16 Felemelő Bibliai Idézet Isten Védelmező Szerepéről:

16 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz Istenről, aki a védelmezőnk.

Zsoltárok 27:1-2, Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak.

Zsoltárok 91:1-2, Aki a Fölséges védelmében lakik, aki a Mindenható árnyékában él, az így beszél az Úrhoz: Te vagy a váram és a menedékem, Istenem, benned bízom!

2Móz 15-2-3, Erőm és énekem az ÚR, megszabadított engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, atyám Istene, őt magasztalom. Az ÚR vitéz harcos, „az ÚR” az ő neve.

Zsoltár 5:11, Büntesd meg őket érte, Istenem, hadd essenek saját csapdájukba! Számtalan gonoszságuk miatt taszítsd el őket, mivel ellened szegültek.

Zsoltárok 52:5-7, Jobban szereted a rosszat, mint a jót, jobban a hazugságot, mint az igaz szót. Csak a romlást hozó szavakat kedveled, te álnok nyelv! Ezért megsemmisít és örökre eltaszít az Isten. Kiragad sátradból, kitép az élők földjéből.

Zsoltárok 31:1-2, Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem.

Zsoltárok 31:3-5, Hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentő sziklám, erős, szabadító váram! Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem! Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom.

Zakariás 9:15, A Seregek Ura megvédelmezi őket: a parittyaköveket a földön tapodják, isszák a vért, mint a bort, és eltelnek vele, mint az oltár szarvai.

Zakariás 12:8, Azon a napon az Úr védelmébe veszi Jeruzsálem lakóit. Azon a napon még a botladozó is olyan lesz közöttük, mint Dávid, és Dávid háza, mint az Isten [mint az Úr angyala] fog állni az élükön.

Zsoltárok 54:4 Hallgasd meg imámat, Istenem, figyelj szám szavára!

Zsoltárok 3:3, Hányan mondják rólam: „Nincs menedéke Istenénél!”

Zsoltárok 18:2-3, Így szólt: Szeretlek, Uram, erősségem, te megmentesz az erőszaktól. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram

2Sámuel 22:3, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.

Zsoltárok 94:22, Bizony akkor is az Úr az erősségem, menedékem sziklája az Isten.

Zsoltárok 89:18, Hisz te vagy hatalmuk fénye, kegyelmedből emeljük föl fejünk.

Zsoltárok 118:14-16, Bátorítóm és erősségem az Úr, ő lett szabadítóm. Halljátok, mekkora az örömujjongás az igazak sátraiban: „Az Úr jobbja erősnek bizonyult, az Úr magasra emelte jobbját, igen, az Úr jobbja erősnek bizonyult.”

Zsoltárok 18:2-3, Így szólt: Szeretlek, Uram, erősségem, te megmentesz az erőszaktól. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram.

Ajánlott Írásaink: