5 Rövid Ima, Amivel Megáldhatod Az Otthonodat:

Te és a családod valószínűleg több időt töltötök otthon, mint bárhol máshol. Fontos, hogy az otthonod békés hely legyen, amely lelkileg egészséges környezetet biztosít mindannyiótok számára. Az egészséges otthoni légkör elősegítésének egyik fontos módja az, hogy imádkozol az otthonodért. Az ima hatalmas erővel bír. Azzal, hogy imádkozol a házadért, Isten szerető erejét fogadod be oda.

Ezt mondja a Biblia az otthonunkról:

A Biblia beszél a békés otthon fontosságáról, és arról, hogy az ima segítségével békét hozhatunk a házba.

  • Az Ézsaiás 32:18-ban Isten kijelenti: „Békés hajlékban lakik majd népem, biztonságos lakóhelyeken, gondtalan nyugalomban”.
  • Jézus a Lukács 10:5-6-ban így utasítja tanítványait: „Ha betértek egy házba, először ezt mondjátok: Békesség e háznak! 6Ha békesség fia lakik ott, rászáll békességetek, ha nem, visszaszáll rátok.”
  • A 2Sámuel 7:29-ben a Biblia említi a ház megáldását: „Azért legyen tetszésedre és áldd meg szolgád házát, hogy örökre fennmaradjon előtted. Mert te szóltál, Uram, Istenem, és áldásodra szolgád háza örökké áldott lesz.”
  • A Józsué 24:15 említi, hogy a háziak úgy döntenek, hogy Istennek szolgálnak: „De ha nem tetszik nektek, hogy az URat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni: akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De én és az én házam népe az URat szolgáljuk!”.
  • A Zsoltárok 127:1 egy ház képét használja, hogy leírja, miért létfontosságú a hitben való erős alapozás: „Zarándokének. Salamoné. Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába óvják azt az őrök.”.
  • A Máté 7:24-25-ben Jézus a ház képével magyarázza az erős hit alapjának fontosságát: „Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja.”

A bibliai versek arról is szólnak, hogy Isten megáldja a személyes otthonokat és az istentiszteleti házakat, ahol hűséges emberek vannak, míg elfordul azoktól a helyektől, ahol az emberek szentségtelenek.

  • A Példabeszédek 3:33 szerint: „Az Úrnak átka van a gonosz házán, hanem az igazak otthonát megáldja”.
  • Miután Salamon Istennek szentelt egy templomot, a 2Krónikák 7:14-16-ban Isten egy hely felszenteléséről beszélt Salamonnak: „Ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát. Szemem tehát nyitva lesz, és fülem figyel az imádságra, amelyet ezen a helyen mondanak. Kiválasztottam ugyanis, és szentté tettem ezt a templomot, hogy benne legyen nevem mindörökre, és ott is maradjon szemem és szívem mindenkor. „

Hogyan imádkozz az otthonodért:

Sokféleképpen választhatod, hogy imádkozz a házad felett. Mondhatsz egyszerűen egy áldást az otthonodra összességében, hálaimával megköszönheted Istennek az otthonodat, kérheted Istentől a házad lelki védelmét, vagy végigmehetsz otthonod minden egyes szobáján, hogy ott mondj egy imát. Imádkozás közben fizikai eszközöket is használhatsz, hogy segítsenek összpontosítani, például gyertyákat gyújthatsz minden szobában, keresztet helyezhetsz magad elé, vagy kinyithatod az ablakokat a friss levegőért. De valójában csak arra van szükség, hogy összekapcsolódj Istennel. Ne aggódj amiatt, hogy megpróbálsz valamilyen formulát követni a házad feletti imádkozáshoz. Ehelyett imádkozz olyan módon, ami a legtermészetesebb számodra. A célod csupán az, hogy Isten áldását kérd az otthonodra.

Természetesen imádkozhatsz a házadért egyedül is, ha azonban a háztartásodban élő többi ember hajlandó veled együtt imádkozni, az a közös imádság által erőteljesebbé teheti a kéréseteket. Jézus a Máté 18:20-ban ezt ígéri: „Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük”. Ha családként imádkoztok az otthonotok felett, az mindannyiótokat közelebb hozhat egymáshoz.

5 rövid ima az otthonod megáldásához:

„Drága Istenem, kérlek, áldd meg az otthonunkat. Küldd el Szentlelkedet a házunk minden helyiségébe. Legyen ez egy áldott hely, amely csak neked van szentelve. Segíts, hogy hűségesek legyünk hozzád abban, amit itt mondunk és teszünk. Mi a veled való kapcsolatokat választjuk, ahogyan te is a velünk való kapcsolatokat választod. Ámen.”

„Mennyei Atyánk, köszönjük nagy szeretetedet, amely fenntartja családunkat. Kérlek, töltsd be otthonunkat a te szereteteddel. Segíts mindannyiunkat, hogy napról napra megnyíljunk szeretetednek, és engedjük, hogy szereteted átáramoljon életünkön keresztül egymás felé. Adj erőt, hogy ezt a szeretetet kivigyük otthonunkból a világba, hogy megosszuk azt mindenkivel, akivel találkozunk. Köszönöm, Istenem. Szeretünk téged. Ámen.”

„Szent Isten, kérünk, őrizd meg otthonunkat Szentlelked ereje által. Űzz ki minden gonoszt ebből a térből. Küldd szent angyalaidat a házunkba, amikor csak szükségünk van rájuk. Kérlek, tedd ezt az erős hit helyévé, amely taszítja a rosszat és befogadja a jót, ahogyan mi bízunk benned. Ámen.”

„Csodálatos Isten, hálásak vagyunk az életünkben végzett munkádért, amely áhítattal tölt el minket. Segíts, hogy észrevegyük csodálatos munkádat körülöttünk itthon. Ébreszd fel bennünket arra, amit a kapcsolatainkban teszel. Miközben szereteted jeleit keressük itt a mindennapjaink során, találkozz velünk ott, ahol vagyunk, és segíts, hogy kapcsolatba kerüljünk veled. Köszönjük, és szeretünk téged. Ámen.”

„Istenem, köszönjük, hogy állandóan jelen vagy körülöttünk. Miközben végigmegyünk házunk minden helyiségén, kérlek, áldj meg minden teret, ahová bemegyünk: a nappalinkat, a konyhát, a hálószobákat, a fürdőszobákat, a pincét, a padlást, a garázst és minden más helyiséget. Legyen otthonunk minden része neked szentelve, és tükrözze szeretetedet. Köszönöm, Istenem. Ámen.”

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: