6 Dolog, Amit Tudnod Kell A Meg Nem Válaszolt Imákról

Ha olyan vagy, mint a legtöbb ember, akkor egészen biztosan elgondolkodtál már azon, hogy vajon Isten miért van csendben, amikor hozzá imádkozol valamiért.

Íme hat dolog, amit minden embernek tudnia kell a meg nem válaszolt imáról.

1. Amikor egy gonosz ember imádkozik, az néha süket fülekre talál.

Azok az emberek, akik hátat fordítottak Istennek, és gúnyolódtak vele, ne várják el, hogy Isten meghallja az imáikat, nemhogy válaszoljon rájuk.

„A gonoszoktól távol marad az Úr, de az igazak imáját meghallgatja.” (Péld 15:29)

Vannak esetek, amikor Isten meghallgatja a hitetlenek kiáltásait, mint például Jónás könyvében Ninive királya és polgárai esetében. A niniveieknek semmi okuk nem volt azt hinni, hogy Isten meghallgatja imáikat. Isten mégis meghallotta a bűnbánatot és a hozzá intézett fellebbezést tartalmazó imájukat, és kegyelmet mutatott nekik.

2. A keresztények számára nincs olyan, hogy megválaszolatlan ima.

„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”. (Mt 7:7-11)

3. Néha Isten „nemmel” válaszol egy hívő imájára.

Néha Isten gyermekei olyan dolgokért imádkoznak, amelyek nem lennének jók számukra, vagy Isten akarata ellenkezik velük (Máté 6:10; János 15:7; 1János 5:14-15). Isten szeretetében megóv minket a szörnyű következményektől azzal, hogy nem teljesíti ezeket a kéréseket. Erre világos példát látunk Jónás imájában, hogy Isten vegye el az életét, mert megalázónak érezte, hogy Isten engedett, és semmi sem lett Ninive népének figyelmeztetéseiből (Jón 4:1-3). Isten mégis türelmesen érvelt Jónással:

„Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint százhúszezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat?” (Jón 4:11)

4. Néha Isten azt a választ adja, hogy „még nem”

Zakariás valószínűleg sok éven át imádkozott feleségével, Erzsébettel együtt egy gyermekért. Mégis, Istennek csodálatos szerepe volt gyermekük, Keresztelő János számára a történelemben, amiről Zakariás és Erzsébet egyáltalán nem tudtak. Isten megvárta, amíg megöregedtek, hogy teljesítse kérésüket:

„Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot. A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.” (Lukács 1:8-13)

5. Bár néha elég egy ima, de az is igaz, hogy Isten azt akarja, hogy kitartóak legyünk a könyörgéseinkben, és várjunk rá.

A hívők hittel imádkoznak, mert tudják, hogy Istenük meghallgatja őket. Illésnek csak egyszer kellett imádkoznia, hogy Isten tüzet küldjön le az égből (1Királyok 18:36-37). Ugyanakkor Jézus arra is emlékeztet minket, hogy ne csüggedjünk, ha imáink nem kapnak azonnal választ:

„Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta: „Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában: Ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül.” Azután így szólt az Úr: „Halljátok, mit mond a hamis bíró! Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? És várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?.” (Lukács 18:1-8)

6. Hálásnak kell lennünk Istennek, hogy mindig meghallgatja gyermekei imáit, még akkor is, ha nem úgy vagy nem olyan időben válaszol, ahogyan mi szeretnénk.

Bár Isten néha késedelem nélkül azonnal válaszol az imáinkra, mindig hálásnak kell lennünk, függetlenül attól, hogy Isten milyen módon vagy időzítéssel válaszol minden egyes kérésünkre – legyen az kicsi vagy nagy. A hívők bizalommal közelednek Isten trónjához, mert Jézus nevében imádkoznak Istenhez.

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” (Zsidók 4:16)

A hívők világszerte imádkozzanak többet hálás szívvel, tudva, hogy mennyei Atyánk meghallgatja imáinkat.

Ajánlott Írásaink: