21 Bibliai Idézet Arról, Hogy Isten Ismeri A Szívünket:

21 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai idézet Istenről, aki ismeri a szívedet. Imádkozom, hogy ezek a szentírások áldás és bátorítás legyenek számodra és a tieid számára.

Isten ismeri a szívedet – 21 bátorító bibliai idézet:

Példabeszédek 21:2, A maga útját minden ember jónak látja, de az Úr a szívek vizsgálója.

Lukács 16:15, Ő pedig ezt mondta nekik: „Ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos.”

Jeremiás 17:10, Én, az ÚR vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője, mindenkivel úgy bánok, ahogyan élete és tetteinek a gyümölcse szerint megérdemli.

Róma 8:27, Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.

Zsoltárok 139:23-24, Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

János 3:16, Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

János 1:12, Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében

Róma 10:10, Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.

ApCsel 15:8, S maga az Isten, aki ismeri a szívet, tanúsította, hogy nekik is megadta a Szentlelket, éppúgy, mint nekünk.

1Sámuel 16:7, Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: „Ne a külsejét és magas termetét nézd, mert hisz elvetettem. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember. Az ember a külsőt nézi, az Úr azonban a szívet.”

Zsoltárok 44:21, Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, ha idegen istenek felé tártuk volna ki kezünket

Zsidókhoz írt levél 4:12, Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit.

Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Jeremiás 17:9-10, Csalárdabb az emberi szív mindennél, és tele van gonoszsággal. Ki lát bele titkos rejtekeibe? Én, az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, hogy megfizessek kinek-kinek életmódja és tetteinek gyümölcse szerint.

Példabeszédek 4:23, Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.

Példabeszédek 27:19, Az egyik arc nem azonos a másikkal, éppen így különböző az emberek szíve is.

Zsoltárok 34:18, Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól.

1 Korinthus 4:5, Egyáltalában ne ítéljetek azért addig, míg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait, és akkor mindenki Istentől kapja meg a dicséretet.

1 Timóteus 1:5, A tanítás célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet.

János 14:27, Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.

Zsidókhoz 10:22, Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.

Ajánlott Írásaink: