8 Jel, Hogy Elhagytad Jézus Útját És A Pénz Lett A Bálványod:

Mielőtt a pénzről, mint bálványról beszélnénk, meg kell értenünk, mi is az a bálvány. Bibliai értelemben a bálvány bármi, amiben bízunk, amire támaszkodunk, aminek odaadjuk magunkat, amit jobban szeretünk, és becsülünk, mint Istent.

Mindannyian fogékonyak vagyunk a bálványokra. Bűnösökként folyamatosan üres „pótisteneket” találunk, akiket imádhatunk és imádunk. Kálvin János protestáns teológus híres írása szerint „az emberi elme… a bálványok örökös kovácsa”.

Bár gyakori, a bálványimádás komoly probléma. Ha a legnagyobb parancsolat az, hogy „szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22,37), akkor a bálványok a „legnagyobb bűnünkké” válhatnak. A bálványimádás elhomályosítja a gondolkodásunkat, elvonja a figyelmünket, és végül megakadályozza, hogy Istent dicsőítsük.

Hogyan lehet a pénz bálvány?

A Biblia számtalanszor figyelmeztet minket arra, hogy ne szeressünk semmit jobban Istennél. A pénz szeretete az első helyen áll ezen a listán. Gyakran lehet emésztő, káros törekvés. A gazdagság kegyetlen úr, és soha nem elégíti ki azokat, akik azt hajszolják (Préd 5:10-12). Azoknak, akik a gazdagság után futnak, az „szárnyakat növeszt” és elrepül (Péld 23:4-5), és csak a szegénység marad utána (Péld 28:22).

Ennél is fontosabb, hogy a pénz bálványa lelkileg veszélyes. Pál a pénz szeretetét „mindenféle gonoszság gyökerének” nevezi, amely sokakat elvezetett a hittől (1Tim 6:10) és „romlásba és pusztulásba” vitte őket (6:9). Végső soron a pénzt imádó szív egy mélyebb problémát mutat: nem imádja Istent. Lehetetlen egyszerre szolgálni Istent és a pénzt (Mt 6:24).

A pénz a bálványod?

Bár a legtöbb hívő tudja, hogy a pénz szeretete helytelen, sokan nincsenek tudatában annak, hogy éppen ezt a bűnt követik el. A pénz titkos bálvány lett a szívedben? Íme néhány jele annak, hogy talán túlságosan szereted a pénzt:

Dicsekszel a vagyonoddal: Büszke vagy arra amit felhalmoztál? Örülsz annak, amit a jövedelmeddel meg tudsz venni? Vigyázz, hogy ne dicsekedj a bankszámláddal. Minden Isten ajándéka (Jakab 1:17), így a vagyonunk is. És ahogyan kapunk, úgy veszíthetünk is. Ugyanaz az Isten „szegényít és gazdagít” (1Sám 2,7), és ad és elvesz (Jób 1,21).

A pénzben való bizalom: Mi ad bizalmat és biztonságot, különösen akkor, amikor az élet bizonytalanságai kezdenek elhatalmasodni? Azon kapod magad, hogy válsághelyzetben gondolatban katalogizálod a pénzügyi forrásaidat? A „tartalék terved” csak a vészhelyzeti megtakarításaidat tartalmazza? Pénzügyi tervezőként ismerem a gondos megtakarítások bölcsességét; ugyanakkor ne hagyd, hogy a pénz legyen a reményed: „Aki a gazdagságában bízik, elesik” (Péld 11:28).

Vétkezel a többért: A pénzért való vétkezés nem csak a bankrablást vagy a lopást jelenti. Sok kisebb, mindennapi módon is vétkezhetünk, például ha csalunk az adókkal, ha a munkahelyi forrásokból veszünk el, vagy ha nem fizetünk ki minden kapott árut és szolgáltatást. A becstelenségnek ezek a kisebb cselekedetei azt mutatják, hogy a pénzbeli nyereséget fontosabbnak tartjuk az Isten előtti tisztaságnál. A Példabeszédek arra figyelmeztet, hogy az ilyen igazságtalan nyereség „elveszi birtokosának életét” (Péld 1:19).

Nincs hajlandóság a rászorulók megsegítésére: Mennyire vagy nagylelkű a vagyonoddal? Bár bölcsen kell bánnunk az adakozással, különösen a szűkös pénzügyi időszakokban, a következetes fukarság arra utalhat, hogy a szívünk többre értékeli az gazdasági gyarapodást, mint a hívőtársak életét. Ahogy Krisztus is odaadta magát értünk, úgy vagyunk arra hivatottak, hogy magunkat is odaadjuk a rászorulóknak (1Jn 3:16-17).

Adakozás a hiúságod kielégítésére: Bár a fösvénység a másokkal való törődés hiányát mutathatja, még az adakozás is történhet rossz indítékból. Amikor adakozol, azzal törődsz, hogy mások észrevegyenek téged? Nagylelkűbben adakozol, ha mások figyelnek? Vigyázz a farizeusok büszke szívével, akik az emberek dicséretére adakoztak, és így „nem érdemeltek jutalmat [a mi] mennyei Atyánktól” (Mt 6:1).

Bizonytalanság a pénzzel kapcsolatban: Állandóan aggódsz, hogy elveszíted a vagyonodat? Idegesítenek a váratlan vásárlások? Bár a pénzügyeiddel kapcsolatos óvatosság bölcs dolog, a túlzott aggodalom arra utalhat, hogy a szíved nem nyugszik Isten gondviselésében. Dávid király azt írta, hogy az igazak kevés pénze jobb, mint a gonoszok bősége, mert „az Úr megtartja az igazakat” (Zsoltárok 37:16-17). Ugyanaz az Úr, aki eteti a madarakat és öltözteti a virágokat, ismeri a szükségleteinket (Mt 6:25-33).

Mindig a pénzügyi haszonra összpontosítasz: A tőzsdei hullámvölgyek vezetik a szíved hullámvölgyeit? Mindig a következő menő befektetési ötletet keresed? A barátai és családtagjai belefáradtak már abba, hogy a legújabb pénzmegtakarítási terveidről halljanak? Bár bölcsen kell bánnunk befektetéseinkkel és erőforrásainkkal, vigyázzunk, hogy ne a világi nyereségre összpontosítsunk annak rovására, ami igazán fontos (Mt 16:26).

Irigység a gazdagabb emberekre: Hogyan viszonyulsz a nálad gazdagabbakhoz? Előfordul, hogy azon kapod magad, hogy szeretnéd, hogy a pénzükből neked is jusson, vagy titokban azt reméled, hogy anyagi veszteséget szenvednek? Jézus figyelmeztetett minket, hogy legyünk óvatosak a kapzsisággal szemben, és ne feledjük, hogy „az ember élete nem a vagyonának bőségében áll” (Lukács 12:15). Pál is a kapzsiságot a bálványimádással teszi egyenlővé (Kol 3:5). A féltékeny szív azt szereti, amije nincs, ahelyett, hogy a mi jóságos Urunkat szeretné, aki mindent megad nekünk.

Hogyan hagyhatjuk abba a pénz imádatát?

Ha a fenti jelek közül bármelyik rezonál rád, mit tehetsz? Hogyan gyógyíthatjuk ki magunkat a pénz szeretetéből?

Fontos, hogy nem tudjuk meggyógyítani magunkat. A pénzimádó szívet soha nem tudjuk meggyógyítani azzal, hogy mindenünket elajándékozzuk, a legszigorúbb költségvetést követjük, soha nem vásárolunk luxuscikkeket, vagy örökre lemondunk a nyaralásokról. Bár a költségvetés készítése nagyszerű módja annak, hogy bölcsen gazdálkodjunk az erőforrásainkkal, soha nem gyógyíthat meg egy bálványbeteg szívet.

Mélyebb gyógyulásra van szükségünk, és ez a gyógyulás Krisztusban található. Ahhoz, hogy megszabaduljunk a bűn rabszolgaságától, beleértve a bálványimádást is, először is Krisztusban kell felszabadulnunk „az élet Lelke” által (Róm 8:2). Amíg Krisztuson kívül maradunk, addig erőtlenek vagyunk (János 15:5-6; Róma 8:8). Amikor azonban Krisztushoz tartozunk, a Szentlélek megöli bűnös testünket, és olyan igazságosságot hoz létre, amely dicsőíti Istent (Gal 5:22-23). Ő tesz képessé minket arra, hogy igazságosan éljünk.

A hívők számára a pénz szeretetétől való szabadulás azzal kezdődik, hogy szívünket és elménket szilárdan Krisztusra rögzítjük (Kol 3:1-4). Amikor a szívünk a helyén van, Istent szeretve, bízva és imádva, akkor tudunk helyesen gondolkodni a pénzről.

Ajánlott Írásaink: