Tiszteld A Szüleidet, Ha Tiszteled Istent! A Szülői Tisztelet A Bibliában:

A Tízparancsolat közül az ötödik így szól: „Tiszteld apádat és anyádat.” Ez a parancsolat olyan fontos, hogy az egész Bibliában ez az egyetlen olyan parancsolat, amely indokot ad a betartására – hogy hosszúak legyenek a napjaid azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked.

Sokan jutalomként olvassák a versnek ezt a részét. Bár lehet jutalomnak tekinteni, tény marad, hogy ez egy ok. Ha olyan társadalmat építesz, amelyben a gyerekek tisztelik a szüleiket, akkor a társadalmad sokáig fennmarad. A következmény pedig az, hogy egy olyan társadalom, amelyben a gyerekek nem tisztelik a szüleiket, önpusztításra van ítélve.

A szüleid tisztelete rengeteget számít

Korunkban ezt a kapcsolatot a szülők tisztelete és a civilizáció fenntartása között nem ismerik fel széles körben. Épp ellenkezőleg, a legjobban képzett szülők közül sokan nem hisznek abban, hogy a gyermekeiknek tiszteletet kell tanúsítaniuk irántuk, mivel a tisztelet egy tekintélyt parancsoló személyt feltételez. Ezt a státuszt pedig sok modern szülő elutasítja.

Ráadásul sok szülő arra törekszik, hogy szeressék, nem pedig arra, hogy tiszteljék a gyermekei. Pedig sem a Tízparancsolat, sem a Biblia máshol nem parancsolja kifejezetten, hogy szeressük a szüleinket.

Ez különösen szembetűnő annak fényében, hogy a Biblia azt parancsolja, hogy szeressük felebarátunkat, szeressük Istent és szeressük az idegent. A Biblia megérti, hogy mindig lesznek olyan egyének, akik valamilyen okból kifolyólag nem szeretik a szüleiket. Ezért nem követeli meg azt, ami lélektanilag vagy érzelmileg lehetetlen, de azt igen, hogy tiszteljük szüleinket.

Néhány ok arra, hogy tiszteld apádat és anyádat

Miért olyan fontos a szülők tisztelete? Miért hiszik a parancsolatok, hogy a társadalom nem tudna fennmaradni, ha ezt a parancsolatot széles körben megszegnék?

Az egyik ok az, hogy nekünk, gyerekeknek szükségünk van rá. A szülők akarhatják, hogy tiszteljék őket, és akarniuk is kell, de a gyerekeknek szükségük van arra, hogy tiszteljék a szülőket. Egy apa és egy anya, akit nem tiszteltek meg, lényegében a gyermekeik felnőtt társai. Ők nem szülők. A miénknél jobban egyetlen nemzedék sem tudja, milyen szörnyű következményei vannak annak, ha valaki apa nélkül nő fel. Az apátlan fiúk sokkal nagyobb valószínűséggel nőnek fel, és követnek el erőszakos bűncselekményeket, bántalmazzák a nőket, és minden más módon a társadalom ellen cselekszenek. Azok a lányok, akiknek nincs apjuk, akit tisztelhetnének, és remélhetőleg szerethetnének is, nagyobb valószínűséggel keresik a rossz férfiakat, és már fiatal korukban promiszkuitásra hajlamosak.

Másodszor, a szülők tisztelete az, ahogyan szinte mindannyian felismerjük, hogy volt egy erkölcsi tekintély felettünk, akinek erkölcsileg felelősek vagyunk, és e nélkül nem tudunk erkölcsös társadalmat létrehozni vagy fenntartani. Természetesen a Tízparancsolat esetében a végső erkölcsi tekintély Isten, aki még a szüleinknél is magasabb rendű. Rendkívül nehéz azonban úgy eljutni Isten tiszteletére, hogy nem volt szülő, különösen nem volt apa, akit tisztelhettünk volna. Sigmund Freud, a pszichiátria atyja és ateista elmélete szerint „az ember apjához való viszonya nagymértékben alakítja az Istenhez való viszonyát”.

Van még egy ok, amiért a szülők tisztelete alapvető fontosságú egy jó társadalom számára. A szülők tisztelete a legjobb ellenszere a totalitarizmusnak. Az egyik első dolog, amire a totalitárius mozgalmak törekednek, az a gyermek-szülő kötelék megtörése. A gyermek hűsége a szülőktől az állam felé tolódik el. Még a demokratikus társadalmakban is, minél nagyobb lesz az állam, annál inkább bitorolja a szülői szerepet.

Hogyan tisztelhetjük szüleinket?

Végül, a szülők tiszteletének számos módja van. Az általános szabály a következő. Különleges bánásmódban részesülnek.

A szülők a világon egyedülállóak számunkra, ezért egyedi módon kell bánni velük. Nem egészen ugyanúgy beszélünk velük, mint bárki mással. Például egy barátoddal beszélgetve használhatsz durva kifejezéseket, de egy szülővel nem. Nem szólítod őket a keresztnevükön, és amikor elhagyod az otthonukat, és a sajátodat alakítod ki, akkor is fenntartod velük a kapcsolatot. A szülőkkel való kapcsolattartás hiánya a tiszteletük ellentéte.

És igen, mindannyian elismerjük, hogy egyes szülők olyan kegyetlenül viselkedtek, hogy az ember szinte lehetetlennek tartja, hogy tisztelje őket. Vannak ilyen esetek, de ezek ritkák.

Ne feledjétek, ha a gyermekeitek látják, hogy tisztelitek a szüleiteket, bármilyen nehéz is ez néha, sokkal nagyobb az esélye, hogy ők is tisztelni fognak titeket. Gondoljatok bele!

Ajánlott Írásaink: