Isten Emlékezni Fog Rád! 7 Erőteljesen Bátorító Bibliai Idézet:

Isten lát téged, és Isten nem feledkezett meg rólad. Kérlek, szegezzétek szemeteket továbbra is Istenre, bízzatok továbbra is Istenben, és hagyjátok, hogy szívetek teljesen Istennek szentelődjön. Isten soha nem fog benneteket elhagyni!

A mai cikkben felfedezünk 7 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset, idézetet és szövegrészt, amelyek megerősítik ezt az igazságot: Isten emlékezni fog rád! Ámen.

Bibliai idézetek:

Zsidókhoz írt levél 6:10, Mert Isten nem igazságtalan, hogy elfelejtkezzen munkátokról. Nem felejti el a szeretetet sem, amellyel segítettétek, és ma is segítitek népét. (Bátorítsátok továbbra is egymást!)

Zsoltárok 105:8, Mindvégig emlékezik szövetségére, ígéretére, amelyet ezernyi nemzedékre adott (Isten hűséges az ígéreteihez!)

Zsoltárok 103:13-14, Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik. Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk. (Isten nagyon szeret téged! Isten könyörül rajtad!)

Ézsaiás 49:15, Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad!

Zsoltárok 115:12, Az Úr gondol velünk – ő adja ránk áldását! Áldja meg Izrael házát, áldja meg Áron házát!

Zsolt 103:17, Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival.

Zsolt 103:2-4, Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled! Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged. Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.

Néhány konkrét példa a Bibliából:

1Mózes 8:1, Isten azonban nem feledkezett meg Nóéról, sem azokról az élőlényekről, azokról az állatokról, amelyek vele voltak a bárkában. Szelet bocsátott Isten a földre, és a víz apadni kezdett.

1Mózes 30:22, Megemlékezett Isten Ráhelről is, meghallgatta Isten, és megnyitotta a méhét.

2Mózes 2:24, Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten a szövetségére, amelyet Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal kötött.

Utolsó bátorító emlékeztetők:

Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ézsaiás 41:13, Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!

Ajánlott Írásaink: