5 Imádság A Családunk Védelméért:

„Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt.” ~ Filippi 4:6

Az ima az első számú eszközünk arra, hogy meggyógyítsuk azt, ami fájdalmat okoz a családunkban. Legyen szó fizikai vagy érzelmi fájdalomról, Isten vigaszt és helyreállítást tud nyújtani. Imádkozzatok Istenért, hogy gyógyítsa meg családtagjaitok testét, elméjét és lelkét. Az Úr óvja és szabadítsa meg szeretteidet a kísértéstől és a betegségtől. Használd ezeket a családi gyógyulásért és védelemért szóló imákat, hogy enyhítsd aggodalmadat, és bízz az Úrban!

Imádság a barátokért és rokonokért

Könyörülj, Uram,
mindazokkal, akiket baráti és családi kötelékek fűznek hozzánk,
és add, hogy velünk együtt ők is,
tökéletesen igazodjanak szent akaratodhoz,

hogy megtisztulva minden bűntől, mi is méltónak találtassunk,
a te szereteted sugallatára,
hogy együtt részesüljünk mennyei országod boldogságában;
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Imádság a család gyógyulásáért

Drága Istenünk, neked ajánljuk családunkban azokat, akik megbetegedtek. Hisszük, hogy te vagy a mi gyógyítónk, a mi Nagy Orvosunk. Légy Te a vigasza azoknak a családtagjainknak, akiknek most fizikailag fájdalmaik vannak. Érintsd meg őket gyógyító kezeddel, Uram. Küldd el Igédet és gyógyítsd meg betegségeiket. Engedd, hogy gyógyító erőd átjárja testük minden sejtjét.

Szerető Atyánk, azt is kérjük, hogy gyógyítsd meg családunk azon tagjait, akik érzelmileg szenvednek. Az ő szenvedésük nem fizikai, de tudjuk, hogy nekik is fájdalmaik vannak. Adj nekik is vigaszt, Istenem. Add meg nekik a békét, amely meghaladja az értelmet. Gyógyítsd meg szívüket, Uram, amely tele lehet haraggal, gyűlölettel, viszálykodással, keserűséggel és megbocsátatlansággal. Tisztítsd meg elméjüket minden kétségtől, szorongástól vagy depressziótól. Újítsd meg bennük a békés lelket, Uram. Ámen.

Imádság a családi útmutatásért

Vezesd utunkat, Urunk, ahogy ma folytatjuk életünket. Légy pajzsunk akkor is, amikor később hazamegyünk. Add, hogy mindig megőrizzük a köteléket, amely minket mint családot összeköt, és várjuk, hogy otthon újra találkozhassunk egymással.

Őrizd meg a mi otthonunkat is, Istenem, hogy ne essék semmi baj, amíg távol vagyunk. Legyen továbbra is az áldás, a vigasztalás és a szeretet szentélye mindannyiunk számára. Legyen mindig pihentető hely fáradt testünk számára a nap végén.

Védelmezz minket továbbra is, Uram, amikor éjszaka megpihenünk. Ne engedd, hogy betolakodók vagy szerencsétlenségek megzavarják az otthonom ma éjjel. Bízom hatalmas hatalmadban, hogy megvéd engem és családomat a gonoszság minden formájától. A Te nevedben kérem mindezeket, Ámen.

Imádság a család védelméért és biztonságáért

Uram, imádkozom a Te érzelmi, fizikai és lelki védelmedért a családom felett. Tartsd távol tőlük a gonoszt, és segítsd őket, hogy bízzanak benned, mint menedékükben és erejükben. Imádkozom, hogy őrizd meg elméjüket a káros tanításoktól, és adj nekik megkülönböztető képességet, hogy felismerjék az igazságot. Imádkozom, hogy tedd őket erőssé és bátorrá a veszélyben, felismerve, hogy Te győztél, és egy napon helyre fogsz hozni minden igazságtalanságot és rosszat. Segítsd őket, hogy a Te árnyékodban találjanak nyugalmat, miközben a Te általad biztosított lelki menedékben élnek. Add, hogy tudják, hogy az egyetlen biztonságos hely Jézusban van, és hogy földi otthonuk csak ideiglenes.

Családi ima a háláért

Uram, segíts, hogy hálásak legyünk egymásért. Segíts, hogy gyermekeim hálásak legyenek egymásért, hogy családunk minden egyes tagja hálás legyen, és hogy folyamatosan imádkozzunk egymásért. Az egymás iránti hála összeköt bennünket, mint családot, és az egymásért mondott imáink még inkább egyesítenek bennünket a hálában és a szeretetben.

 

Figyelmedbe ajánljuk ezt a 35 esti imát a folytatásként, amelyek igazán hasznosak a nap végén!

Ajánlott Írásaink: