5 Bátorító Bibliai Idézet Az Örök Életről:

Megosztunk 5 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset az örök életről. Isten erősítsen meg, Isten emeljen fel, és bátorítson, miközben ezeket a bibliai verseket olvasod és elmélkedsz rajtuk.

#1. Az örök élet Isten megismerése.

János 17:3, Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

#2. Az örök élet Jézuson keresztül található.

János 3:16, Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

#3. Felkészülés az örökkévalóságra

Kolossé 1:13, Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába.
Róma 6:23, Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

#4. A jövő Isten kezében van

János 5:24, Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hallja szavamat és hisz annak, aki küldött, az örökké él, nem esik ítélet alá, hanem már át is ment a halálból az életre.
Zsoltárok 16:5-6, Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat. Mérőláncom kedves földre esett, s kedvem telik örökségemben.
János 17:3, Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.

#5. A jövő most kezdődik

1 Péter 1:3-4, Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt.
János 3:36, Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.
Róma 10:13, Amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

Ajánlott Írásaink: