7 Fontos Ok, Amiért Minden Nap Érdemes Imádkoznunk:

Mindannyian tudjuk, vagy tudnunk kellene, hogy az imádság milyen fontos szerepet játszik mindennapi életünkben. Előfordul, hogy imádkozni kezdünk, és azon gondolkodunk, hogy miért is kellene ma imádkoznunk, míg vannak más pillanatok, amikor az életünkben a sürgető szükségletek diktálják az imádkozás tárgyát, azonban ezek a pillanatok remélhetőleg nem túl gyakoriak az életedben. Amikor nincsenek sürgető problémák az életedben, hogyan döntöd el, hogy miért imádkozz? Szeretnék megosztani veled hét dolgot, amiért minden nap imádkozhatsz. Nem számít, hogy mi történik az életedben ezek olyan dolgok, amelyekért mindig imádkozhatunk, mert nagy szükség van rájuk.

Íme 7 dolog, amiért minden nap imádkozzunk:

Ha megállsz és belegondolsz, sok olyan dolog van, amiért minden nap imádkozhatsz, ezért nem könnyű leszűkíteni őket. Ezért nem tekintem ezt a listát mindenre kiterjedő vagy kizárólagos listának. Lehet, hogy van néhány dolog, amit nem vettem bele, amit te fontosnak tartanál, és ez rendben van. Ezzel térjünk rá az elsőre.

1. Imádkozzatok a szentek védelméért.

„Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!” – János 17:9-11

2. Imádkozzatok, hogy Krisztus teste egy legyen.

„De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” – János 17:20-21

3. Imádkozzunk, hogy az evangélium üzenete terjedjen.

„Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem.” – Kolossé 4:3-4

4. Imádkozzunk, hogy Isten akarata teljesüljön.

„Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is”. – Máté 6:10

5. Imádkozzunk a hatalomban lévőkért.

„Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” – 1Timóteus 2:1-2

6. Imádkozzunk azokért, akik nem ismerik Jézust.

„Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás URát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” – Máté 9:36-38

7. Imádkozzunk azért, hogy minden nap a híváshoz méltóan járjunk.

„Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek méltón ahhoz az elhívatáshoz, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” – Efézus 4:1-3

 

Ha már a szívedbe vésted az imádkozást fontosságát, akkor ideje gyakorlatba ültetni a dolgokat. Nézd meg ezt a 35 esti imánkat, a témában.

Ajánlott Írásaink: