5 Rövid Ima A Lelki Békéért:

Ima az erőért a lelki háború ellen

Mennyei Atyám, minden nap egy küzdelem a bűn és a kísértés ellen. Adj nekünk erőt, hogy a kegyetlenséget kegyelemmel, a gyűlöletet szeretettel győzzük le. Istenem, emlékeztess minket, hogy cselekedeteink számítanak. Nem fizikai, hanem lelki csatát vívunk, és minden egyes könyörületes cselekedetünkkel a te országodat építjük. Segíts nekünk, hogy ma is országépítők legyünk. Ámen.

Ima a hitünk megacélozására

Uram, azért imádkozom, hogy felismerjem hatalmamat az imádságban. Taníts meg arra, hogy a Te erőddel és hatalmaddal imádkozzam. Veled együtt akarok dolgozni az imádságban, hogy meghatározhassam a jövőmet és nemzetem jövőjét. Szeretnék hatalommal imádkozni a városomért. Szeretnék erőteljes áttörést hozó imákat imádkozni, amelyek cselekvésre késztetik a Te kezedet. Taníts meg arra, hogy mindennap Hozzád jöjjek, és imádkozzak hittel teli imákat a szükségleteimért és a körülöttem élők szükségleteiért. Köszönöm Neked, hogy emlékszel minden imámra, és hogy azok hatással vannak a Te szívedre. Add meg nekem lelki hatalmam kinyilatkoztatását (Efézus 1-18-23).

Ima Jézushoz a biztos jövőért

Köszönöm Neked, hogy van reménység a jövőre nézve, mert Te Isten jobbján ülsz, mi pedig Veled együtt ülünk a mennyekben (Efézus 2:6). Te legyőzted a Sátánt a kereszten, és mi legyőzött ellenséggel harcolunk (Kolossé 2:15). Segíts nekünk, hogy ima által érvényesítsük a Te hatalmadat és akaratodat a földön (Jakab 4:7). Köszönjük, hogy áttörő hatalmunk van arra, hogy megváltoztassuk a nemzeteket. Taníts meg minket, hogy megragadjuk az imát, és áldásokat imádkozzunk le világunkra. Köszönjük Neked az imádság erejét, amely rendelkezésünkre áll. Ámen.

Ima Isten erejéért, amikor támadás alatt érzed magad

Drága Istenünk, köszönjük Igéd erejét és jelenlétedet életünk felett. Köszönjük neked, hogy egyetlen ellenünk alkotott fegyver sem győzedelmeskedik, mert nagyobb vagy Te, aki bennünk vagy, mint aki a világban van. Imádkozunk, hogy minden fenyegetést és vádaskodást, minden gyalázkodó szót és kegyetlen támadást, amelyet felénk intéznek, elvessél. Dicsérünk téged, hogy nálad semmi sem lehetetlen, hogy szerető és kegyelmes vagy, tele irgalommal és hatalommal. Egyedül benned bízunk, hogy erősen felemelkedsz értünk. Köszönjük, hogy Te vagy a mi védelmezőnk és erős tornyunk, menedékünk és erőnk. Köszönjük, hogy ma is harcolsz értünk, és gyengeségünkben erőssé teszel minket. Jézus hatalmas nevében, Ámen.

Egy ima az útmutatásért, amikor az élet kihívást jelent

Uram, ma nyitott kézzel és nyitott szívvel vagyok itt, készen arra, hogy rád hagyatkozzam, hogy átsegíts engem a mai napon és mindenen, amit az utamba hoz. Segíts, hogy olyan legyek, mint Nehémiás, segíts, hogy hozzád forduljak útmutatásért, erőért, gondviselésért és védelemért. Amikor nehéz döntésekkel és nehéz helyzetekkel nézek szembe, segíts emlékeznem szeretettségemre, segíts emlékeznem arra, hogy a Te gyermeked vagyok, és a Te képviselőd a körülöttem lévő világban. Segíts, hogy ma úgy éljek, hogy szent nevednek dicsőséget szerezzek. Jézus nevében, Ámen.

 

A lelki béke megőrzésének még szintén egy jó módja az, hogyha a reggeleidet egy egyszerű imával kezded.

Ajánlott Írásaink: