12 Bibliai Idézet Az Áhítatról És A Csodálatról

Az alábbiakban 12 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset, szentírást, idézetet és szövegrészt találsz az Isten előtti áhítatról és az Isten teremtése iránti csodálatról. Imádkozom, hogy ezek az erőteljes szentírások áldás és bátorítás legyenek számodra és a tieid számára!

A 12 legjobb bibliai idézet az áhítatról és a csodálatról:

Kivonulás könyve 15:11, Uram, ki hasonlít hozzád az istenek közül? Kit övez a szentség úgy, mint téged? Félelmetes vagy tetteidben, csodákat művelsz.

Zsoltárok 19:2-3, Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét. 3A nap továbbadja a szót a másik napnak, az éj jelenti a hírt az éjnek.

Zsoltárok 65:8, e csendesíted el a tenger morajlását, hullámainak vészjósló zúgását. A népek háborognak

Zsoltárok 34:9-10, Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt.

Lukács 5:26, Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: „Hihetetlen dolgokat láttunk ma!”

Zsidók 12:28, Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s szolgáljunk Istennek neki tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.

Zsoltárok 33:8, Az egész föld félje az Urat, s remegjenek előtte, kik lakják a földkerekséget!

Zsoltárok 68:35, Tegyetek tisztességet Istennek, a kinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van.

Máté 9:6-8, Tudjátok hát meg, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátására!” Ezzel a bénához fordult: „Kelj föl, fogd ágyadat és menj haza!” Az fölkelt és hazament. Ennek láttán félelem fogta el a népet, és dicsőítette az Istent, hogy az embereknek ekkora hatalmat adott.

Zsoltárok 19:1, Az egek hirdetik Isten dicsőségét, az égbolt vallja kezének művét.

ApCsel 2:43, Félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok révén sok csoda és jel történt Jeruzsálemben.

5Mózes 10:21, Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál.

Ajánlott Írásaink: