15 Bátorító Bibliai Idézet Arról, Hogy Isten Támogat Minket:

15 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliavers Isten támogatásáról nehéz időkben és Isten támogatásáról életünk minden területén. Kedves barátaim, menjetek Istenhez imádkozni. Isten támogatni fog benneteket életetek minden területén!

15 bátorító bibliai vers Isten támogatásáról:

Zsoltárok 94:18, Ha az Úr nem segítene, lelkem csakhamar csendben nyugodnék. Ha már azt hiszem, hogy inog a lábam, akkor is megvéd a kegyelmed, Uram.

Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Zsoltárok 46:1-2, A karmesternek: Kórah fiaié. Ének magas hangra. 2Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban.

Zsoltárok 54:4, Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára!

2 Timóteus 4:16-17, Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. – Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített, hogy elvégezzem az ige hirdetését, és a pogányok valamennyien meghallják azt. Azután megszabadultam az oroszlán torkából.

Zsoltárok 9:10, Az elnyomottnak az Úr lesz menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.

Zsidókhoz írt levél 13:5, Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”

Zsidók 13:6, Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr oltalmaz engem, nem félek. Ember mit árthat énnekem?

Zsoltárok 20:2, A megpróbáltatás napján hallgasson meg az Úr, védelmezzen meg Jákob Istenének neve!

1Péter 5:10, Minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, megerősíteni, megszilárdítani és biztos alapra helyezni.

2Krónikák 16:9, Az Úr szeme ugyanis átvizsgálja az egész földet, és ő erősnek bizonyul azok előtt, akik egész szívvel benne bíznak. Azért oktalanul jártál el, emiatt mostantól fogva háborúk törnek ki ellened.”

Zsidókhoz írt levél 4:16, Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

Zsoltárok 118:6, Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Róma 8:31, Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Zsoltárok 28:7, Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott és segítséget kaptam, testem újjáéledt, szívből megköszönöm neki.

Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Ajánlott Írásaink: