7 Bibliai Vers Arról, Hogy Isten Beszél Hozzánk:

Kedves Barátaim, Ma ismét eszembe jutott, hogy Isten mély, személyes és kétoldalú kapcsolatra vágyik velünk. Ezt soha ne felejtsük el! Soha ne hagyjuk abba az Ő arcának keresését! Vágyakozzunk mindig Isten jelenlétére! Ámen.

7 gyönyörű bibliai vers arról, hogy Isten beszél hozzád:

János 10:27-28, A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki.

2Móz 33:11, Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, a mint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba visszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból.

János 15:15, Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek.

Zsoltárok 25:14-15, Közösségben van az ÚR az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket. Szemem állandóan az ÚRra néz, mert ő szabadítja ki lábamat a csapdából.

Jeremiás 33:3, Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!

Róma 10:17, A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által.

Jób 33:14-18, Mert egyszer az Isten ily módon beszél, máskor meg másképpen szól, de nem vesszük észre. Álomlátásokban, éjjeli képekben, amikor még álom borul az emberre, és akkor, amikor ágyában szendereg. Ilyenkor megnyitja az emberek fülét, felriasztja őket ijesztő jelekkel, hogy tettétől visszatartsa az embert, hogy az emberekből kiűzze a gőgöt; hogy az alvilágtól megmentse a lelkét, attól, hogy életét dárda oltsa ki.

Ajánlott Írásaink: