10 Biblia Idézet A Kedvességről | Kedvesség Idézetek

Ha bátorításra van szükséged ahhoz, hogy tovább küzdj a  megpróbáltatásaid során, a Biblia olvasása remek módja annak, hogy útmutatást és inspirációt kapj.

Íme néhány kedvenc bibliai igeversünk a kedvességről.

„Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is. Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki kér tőled, annak adj, és aki kölcsön akar kérni tőled, attól ne fordulj el.” „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.”

Máté 5:40-43

„Nektek, akik hallgattok, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót gyűlölőitekkel. Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, és imádkozzatok rágalmazóitokért.”

Lukács 6:27-28

„Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, a Magasságosnak lesztek a fiai, hisz ő is jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz.”

Lukács 6:35

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Máté 7:12

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.”

1 Korinthus 13:4-7

„Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk. Amíg tehát időnk van, tegyünk jót mindenkivel, főképpen hittestvéreinkkel.”

Galata 6:9-10

„Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Efézus 4:32

„Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.”

1Thesszalonika 5:11

„A szívbeli bánat lesújtja az embert, de egy jóságos szó újra felvidítja.”

Példabeszédek 12:25

„Testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.”

Galata 5:13

Ezek a bibliaversek tökéletes inspirációs forrásként szolgálnak arra, hogy ráébredjünk milyen fontos, hogy kedvesek legyünk másokkal. Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak; sosem tudhatod, hogy a kedvességed milyen hatással lehet egy másik emberre.

Ajánlott Írásaink: