3 Bibliai Idézet, Ami Arra Sarkal, Hogy Isten Országát Keressük:

Jézus nagyon közvetlen és világos megfogalmazást használ a küldetésünk követéséről; azt mondja, hogy először Isten országát keressük, és úgy éljünk igazságosan, mintha ez lenne az életünk legfőbb prioritása. Azt is megígéri, hogy szükségleteinket kielégítik, ha ezt tesszük.

Isten országának követése azt jelenti, hogy Isten tekintélyének megvalósulását keressük az élet minden területén. Neki van hatalma arra, hogy életünk minden területén vezessen minket – otthon, az iskolában, a barátokkal, a munkahelyen és a közösségben.

Az igazságos életre való törekvés azt jelenti, hogy arra törekszünk, hogy életünkkel Istennek tetszést szerezzünk. Az, ahogyan viselkedünk, tetszhet Istennek, de csak akkor, ha Krisztuson keresztül kapcsolatban állunk vele. A családunkkal, barátainkkal, munkatársainkkal és idegenekkel szembeni viselkedésünk akkor tetszik Istennek, ha tiszteljük Őt, és ha szeretettel vagyunk mások iránt.

Ennek a versnek az a csodálatos ígérete, hogy az a törekvésünk, hogy Isten hatalmában éljünk úgy, ahogy az Neki tetsző legyen, olyan jutalommal jár, amely kielégíti szükségleteinket. Jézus arra int bennünket, hogy ezt a megfelelő sorrendben tegyük – küldetés teljesítve, majd minden utána. Jézus ígéretében nagy vigaszt és biztonságot találhatunk. Gondoljunk csak bele.

3 idézet Isten országáról:

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” – ApCsel 1:8

„„Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, ” – Lukács 4:18

„Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig.” – ApCsel 13:47

Imádság Isten országának kereséséért:

„Atyám, a Te hatalmadat követem az életemben, mint a legfőbb prioritást. Az igaz életet fogom követni, mint a legfőbb küldetés ügyét. Rád bízom, hogy szükségleteimet beteljesíted, ha ezen küldetésre összpontosítok. Jézus hatalmas nevében imádkozom, elkötelezem magam és törekszem, Ámen.”

Ajánlott Írásaink: