8 Bibliai Idézet A Megújuló Erőről:

8 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírási szakasz, idézet a megújuló erőről. Legyen bátorításod és újuljon meg az erőd, miközben olvasod és elmélkedsz ezeken a bátorító szentírásokon. (Ámen!)

8 bibliai vers az erőnk megújulásáról:

Ézsaiás 40:31, De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

Zsoltárok 23:2-4, A nyugalom vizéhez terelés felüdíti lelkemet. Az igaz úton vezérel, nevéhez híven. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, hisz te velem vagy. Botod, pásztorbotod biztonságot ad.

Zsoltárok 84:7, Ha a Siralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával.

2Timóteus 4:17, Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.

Zsoltárok 37:39, Az igazaknak az Úr ad szabadulást, ő a védelmük a szükség idején.

Zsoltárok 31:24, Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek.

Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

2Korinthus 12:9, „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön belém.

Ajánlott Írásaink: