Isten Megvigasztal: 10 Bátorító Bibliai Idézet

Legyetek várakozóak, Isten megvigasztal titeket.
Legyetek bátorítottak, Isten megvigasztal titeket.
Legyetek felemeltek, Isten megvigasztal titeket!

Ámen, Ámen és Ámen.

10 bátorító bibliai vers és szentírási idézet:

Ézsaiás 66:13, “Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!”

Ézsaiás 51:12, “Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut?”

Ézsaiás 40:1, “Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.”

Ézsaiás 51:3, “Bizony, megvigasztalja Siont az ÚR, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének.”

Jeremiás 31:13, “Akkor majd táncot lejt örömében a lány, az ifjak és az öregek egyaránt boldogok lesznek. Gyászukat akkor örömre fordítom, megvigasztalom őket, s örömet szerzek nekik fájdalmuk után.”

2 Korinthus 1:3-4, “Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.”

2 Korinthus 1:5, “Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.”

Máté 5:4, “Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.”

Zsoltárok 94:19, “Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem.”

2Thesszalonika 2:16-17, “Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.”

Ajánlott Írásaink: