10 Bibliai Idézet, Amivel Hálát Adhatunk Az Úrnak:

10 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírási szakasz és idézet az Istennek való hálaadásról.

Zsoltárok 7:18, De én dicsőítem az Urat, aki igazságban honol. A Magasságbeli nevének szól énekem.

Zsoltárok 9:2-3, Szívem mélyéből dicsőítlek, Uram, hirdetem nagy tetteidet. Ujjongok és benned van örömöm, s magasztalom neved, ó Fölséges.

Zsoltárok 35:18, Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged.

Zsoltárok 69:30, Nyomorult vagyok, fájdalommal telve, segítséged oltalmazzon, Istenem!

Zsoltárok 71:15, Szám hirdeti igazságosságodat, naphosszat segítségedet.

Zsoltárok 71:16, Eljövök az Úr erejében, és csak a te tetteidet dicsőítem.

Dániel 2:23, Hálát adok neked, atyáink Istene és dicsőítelek, mert bölcsességet és erőt adtál nekem. Most megmutattad nekem, amit tőled kértünk, a király ügyét kinyilatkoztattad nekünk.

Zsoltárok 34:3, Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek. Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!

Zsidókhoz írt levél 12:28-29, Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s szolgáljunk Istennek neki tetsző módon: tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.

Zsoltárok 75:2, Áldunk téged, Isten, áldunk téged, dicsérjük neved és hirdetjük csodatetteid!

Ajánlott Írásaink: