Isten Legfontosabb Kijelentése A Szabadságról… Az Első Parancsolat 5 Mély Üzenete:

Mi az első a Tízparancsolat közül? A zsidók és a keresztények különböző válaszokat adnak. Ennek az az oka, hogy amit mi tízparancsolatként ismerünk, az eredeti héberben „A tíz kijelentés”. És mivel a héber az eredeti, az első kijelentéssel kezdjük, amelyben minden vallás egyetért:

„Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából.” – 2Mózes 20:2

Ez a kijelentés annyira fontos, hogy a többi parancsolat egyike sem nyer értelmet nélküle. Először is, azt állítja, hogy Isten adja ezeket a parancsolatokat, nem pedig Mózes vagy bármely más emberi lény. Másodszor, Isten az, aki kiszabadított a rabszolgaságból. Ismétlem, ezt egyetlen emberi lény sem tette, még Mózes sem. Ezért kötelességed van Istennel szemben, és mi ez a kötelezettség? Az, hogy a következő kilenc parancsolat szerint éljetek. Ez az úgynevezett etikai monoteizmus kezdete, a héber Biblia legnagyobb világmegváltó újítása.

Az etikai monoteizmus azt jelenti, hogy az etika vagy erkölcs forrása az egy Isten (monoteizmus). Az erkölcs, a helyes és helytelen objektív kódexe nem az emberi véleményből ered, hanem Istentől, aki meghaladja az emberi véleményt.

Az etikai monoteizmus másik jelentése az, hogy Isten leginkább azt kívánja tőlünk, hogy erkölcsösen bánjunk más emberi lényekkel. A tíz parancsolat egyike sem arra vonatkozik, hogy az embereknek mit kell tenniük „Istenért”. A tízparancsolat előtti vallások mind úgy vélik, hogy az embereknek sokat kell tenniük „az isteneikért”, például etetniük kell őket, sőt, embereket kell feláldozniuk nekik. Most azonban a tízparancsolatnak köszönhetően az emberiség megtanulta, hogy Isten azt akarja, hogy jót tegyünk embertársainkkal.

Még a parancsolatok is, amelyek arról szólnak, hogy ne legyenek hamis isteneink, és ne hordozzuk hiába Isten nevét, végső soron az erkölcsről szólnak. Amit „Istenért” tehetünk, az az, hogy tisztességesen bánunk az egész emberiséggel. Minden szülő átérezheti, hogy örömöt érez, amikor látja, hogy gyermekei szeretettel viselkednek egymással, és leírhatatlan fájdalmat érez, amikor látja, hogy gyermekei bántják egymást. Tehát Istent, aki a mi mennyei Atyánkhoz hasonlít, az érdekli leginkább, hogyan bánunk a többi emberrel, akik mind az Ő teremtményei.

A Tízparancsolat 5 mélyebb jelentése:

  • Az első kijelentés harmadik kritikus tanítása: „Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” a szabadság fontossága és jelentése!
  • Figyeljük meg, hogy Isten a tízparancsolat bevezetőjében nem azt mondja, hogy Ő teremtette a világot. Bizonyára sok értelme lett volna, ha Isten ezzel a kijelentéssel vezette volna be a tízparancsolatot: „Én vagyok az Úr, a te Istened, aki a világot teremtettem”. Ez végül is elég hatásos, és lenne értelme! „Én teremtettem a világot, jobb, ha hallgatsz rám”.
  • De nem, az egyetlen dolog, amit Isten kijelent, az az, hogy kivezette Izrael fiait a rabszolgaságból a szabadságba. Ennyire gyűlöli Isten a rabszolgaságot, és mennyire fontosnak tartja Isten a szabadságot. Ez a mély kijelentés hegyeket mozgatott meg és átírta a történelmünket számtalan módon. Például ironikus módon Amerika alapítói egész Amerika-képüket erre a hitre alapozták, hogy Isten azt akarja, hogy szabadok legyünk. Ezért van az, hogy az amerikai forradalom legikonikusabb szimbólumán, a „Szabadságharangon” csak egyetlen mondat van felírva, egy vers a héber Bibliából. „Hirdessétek a szabadságot az egész földön annak minden lakójának.”
  • De van még egy ugyanilyen fontos tanulság a szabadságról, amelyet a tízparancsolat nyitómondata említ – mit jelent a szabadság. A tízparancsolat adományozója tulajdonképpen azt mondja: „Kihoztalak benneteket a rabszolgaságból a szabadságba, és ez a tíz parancsolat a szabad társadalom megteremtésének útja. Nem lehettek szabad emberek, ha azt teszitek, amit akartok. A szabadság az erkölcsi önuralomból fakad. Nincs más módja annak, hogy elérjétek.”
  • Negyedszer pedig azzal, hogy elmondta, hogy felszabadította a héber rabszolgákat, Isten világossá tette, hogy mélyen törődik az emberekkel. Lenyűgöző, hogy megteremtette a világot, de a legfontosabb, hogy nemcsak az, hogy van Teremtő, hanem az is, hogy a Teremtő törődik a teremtményével. Mindez benne van abban az egyetlen kijelentésben, amellyel a tízparancsolat kezdődik. Gondoljatok bele!

Ajánlott Írásaink: