5 Ima, Amivel Kifejezheted A Háládat Isten Felé:

Egy egyszerű köszönet

Mennyei Atyánk, köszönöm neked. Köszönöm, hogy mindenem vagy nekem és értem. Te törődsz mindennel, ami engem érint. Hálás vagyok a Te Szentlelkedért, amely megvigasztal a félelem és a kétségek idején. Köszönök mindent, amit értem tettél; látható és láthatatlan dolgokat egyaránt. Dicsérni fogom a Te nevedet, örökké! Jézus nevében, Ámen.

Imádság a hálás szívért

Uram, taníts meg arra, hogy hálaadással és dicsőítéssel teli szívvel ajándékozzalak meg téged életem minden tapasztalatában. Taníts meg arra, hogy mindig örüljek, folyamatosan imádkozzam és minden körülmények között hálát adjak. Elfogadom ezeket, mint a te akaratodat az életemre nézve (1Thesszalonika 5:16-18). Vágyom arra, hogy naponta örömet szerezzek a Te szívednek. Törd meg az ellenség hatalmát az életemben. Győzd le őt a dicséret által. Változtasd meg szemléletemet és hozzáállásomat a jelenlegi körülményeimmel való örömteli elégedettségre.

Hála az egyszerű dolgokért

Köszönöm, Istenem, minden áldásodat nekem és a családomnak; az erőt, amit minden nap adsz nekem, és a körülöttem élő embereket, akik értelmesebbé teszik az életemet. Ámen.

Drága Uram, köszönöm neked ezt a napot. Köszönöm Fiadat és Lelkedet, amelyet nekem adtál. Köszönöm, hogy ma szállást és ételt kaptam. És Uram, köszönöm ezt az emlékeztetőt, hogy jobban odafigyeljek az áldásaimra. Jézus nevében, Ámen.

Hála a békéért

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törődsz az életemmel. Köszönöm, hogy mindenről beszélhetek Veled. Sok gondom van, ezért mindegyiket eléd viszem. Köszönöm, hogy megígérted, hogy megadod nekem a Te békédet. Jézus nevében, Ámen.

Hála a gyermekekért

Istenem, köszönöm neked ezt a napot! Köszönöm Neked a madarakat és az állatokat, a virágokat és a fákat, a tavakat és a patakokat, és a napot, amely minden nap fölöttük kel és nyugszik. Köszönjük, hogy megteremtettél mindent, amit látunk! Köszönjük Neked az életet, amit élünk, és hogy minden embert mássá tettél. Köszönjük neked Jézust, aki meghalt értünk, hogy egy nap a mennybe mehessünk, csak azért, mert hiszünk benne. Milyen csodálatos Isten vagy Te! Jézus nevében, Ámen.

 

Ha érdekelnék még hálával kapcsolatos imádságok, akkor nézd meg ezeket a reggeli imákat, amelyek segítenek abban, hogy hálás szívvel indítsuk a reggeleket.

Ajánlott Írásaink: