21 Bibliai Idézet Isten Tervéről Velünk Kapcsolatban:

21 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírás, idézet és szakasz Isten tervéről. Isten áldjon meg téged és tartson meg mindig, ahogyan napról napra bízol Istenben. Ámen.

21 bibliai idézet Isten tervéről:

1. Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

2. Zsoltárok 138:8, Teszi ezt velem Uram, jóságod mindörökké megmarad. Kezed művétől ne fordulj el!

3. Példabeszédek 19:21, Mennyi terv van az embernek szívében! De (csak) az maradandó, amit az Úr határoz.

4. Példabeszédek 16:9, A szív megtervezi az embernek az útját, de a lépéseit az Úr irányítja.

5. Jeremiás 1:5, „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.”

6. Zsoltárok 32:8, Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.

7. Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

8. Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

9. Efézus 2:10, Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.

10. Róma 8:28, Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.

11. Efézus 2:8-9, Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.

12. Zsoltárok 33:11, De az ÚR terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.

13. Jób 42:2, Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen.

14. Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

15. János 3:16, Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

16. 2 Péter 3:9, Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson.

17. Róma 12:2, És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

18. Zsoltárok 37:23-24, Az Úr biztosítja az ember lépteit, akinek útjában tetszését leli. Ha megbotlik is, de nem esik el, mert az Úr megfogja kezét.

19. Filippi 1:6, Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.

20. Jeremiás 29:11-13, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.

21. Zsoltárok 48:14, Csodáljátok meg sáncait, falait, járjátok be erődítményeit, hogy elmondhassátok a jövő nemzedéknek

Ajánlott Írásaink: