7 Bibliai Történet, Amelyben Jézus Csodát Tesz A Betegekkel:

Betegséggel küszködsz, és szükséged van Krisztus erejére, hogy kimentsen téged? Ne aggódj, mert Jézus itt van, és veled van, amíg érzed a jelenlétét, nem hagyja, hogy ugyanolyan maradj, mint voltál. Jézus gyógyító csodatörténeteit gyűjtöttük össze ebben a cikkben, folytasd az olvasást, és fedezd fel őket.

7 történet Jézus beteggyógyításáról bibliai versekkel

A véres asszony meggyógyítása

Közben egy asszony, aki tizenkét éve vérfolyásban szenvedett, hátulról megközelítette és megérintette ruhája szegélyét. Így gondolkodott magában: „Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.” Jézus megfordult, ránézett és így szólt: „Bízzál leányom, a hited meggyógyított.” Attól az órától fogva egészséges lett az asszony.

Bibliai hivatkozás: Máté 9:20-22

Jézus minden betegséget meggyógyított a városban és a falvakban

Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.

Bibliai hivatkozás: Máté 9:35

Jézus meggyógyította a nyomorék embert

Mi könnyebb: azt mondani a bénának: Megbocsáttattak bűneid! – vagy azt mondani: Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!? Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: „Ilyet még sohasem láttunk!”

Bibliai hivatkozás: Márk 2:9-12

A 10 leprás meggyógyulása

Amikor az egyik faluba betért, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, amikor már megálltak és jó hangosan kérték: „Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” Rájuk emelte tekintetét, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a papoknak.” Útközben megtisztultak. Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent, s arcra borulva hálát adott neki. Ez szamáriai volt.

Bibliai hivatkozás: Lukács 17:12-16

A vak ember meggyógyítása a Siloám tavában

Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá: „Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában” – ami azt jelenti: küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért.

Bibliai hivatkozás: János 9:6-7

Az ember a Betesda tavánál

Nem sokkal ezután ünnepük volt a zsidóknak, s Jézus fölment Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a Juh-kapunál van egy fürdő, amelynek héberül Beteszda volt a neve. Öt oszlopcsarnoka volt, nagyon sok beteg feküdt bennük: vakok, sánták, bénák [várva, hogy a víz megmozduljon. Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.] De volt ott egy ember, aki már harmincnyolc esztendeje szenvedett. Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” „Uram – válaszolta a beteg –, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. Így mire odaérek, már más lép be előttem.” Erre Jézus azt mondta neki: „Kelj föl, fogd az ágyadat és menj!” Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat volt. Ezért a zsidók rászóltak a meggyógyított emberre: „Szombat van, nem szabad vinned az ágyadat.” Így felelt nekik: „Aki meggyógyított, az mondta: Fogd ágyadat és menj!” Erre megkérdezték tőle: „Ki volt az az ember, aki azt mondta neked: Fogd (ágyadat) és menj?!” A meggyógyított ember azonban nem tudta, hogy ki volt, mert Jézus az odasereglett népsokaság miatt elment onnét. Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: „Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen.” Erre az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg.

Bibliai hivatkozás: János 5:1-15

Péter anyósának meggyógyulása

Ez a történet Jézus gyógyításáról bepillantást enged Péter családi életébe, nem is akárhogyan, megmutatja Jézusnak az idősekkel való törődését is. Jézus személyesen törődik a tanítványaival, valamint azokkal, akik fontosak voltak számára. „Jézus elhagyta a zsinagógát, és mi Simon házába mentünk. Most Simon anyósa magas lázban szenvedett, és megkérték Jézust, hogy segítsen rajta. Ő tehát föléje hajolt, és megdorgálta a lázat, és az el is hagyta. Azonnal felállt, és elkezdte őket várni”

Bibliai hivatkozás: Lukács 4:38-40

Jó elolvasni ezeket a Jézus gyógyításáról szóló történeteket a Bibliában, hogy több betekintést és kinyilatkoztatást kapjunk Istentől.

Ezek a történetek megnyithatják az ajtót az erő számára az életedben.

Olvasd el és elmélkedj rajtuk ma.

Ajánlott Írásaink: