Ez Az 7 Legjobb Ima, Ha Egy Barátodon Akarsz Segíteni:

A barátainkért való imádkozás az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk. Könnyű elmerülni a saját szükségleteinkben, de ugyanilyen fontos, hogy imádkozzunk és közbenjárjunk másokért. Nem számít, hogy a barátaink közel vannak-e vagy távol, az életünkben vannak-e vagy sem, attól még szükségük van az imáinkra. Mégis, hogyan imádkozhatunk a barátainkért?

Gyógyító ima egy beteg barátért

Uram Jézus, köszönöm, hogy szereted [a gyógyulásra szoruló személy neve]. Jézus nevében kérem, hogy gyógyítsd meg ezt a betegséget, légy könyörületes és hozz gyógyulást minden betegségből.

Igéd azt mondja a Zsoltárok 107:19-20-ban, hogy amikor hozzád kiáltunk, az Örökkévalóhoz, te parancsot adsz, meggyógyítasz és megmentesz minket a biztos haláltól. A Bibliában csodatévő gyógyulásokról olvastam, és hiszem, hogy ma is ugyanígy gyógyítasz. Hiszem, hogy nincs olyan betegség, amit ne tudnál meggyógyítani, elvégre a Biblia beszámol arról, hogy embereket támasztasz fel a halálból, ezért kérem a beavatkozásodat ebben a helyzetben.

Azt is tudom a földi életem tapasztalataiból, hogy nem mindenki gyógyul meg, ha ez most így történik, akkor tartsd meg a szívemet lágynak irántad, segíts megérteni a tervedet, és segíts, hogy izgatott legyek a mennyország miatt.

Uram Jézus, köszönöm, hogy a gyógyulásunk reménye benned van. Ha vannak olyan orvosok vagy kezelések, amelyekkel meg akarod gyógyítani ezt a betegséget, akkor imádkozom, hogy vezesd el hozzájuk [a gyógyulásra szoruló személy neve]. Bölcsességet és megkülönböztető képességet kérek, hogy melyik kezelést válasszuk.

Istenem, köszönöm neked, hogy [a gyógyulásra szoruló személy neve] hozzád tartozik, és hogy te irányítasz mindent, ami történik az első lélegzetvételtől az utolsó sóhajunkig. Ámen.

Ima egy barát üdvösségéért

Szuverén Urunk, köszönjük, hogy kezdetben beleszóltál a sötétségbe, és megteremtetted az eget és a földet. Ha az egész teremtés a Te hangodra válaszol, ha a szelek megmozdulnak és a hegyek megremegnek a Te parancsodra, hogyan kételkedhetnénk abban, hogy Te vagy a Teremtő, mindennek az ura?

Köszönöm neked barátom életét. Kérlek, nyisd meg a szemét, Uram, hogy meglássa a Te jelenlétedet, ahogyan Te nyitottad meg Elizeus szolgájának szemét, és ő meglátta a hegyeket, amelyeket mennyei tűzlovak és szekerek borítottak.

Segíts barátomnak, hogy azt lássa, amit én látok, amikor a Te arcodra nézek, drága Uram, mert Te méltó vagy a tiszteletre. Jézus nevében, Ámen.

Ima a megrendült hittel küzdő barátért

Irgalmas Urunk és Megváltónk, köszönjük Neked, hogy soha nem engeded el a szorításodat rajtunk, bármin is megyünk keresztül, mert Te mindig hűséges vagy, még akkor is, amikor mi nem vagyunk azok.

Mint tudod Uram, barátom úgy döntött, hogy nem akar többé Veled járni. Imádkozom, hogy ez a szívváltozás csak átmeneti legyen, és hogy a tékozló fiúhoz hasonlóan ő is hazataláljon Hozzád, ahol Te tárt karokkal fogadod őt vissza.

Köszönjük Neked, hogy nálad mindig kegyelmet találunk. És hogy mi mindig Hozzád tartozunk, és Te hozzánk. Jézus nevében, Ámen.

Egy ima a szétszakadt barátságért

Uram, ma fájdalmasan jövök hozzád. Ez a seb egy barátomtól majdnem több, mint amit el tudok viselni. Összetört a szívem, és igazságot akarok. Uram, tudom, hogy igazságot nem én adhatok, ezért tárt kézzel jövök hozzád. Itt van a barátság, amely annyira megsebzett engem, Uram- vedd el tőlem ezt a fájdalmat, segíts, hogy most érezzem a békédet és a szeretetedet irántam.

Nem akarok kegyelmet nyújtani. De tudom, hogy olyan kegyelmes voltál hozzám – egész életemben kegyelmet árasztottál rám, amikor vétkeztem ellened. Segíts, hogy alázatos legyek. Segíts meglátnom a szerepemet, amit játszanom kell. Segíts, hogy kegyelmet és szeretetet adjak a barátomnak.

Lágyítsd meg a barátom szívét irántam most – hadd viszonozzák ők is a kegyelmet felém. Jézus nevében, Ámen.

Ima a barátság értékéért a nézeteltérések felett

Uram, a Sátán minden erejével megpróbálja megosztani a te házadat és népedet. Imádkozunk Urunk, minden erőnkkel, hogy ne engedjük, hogy ez megtörténjen. Hogy emlékezzünk arra, hogy a megosztott ház nem állhat meg. Segíts nekünk, hogy béketeremtők legyünk kapcsolatainkban, barátságainkban és családjainkban, anélkül, hogy elhajolnánk vagy kompromisszumot kötnénk az Igazsággal kapcsolatban. És Uram, ha úgy kell lennie, hogy vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy nem akarnak többé a barátaink lenni, vagy nem akarnak velünk kapcsolatban lenni, óvj meg minket a megkeseredett szívtől, és emlékeztess minket, hogy imádkozzunk a szívük meglágyulásáért. Jézus nevében imádkozunk. Ámen.

Ima a bizalomért

Mennyei Atyám, ösztönösen kapkodok és tervezgetek, különösen, ha valaki, aki fontos nekem, hibát követett el. Emlékeztess engem arra a krétavonalra a lábam körül, Uram. Mutasd meg, mikor kezdek kilépni a feladatomból. Adj bátorságot, hogy bízzak Benned, és engedd, hogy Te munkálkodj ennek a személynek a szívében és életében. Jézus nevében, ámen.

Ima egy barát megtéréséért

Uram, imádkozom, hogy nyisd meg a __________ szemét, hogy lásson téged és kövessen téged. Még ha nem is látom, hogy Te munkálkodsz, tudom, hogy Te munkálkodsz. Hiszek, és nem adom fel a reményt. Jézus nevében, Ámen.

 

Ha megnéznél még több imádságot is, akkor nézd meg ezt a 20 reggeli imát is, ami segít abban, hogy hálás szívvel indítsd a reggeleket.

Ajánlott Írásaink: