7 Elgondolkodtató Bibliai Idézet Mások Hamis Megvádolásáról:

7 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírás, idézet és szakasz a mások hamis vádolásáról.

Versek:

Példabeszédek 3:30, Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett.

Példabeszédek 11:9, Szájjal rontaná meg embertársát az istentelen, de az igazat megmenti okossága.

2Móz 23:1, Hazug hírt ne terjessz! Ne fogj össze a bűnössel, nehogy az erőszak mellett tanúskodj.

Példabeszédek 19:9, A hamis tanú nem marad büntetlen, aki hazugságot vall, az meghal.

5Mózes 5:20, Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!

Lukács 3:14, Megkérdezték a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsaroljatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”

Jakab 5:16, Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

Ajánlott Írásaink: