7 Ima A Gyógyulásért:

Használd ezeket a gyógyulásról szóló imákat, hogy imádkozz barátaid és családtagjaid vigaszáért, gyógyulásáért és üdvösségéért. Imádkozzátok ezeket a könyörgő szavakat, hogy Isten kegyelmét és irgalmát kérjétek a betegségben szenvedők számára.

Ima a betegekért

Jézusom, te irányítod testem minden részét, és tudod, mikor nem a legjobban működnek. A betegség miatt stresszes vagyok, és ez ellopja az időmet mindattól, amit szeretnék csinálni. Őszinte vagyok, Uram. Nem szeretek beteg lenni. De az ilyen időszakok is arra késztetnek, hogy benned pihenjek, ezért köszönöm ezt a lehetőséget, hogy egyszerűen csak rád várhatok.

Hozzád jövök ma, és a te érintésedet kérem, Uram. Segíts, hogy türelmes legyek, amíg elvégzed a munkádat. Ha orvosok is érintettek, adj nekik bölcsességet, és köszönöm, hogy megadod a segítséget, amire szükségem van, bárhogyan is döntesz. Akár egy próbatételről van szó, akár egyszerűen csak a bizalomról, azt akarom, hogy a válaszom téged tiszteljen.

Ima a türelemért a gyógyulásban

Mint az én Jó Pásztorom, tudom, hogy csendes helyek mellé vezetsz, és helyreállítod lelkemet és testemet. Bízom benned, és követni akarom vezetésedet. Segíts, hogy ezt az időt ne úgy fogadjam, mint gondosan megtervezett napirendem megszakítását, hanem mint lehetőséget, hogy erőt és táplálékot merítsek az előttem álló útra. Te vagy az én gyógyítóm és az én Nagy Orvosom. Rád tekintek, és hálát adok Igéd ígéreteiért, amelyek biztosítanak jelenlétedről és segítségedről.

Taníts meg engem arra, amit szeretnél, hogy megtanuljak ezekben a kellemetlen időkben, Uram. Segíts, hogy kellemetlenségemet ne a körülöttem lévőkön töltsem ki, és mutasd meg, hogyan legyek jó beteg, amíg gyógyulok. A betegség e napjaiban, Uram, bízom benned, és arra kérlek, hogy gyógyíts meg engem. És amikor már helyreállítottad egészségemet, adj bölcsességet, hogy testemet Lelked templomaként kezeljem. Alig várom, hogy újra talpra álljak és szolgáljalak téged, de rájövök, hogy még betegségben is közel kerülhetek hozzád.

Ima az egészséges testért és lélekért

Mindenható Isten, te tudod, hogy sok nagy veszély vesz körül bennünket, és emberi gyarlóságunk miatt nem tudunk ellenállni nekik. Adj nekünk testi és lelki egészséget, hogy mi, akik a bűn alatt szenvedünk, legyőzzük és győzelmet arassunk benned; Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki él és uralkodik veled és a Szentlélekkel, egy Isten, most és mindörökké. Ámen.

Ima egy beteg barát gyógyulásáért

Gondolj, Istenünk, beteg barátunkra, akit most könyörületes figyelmedbe ajánlunk. Vigasztald meg betegágyán, és enyhítsd szenvedését. Könyörgünk szabadulásért, és engedelmeskedünk, hogy az Úr számára nincs túl nehéz gyógyulás, ha ez az Ő akarata. Ezért imádkozunk, hogy áldd meg barátainkat szerető gondoskodásoddal, újítsd meg erejüket, és gyógyítsd meg, ami bántja őket a Te szerető nevedben. Köszönjük Neked, Uram. Ámen.

Fájdalmat enyhítő ima

Mindenható Atyánk, köszönjük szeretetedet, kegyelmedet és irgalmasságodat. Imádkozom, hogy kényelmetlenségeim vigasztalásokká, fájdalmaim nyereséggé, nélkülözéseim több áldássá, veszteségeim nyereséggé, könnyeim mosollyá, bánataim örömökké, betegségeim jólétté, adósságaim semmivé, álmaim pedig valósággá váljanak.

Ima a gyógyulásban való hitért

Bízom benned Uram és csak benned, hogy meggyógyítasz engem mindenféle szkepticizmussal szemben az áldás iránt, amit alkalmazol rajtam. Bízom Uram, hogy ez a gyötrelem és szenvedés, ami csak a fejemben van, véget ér, és a pozitívizmus felragyog rám, ahogy olvasom, hallom, tanulmányozom és hirdetem a Biblia igazságát. Ámen.

Ima a gyógyulásért

Drága Istenem, elegem van abból, hogy beteg és fáradt vagyok. Ma előrenyúlok, megérintem ruhád szegélyét, és elfogadom gyógyulásomat. Igen, meg akarok gyógyulni. Add meg nekem a hitet, hogy szabadságban és győzelemben járjak. Jézus nevében, ámen.

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: