10 Bibliai Idézet Egymás Bátorításáráról:

Az alábbiakban 10 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset, szentírást, idézetet és szövegrészletet találsz, hogy naponta bátoríthasd társaidat és önmagadat.

Zsidókhoz írt levél 3:13, Lelkesítsétek egymást mindennap, amíg a „ma” tart, hogy senkit meg ne keményítsen a csalárd bűn.

Zsidók 10:24, Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást.

Zsidók 10:25, Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást, minél közelebb érzitek a napot.

1Thesszalonika 5:11, Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1Thesszalonika 4:18, Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel.

Róma 15:5, A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint

Róma 15:6, Egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját.

Róma 15:7, Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.

Róma 15:13, A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

4Mózes 6:24-26, Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!

Ajánlott Írásaink: