4 Imádság A Világ Egységéért:

Egy ennyire megosztott világban van-e még értelme az egység szónak? Ez a szó egykor az emberek közötti összetartozás, szolidaritás vagy egység érzését jelezte. Az évek során a meghatározás nem változott, és a szót továbbra is használják a közbeszédben, de politikusaink, közösségi vezetőink, online influencerek, sőt mi magunk is értelmetlenül használjuk a szót. Az egységre való felhívást hangoztatjuk, miközben egyúttal a megosztottság szavait mondjuk. Arra szólítjuk fel az embereket, hogy figyeljenek ránk, miközben átbeszéljük őket. Igazságosságra szólítunk fel, miközben igazságtalanul cselekszünk. Békére szólítunk, miközben lázadást okozunk. Még az egyházban is azt állítjuk, hogy egységre vágyunk, miközben mások számára különböző viselkedési normákat állítunk fel, magunk számára soha. Azt mondjuk, hogy nekünk van igazunk, és ők tévednek. Nekik kell megváltozniuk, nem nekünk. Az egységet a saját definíciónkkal határozzuk meg, vagy azzal a jelentéssel, amit a Szentírás ad nekünk?

„A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz.” (1Korinthus 1:10)

Ma bőséges a kínálat a megosztottságból. Csak nevezz meg egy témát, és könnyen találsz két embert, akik különböző álláspontot képviselnek. Krisztushoz tartozni azonban azt jelenti, hogy egységre törekszünk, nem pedig megosztottságra. Bár mindig lesznek véleménykülönbségeink a különböző kérdésekben, a keresztényeknek törekedniük kell arra, hogy több legyen az egység, mint a megosztottság. Arra kell törekednünk, hogy az olyan fontos témákban, mint az abortusz, a válás és a család fontossága, egyetértésben legyünk, ne pedig nézeteltérésben. Csak Krisztus által érti meg az emberiség, hogy mit jelent az egység az igazságban, nem pedig a véleményben. Ha képesek vagyunk a Szentírás szavaira figyelni, akkor egységet tudunk teremteni egymás között, és onnan hatással lehetünk közösségünkre, városunkra, államunkra, nemzetünkre és a világra. A változás lehetséges, és az első lépésünk ezen az úton az imádságba való belépés. Az Istennel való kommunikáció lehetővé teszi számunkra, hogy útmutatást kapjunk arról, hogy miként tudnánk a legjobban javítani magunkon, és ezáltal hatást gyakorolni a körülöttünk élőkre. Az egység szükségessége ma valós és nagyon is lehetséges.

Íme 4 ima az egységért:

Imádság a családok egységéért

Mennyei Atyánk,

Tudom, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy tanúja vagyok a mai családok szétszakítottságának. A válás ugyanolyan gyakori, mint a házasság, és így sok gyermek nem nő fel mindkét biológiai szülő nélkül. Néhány gyermek megfigyeli, hogy szülei többszörös kapcsolatokban élnek, és többszörös kapcsolatokból lépnek ki, ami bizonytalanságérzetet hagy bennük. Aztán felnőnek, és folytatják ugyanazt a körforgást. Ráadásul a kiszolgáltatottság minden idők legalacsonyabb szintjén van. Amikor problémáink vannak egymással, nem igyekszünk begyógyítani a sebeket. Ehelyett pletykálunk és haragot tartunk. Ez a viselkedés megtöri a kapcsolatokat, és nem hagy reményt a helyreállításra. Abban a pillanatban, amikor konfliktus van, a kapcsolatok látszólag véget érnek, ahelyett, hogy alkalmasak lennének a megbékélésre. Ha a kapcsolat mégis folytatódik, a probléma megoldatlan marad. Úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna, pedig épp az ellenkezőjét érezzük.

Ha változást akarunk, akkor az őszinteséggel kell kezdenünk. És ha őszinték akarunk lenni, akkor azzal kell kezdenünk, hogy őszinték vagyunk önmagunkkal. Ezért állok most elétek, és arra kérlek benneteket, hogy tegyetek jobbá, jobb szülővé, gyermekké, rokonná. Segíts, hogy elfelejtsem a saját utamat, és arra összpontosítsak, hogy úgy szeressek másokat, ahogyan te hívtál el engem. Ez azt jelenti, hogy megbocsátok másoknak, ahogyan remélem, hogy nekem is megbocsátanak, kibékülök, ha szükséges, és békét találok másokkal. Segíts nekem, hogy elősegítsem a keresztény családi dinamikát, valami olyasmit, ami jelképezi azt, amit mindannyiunk számára kívánsz. Imádkozom, hogy én legyek az a változás, amelyet a családomban látni szeretnék. Segíts, hogy gyakoroljam az egészséges kommunikációt, a sebezhetőséget, az őszinteséget és minden más tulajdonságot, ami esetleg hiányzik belőlem. Minél inkább olyan leszek, mint a fiad, annál nagyobb stabilitást kérek tőled, hogy segíts a családomnak megtalálni.

A változás lehetséges, és ezért tudom, hogy egyesülhetünk. Istenem, segíts, hogy eljussunk oda. Ámen.

Imádság az emberek közötti egységért

Uram,

Kérlek, hallgasd meg ezt a sürgető imát. Nekem és minden polgártársamnak kétségbeesetten szüksége van a te beavatkozásodra. A faji kérdés újra felszínre tört és elmérgesedett. Bár a rasszizmus ma másképp jelenik meg, a kérdés még mindig ugyanaz. Társadalmunk arra tanítja a gyermekeket, hogy a bőrszínre összpontosítsanak, ne pedig a jellemre. Egyeseket áldozatoknak, másokat pedig elnyomóknak bélyegeznek. Istenem, ezeket a címkéket nem Te adtad, de sokan mégis magunkra öltöttük őket.

Segíts, hogy másképp lássunk. Bár mindannyian másképp nézünk ki, csak egy faj van – az emberek, akiket te teremtettél. Tudnál segíteni, hogy minél többen jussanak erre a felismerésre? Igen, vannak különbségek bőrszínben, magasságban, szemformában és más területeken, de Istenem, ezek a különbségek nem annak a melléktermékei, hogy különböző típusú emberek vagyunk. Egyszerűen csak másképp táplálkozunk, más a genetikánk, és a világ különböző régióiban élünk. Mégis ezeket a különbségeket használjuk fel a megosztottság okaként.

Istenem, ott van a múlt kérdése is, ahol a faj gondolata először felmerült. Uram, vannak olyanok, akik olyan bűnökért akarnak embereket felelősségre vonni, amelyeket soha nem követtek el. Bűnösök vagyunk, és néhányan közülünk valóban félrevezetettek. Imádkozom, hogy segítsd meg népedet, hogy ne a múltra, hanem a jelenre összpontosítson. Apáink bűneit nem nekünk kell cipelnünk. Engedd, hogy ez az igazság megváltoztasson minket.

Add, hogy a te Igéd egységet teremtsen az emberek között. Tégy minket bölcsebbé, szeretetteljesebbé, gondoskodóbbá és mindenképpen megbocsátóbbá.

Ámen.

Imádság az egyház egységéért

Istenem!
Amikor az egységben hiányos helyekre gondolok, nem az egyház az első, ami eszembe jut. Mégis, ma az egyház tele van megosztottsággal. Legyen szó faji megbékélésről, azonos neműek házasságáról vagy abortuszról, az egyházak nem egyformán hisznek. Istenem, hogyan lehet, hogy egy testhez tartozunk, de különböző hitekhez ragaszkodunk? Hogyan lehetséges, hogy ugyanazt a szöveget olvasva ilyen drasztikusan eltérő következtetéseket vonhatunk le? Úgy értelmezzük a Bibliát, ahogy mi akarjuk, vagy valóban összezavarodtunk? Bármi legyen is a válasz, imádkozom, hogy segítsd az egyház egészét egységre találni ezekben a különböző kérdésekben. Segíts, hogy tisztán lássuk, mi az egyház, mi a kultúra vagy a politika kérdése. Bár mindegyik megérdemli az imádságot, arra kérlek, segíts, hogy tisztán lássuk, mi a legfontosabb. Egyes megoldásokat megtalálhatunk az egyházban, mások a politikai vezetőinktől függnek.

Ahol az egyháznak kell felelősséget vállalnia, ott imádkozom, hogy vezess minket abban, hogy a te Igéd, nem pedig a mi preferenciáink alapján hozzunk döntéseket. Ha egységet találunk benned, akkor bizonyára kevesebb megosztottságot találunk magunk között. Te vagy az igazság, Istenem. Ámen.

Imádság az Istennel való egységért

Atyám,
Keresztényként az egyetlen módja annak, hogy pozitív és isteni hatással legyek másokra, az, hogy először egységet találjak veled. Gyakran nap mint nap küzdök azzal, hogy eldöntsem, hogy érted vagy magamért élek. Imádkozom, hogy minden egyes nap segíts nekem a helyes döntés meghozatalában. Segíts, hogy megtagadjak minden istentelen vágyat, és mindig igent mondjak a te akaratodra. Amikor azt akarod, hogy kövesselek, segíts, hogy kövesselek. Amikor azt akarod, hogy hallgassak, segíts, hogy hallgassak. Bár lehet, hogy nem mindig értek egyet az akaratoddal, vagy nem is értem meg, Istenem, a te utaid nem az én utam, Te vagy a mindenható, mindentudó és mindent látó. Nem én, Istenem. Segíts hát, hogy jobban bízzak benned. Segíts megértenem, hogy mennyire törődsz velem.

És ahogy egyre közelebb kerülök hozzád, Uram, imádkozom, hogy te és én annál inkább egyesüljünk. Ámen.

 

Ha további megnyugvásra van szükséged, akkor nézd meg ezt a 35 esti imánkat.

Ajánlott Írásaink: