolossé 3:17, Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Hóseás 10:12, Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét.

2 Timóteus 2:15, Igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét.

Ézsaiás 55:6, Keressétek az URat, amíg megtalálható! Hívjátok segítségül, amíg közel van!

Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

Zsoltárok 90:12, Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk!

1Krónikák 16:11, Keressétek az Urat és az ő erejét, keressétek szüntelen az arcát.

Zsoltárok 42:1-2, Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát?

Zsoltárok 46:11, Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Zsoltárok 16:11, Az élet útjára tanítasz engem. Színed előtt az öröm teljessége, s jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

Zsoltárok 62:9, Népem, remélj benne minden időben! Öntsétek ki előtte szíveteket, hiszen Isten a mi menedékünk!

1Thesszalonika 5:17, Szüntelenül imádkozzatok!

Ajánlott Írásaink: