5 Rövid Ima, Ami Felemel A Legsötétebb Óráidban Is:

A megpróbáltatások az élet részei. Az Úr Jézus nem volt hajlandó szépíteni ezt a tényt, amikor világosan kijelentette, hogy „A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot.” (János 16:33).

Az élettel együtt járó gondok ellenére Jézus arra bátorít bennünket, hogy bátorságot merítsünk, mert Ő legyőzte a világot, és megmutatta nekünk, hogy mi is legyőzhetjük (János 16:33). A halál legyőzésével Jézus soha nem ingott meg az Atyának vele kapcsolatos tervébe vetett hitében. Jézus még a legsötétebb órájában, a Gecsemáné-kertben sem hagyta abba az imádkozást, amikor úgy érezte, hogy „halálos bánat gyötri” (Máté 26:38).

Az imádság táplálja az Istennel való kapcsolatunkat. Ahogy a földi szülők vágynak arra, hogy beszéljenek gyermekeikkel, és hogy gyermekeik számíthassanak rájuk, úgy mennyei Szülőnk is arra vágyik, hogy mindig hozzá forduljunk, különösen a kétségbeesésünk idején.

Íme 5 ima, amely felemelhet a legsötétebb óráidban.

1. Egy bátorító ima arra az esetre, ha jótetteid nem értékelődnek fel.

Uram, Istenem, ne hagyd, hogy elfáradjak a jócselekedetekben, mert tudom, hogy a Te kijelölt idődben aratni fogok, ha nem adom fel. Dicsőítem a Te szent nevedet. Ámen.

2. Egy ima arra az esetre, ha nem látod a fényt az alagút végén.

Drága Mennyei Atyám, nem látom a kiutat ebből a helyzetből, vagy azt, hogyan lehetne ezt a rosszat jóvátenni. De hiszek a Te hatalmadban és jóságodban, és tudom, hogy mindenben a Téged szeretők javára munkálkodsz. Jézus nevében. Ámen.

3. Egy felemelő ima arra az esetre, amikor küzdesz a hit megtartásáért.

Irgalmas Isten, Te megvédesz engem e világ csapdáitól. Hatalmas angyalaidat küldöd, hogy megóvjanak attól, hogy a szakadékba zuhanjak. Igéd világít számomra, hogy kövessem, erőt adsz, amikor elcsüggedek, és menedéket, amikor legyőzött vagyok. Szívemhez közel fogom tartani a Te Igédet!

4. Egy megnyugtató ima arra az esetre, ha depresszió fogva tart.

Köszönöm, Atyám, hogy soha nem hagysz el engem. Még ha be is csuksz egy ajtót az életemben, mindig kinyitsz egy ablakot, hogy kihúzz a sárból és a mocsárból, és szilárd talajra helyezz. Tudom, hogy hallod imáimat, és a Te akaratod szerint válaszolsz rájuk, nem az enyém szerint. Alázatosan kérem, hogy Te vezesd gondolataimat és cselekedeteimet életem minden napján. Ámen.

5. Egy gyógyító ima arra az esetre, ha gyászolsz.

Mindenható Isten, kiáltok hozzád a bánatom mélyén. Imádkozom a Te vigasztaló kezedért, hogy csillapítsa fájdalmamat. Tudom, hogy eljön a nap, amikor letörlöd minden könnyedet, amikor nem lesz többé gyász és fájdalom, és amikor veled fogok élni a Paradicsomban. Halleluja!

 

Ajánlott a témában: 35 Esti Ima, Amely Segít Befejezni A Napot Békés Elmével

Ajánlott Írásaink: