21 Bibliai Vers Arról, Hogyan Kérjünk Segítséget Istentől

21 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz Isten segítségkéréséről. Legyen bátorításod a szentírások olvasása közben, és Isten áldjon és tartson meg mindig!

21 bibliai vers arról, hogy kérj segítséget Istentől:

Máté 7:7, Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.

Jeremiás 33:3, Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!

Zsoltárok 130:1-2, Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, URam! 2Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra!

Zsoltár 121:2, Segítségem az ÚRtól jön, aki az eget és a földet alkotta.

Zsoltárok 18:6, Kínomban az Úrhoz kiáltottam, Istenemhez emeltem szavam. Ő meghallotta hangomat szent templomából, panaszom elért a füléhez.

Zsoltárok 86:6-7, Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra! Hozzád kiáltok a szorongatás napján, s tudom, hogy meghallgatsz.

Zsoltárok 16:1-2, Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök. Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!

Zsoltárok 38:21-22, A jót rosszal viszonozzák nekem, s megtámadnak, mert az igazságot keresem. Uram, ne hagyj magamra, Istenem, ne maradj távol tőlem!

Jakab 1:5, Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.

Zsoltárok 70:5, De ujjongjanak és örüljenek benned mind, akik hűségesen keresnek téged! Hirdessék mindig, hogy nagy az Isten, mindnyájan, kik várják az üdvösségedet!

Zsoltárok 119:153, Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.

Zsoltárok 140:7-8, Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy, hallgasd meg, Uram, hangos imámat! Uram, Istenem, hatalmas támaszom, te őrzöd fejemet a küzdelem napján.

Zsoltárok 119:154, Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!

Zsoltárok 143:1, Halld meg, Uram, imámat, te, aki hűséges vagy, halld meg kérésemet! Hallgass meg igazságod szerint!

Zsoltárok 79:9, Neved dicsőségéért ments meg minket, Istenünk, szabadítónk! Bocsásd meg, Urunk, bűneinket, ments meg minket a nevedért!

János 14:13-14, Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban; ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem.

1 János 5:14-15, Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.

Zsidók 4:16, Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.

Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Róma 10:13, Amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.

Ajánlott Írásaink: