5 Ima, Amit Érdemes Elmondod Mielőtt Kinyitod A Bibliát:

Minden reggel imádkozom, mielőtt kinyitom Isten Igéjét. Van egy futó listám azokról az emberekről és dolgokról, akiket és amiket átimádkozom. És néha megkérem Istent, hogy juttasson eszembe valakit – amit Ő meg is tesz -, és imádkozom azért, akit eszembe juttat. Bárcsak azt mondhatnám, hogy nagy mennyiségű időt töltök imádkozással, de gyakran azon kapom magam, hogy a furcsa pillanatokban imádkozom.

Az autóban várakozás közben, vagy este lefekvés előtt, és minden reggel, mielőtt felkelek az ágyból, imádságban beszélek Istenhez. A legfontosabb imám azonban az, amit Isten Igéjének olvasása előtt imádkozom.

Mit imádkozunk tehát, amikor a Bibliaolvasás előtt imádkozunk? Nos, mit szeretnénk nyerni, amikor Isten Igéjét olvassuk? A kérdésre adott válasz elárulja, hogy milyen típusú imát imádkozunk a Bibliaolvasás előtt.

Átnéztem a Szentírást, és ezt az öt dolgot találtam, amiért a Bibliát olvassuk.

1. Felvilágosodásért

„Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.”. Zsoltárok 119:18

Drága Szentlélek, nyisd meg szívem szemét, hogy ma tanulhassak tőled. Miközben olvasom a szavakat, taníts meg arra, amit te tanítanál nekem, tárj fel igazságot a szívemnek, és csendesítsd el a bennem felszálló kételyeket. Kérlek, légy velem, és segíts meglátnom azt, amit szeretnéd, hogy meglássak a te olvasásodból. Ezt az időt neked ajánlom, ezért szólj hozzám az Igéd által. Ámen.

2. Tiszta szívért

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2 Korinthus 5:17

Drága Mennyei Atyám, azért imádkozom, hogy először is bocsásd meg nekem a bűneimet, de azért is, hogy tiszta szívet teremts bennem, és könyörülj rajtam. Igéd szerint hozzád jöhetek és bocsánatot nyerhetek. Kérlek, változtasd meg a szívemet, hogy többé ne kívánjam a bűnt, de vezess engem is a te igazságodra. Mosd le bűneimet, de vezess is arra, hogy új teremtmény legyek benned. Taníts és változtass meg engem. Vágyom arra, hogy tanuljak és növekedjek. Taníts, változtass meg és vezess engem. Ámen.

3. Útmutatásért

„Uram, mutasd meg ösvényedet, s ellenségeim miatt vezess sima úton!” Zsoltárok 27:11

Drága Istenem, néha küszködöm azzal, hogy merre menjek. Szeretném megérteni, hogy mit szeretnél, mit tegyek. Szeretnék úgy élni, mint Krisztus, szelíd, szelíd és kedves lenni. Kérlek, vezesd a mai beszélgetéseimet. Add, hogy beszédem a te szereteted és szíved tükörképe legyen. Szeretnék a Szentírás ismeretében is növekedni. Mit jelent ez? Ki vagy te, Isten? Taníts meg engem a te útjaidról és arról, hogy ki vagy. Vezesd mai bibliaolvasásomat, és segíts, hogy még többet fedezzek fel abból, aki vagy. Ámen.

4. Bölcsességért

„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Jakab 1:5

Drága Mennyei Atyám, köszönöm, hogy hajlandó vagy megosztani velem bölcsességedet. Bevallom, néha nagyon zavaros tudnom, hogy mi a te akaratod az életemre nézve. Szeretnék helyesen dönteni és a helyes utat választani, de nehéz megkülönböztetni. Uram, adj nekem bölcsességet a mindennapi döntéseimben. Adj nekem bölcsességet, amikor emberekről és kapcsolatokról van szó. Imádkozom, hogy adj bölcsességet a nagy döntések meghozatalában is. Ámen.

5. Hálából

„Gyertek, boruljatok le és imádjátok, hajtsatok térdet az Úr előtt, aki teremtett minket!” Zsoltárok 95:6

Kedves Világegyetem Istene, Teremtőnk és Fenntartónk! Hálát adunk neked mindenért, ami Te vagy. Énekelve dicsérünk téged, ahogy a zsoltáros teszi a 150. zsoltárban: „Dicsérjétek az Urat szentélyében, dicsérjétek égi erődítményében! Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságának teljességéért!”. Te valóban nagy vagy, és mi dicsérünk téged! Ámen.

 

Ha szeretnél még hasonló bibliai imákat találni, akkor nézd meg ezt a 35 esti imánkat is.

Ajánlott Írásaink: