„Isten Az Én Sziklám” 7 Bátorító Bibliai Vers És Szentírási Idézet A Témában

Zsoltárok 18:47, Éljen az Úr, áldott legyen az én sziklám, dicsőség üdvöm Istenének!

Zsoltárok 18:2-3, Szeretlek, Uram, erősségem, [te megmentesz az erőszaktól]. Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram

2Sámuel 22:3, Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat. Pajzsom, hatalmas szabadítóm és fellegváram, menedékem és szabadítóm, megszabadítasz az erőszaktól.

Zsoltárok 94:21-22, Ha rátörnek is az igaz lelkére, és ártatlan vért ítélnek is el, 22bizony akkor is az Úr az erősségem, menedékem sziklája az Isten.

Zsoltárok 18:31, Isten útja egyenes, az Úr szavát a tűz kipróbálta, pajzsa ő mindenkinek, aki nála keres menedéket.

Zsoltárok 19:14-15, Őrizd meg szolgádat a kevélységtől, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bűntől és tiszta a súlyos vétektől. Teljék örömöd számnak szavaiban, s engedd, hogy szívem szándéka elérjen hozzád, Uram, menedékem, üdvözítőm!

2Sámuel 22:47, Él az Úr és áldott az én kősziklám. Magasztaltassék az Isten, üdvességem kősziklája.

Ajánlott Írásaink: