Jézus Krisztus 5 Leghíresebb Idézete:

Jézus Krisztus szavai megváltoztatják az életet és időtlenek. Amikor Jézus beszélt, életek változtak meg, és az emberiség életpályája örökre megváltozott. Azt mondja nekünk, hogy Ő „az út, az igazság és az élet” (János 14:6), és szavainak figyelemre méltó ereje van. Akár most kezded keresni Jézust, akár már évek óta hívő vagy, Isten Igéje mindig új igazságokat tud vinni az életedbe!

5 idézet Jézus Krisztustól:

Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam. János 14:6

De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.. Máté 6:33

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Máté 5:16

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.. Máté 7:7-8

Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.” Máté 22:37-40

Ajánlott Írásaink: