5 Ima A Fiatalabb Generációkért:

A Zsoltárok 78:1-4-ben így nyilatkozik: „Népem, figyelj tanító szavamra, hallgassátok meg szám tanítását! Példabeszédre nyitom meg ajkam, ősidők titkait hirdetem nektek, amit hallottunk, amit megismertünk, s amit őseink beszéltek el nekünk. Nem titkoljuk el fiaink elől, hanem hirdetjük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit, erejét, és a csodákat, amelyeket művelt.”.

Ez egy jó és igaz tanítás. Az idősebb nemzedékeknek tanítaniuk kell, és buzgó imában kell lenniük a mögöttük lévő nemzedékekért is.

Imádság az őszinte hitért

Jézus!

A Máté 7:21-23-ban azt mondod nekünk, hogy nem mindenki, aki azt mondja neked: „Uram, Uram”, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyád akaratát. Azon a napon sokan mondják majd: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ki démonokat, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? Akkor majd nyíltan megmondod nekik: „Soha nem ismertelek téged. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők!”” Ez a nemzedék ne tartozzon közéjük!

Ébresszétek fel bennük a őszinte hit utáni éhséget. Hitet, amely egyszerre aktív és nyugodt, mert benned a hitük energiát és békét talál. Ne elégedjenek meg egy örökölt hittel, hanem végezzék el a munkát, hogy téged keressenek és növekedjenek a saját hitükben. Ne hagyd, hogy az egyháziasság elvonja a figyelmüket, hanem ehelyett fedd fel nekik, hogyan legyenek egyház, miközben téged követnek. Engedd meg nekik, hogy birkózzanak a kérdéseikkel, és romboljanak le minden olyan hitet, amely veled szemben áll. Engedd, hogy szabadok legyenek – szabadok az emberi eszméktől, és szerelmesek a te igazságodba. Őrizd meg a szívüket a te igéddel a zavaros politikától, ideológiáktól vagy véleményektől. Bukjanak el bálványaik, és győzzön a jogos hit.

Jézus nevében,

Ámen.

Imádság a pihenés és az elmélkedés megbecsüléséért

Jézus!

Imádkozom, hogy ez a nemzedék lássa meg a pihenés és az elmélkedés értékét. Ahelyett, hogy állandóan egyik dologtól a másikig haladnának, tanítsd meg őket a pihenésre. Ó, hogy nyugodtak legyenek, és elmélkedjenek! Hadd hallják meg a hangodat, hadd találják meg az értékét annak, hogy veled ülnek, nemcsak azért, hogy tanuljanak, hanem hogy megismerjenek téged. Mutasd meg nekik, hogy kinek teremtetted őket. Hadd álljanak meg és gondolkodjanak el azon, ami a lelkükben mozog.

Adj nekik türelmet ebben a világban, amely a nap 24 órájában a szórakoztatás képességét semmibe veszi. Fedezd fel a kikapcsolódás értékét, és figyelj az élet olyan dolgaira, amelyeket nem hajt semmi más, csak te. Olyan könnyű elfelejteni, hogyan kell pihenni egy olyan világban, amely folyamatosan ingerel minket, de te meghívsz minket a pihenésre, meghívsz minket az elmélkedésre, és átkutatod a szívünket. Ó, Istenem, lassítsd le őket annyira, hogy meghallják a javítást, a vigasztalást és a szeretetet, amit irántuk érzel, amikor kérnek, hogy beszélj. Tartsd őket elég ideig mozdulatlanul ahhoz, hogy meghallgassák.

A te nevedben,

Úgy legyen.

Imádság a magányosokért

Atyám, Istenem!

Köszönöm, hogy törődsz gyermekeiddel. Hogy látod és ismered őket. Add, hogy ez a nemzedék tudja, hogy velük vagy. Tanítsd meg nekik, hogy soha nem hagyod el őket. Segítsd őket, hogy tudják ezeket a dolgokat, hogy amikor a magány nyomasztja őket, ne essenek kétségbe. A technológia lehetővé tette számunkra, hogy emberek millióival legyünk kapcsolatban, és mégis ez a generáció magányos. Kérlek, hozz létre közöttük és körülöttük igazi bibliai közösséget. Adj nekik energiát és izgalmat, miközben felfedezik, mit jelent egymás mellett járni. Engedd, hogy olyan barátságokat kössenek, amelyek csak a javukra a válnak. Olyan barátságokat, amelyek megbocsátóak, kölcsönösek, és a Jézus iránti közös szeretetükön alapulnak.

Az Ő nevében imádkozunk,

Ámen.

Imádság az együttműködésért

Jézus,

Nem mindig könnyű elfogadni az utasításokat, vagy azt tenni, amit mondanak nekünk. A történelem megtanított minket arra, hogy az emberiség folyamatosan kísértésbe esik, hogy visszaéljen a rábízott hatalommal. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy tökéletes tekintély vagy. Segíts, hogy bízzanak benned.

Kérlek, add meg ennek a nemzedéknek, hogy helyesen értse meg, hogyan kell együttműködni, hallgatni és engedelmeskedni a tekintélyeknek. Add meg nekik a megkülönböztető képességet, hogy felismerjék, mi az, ami tőled van, és mi az ellenség műve. Add meg nekik a megértést, hogy lesznek idők, amikor olyan dolgokat kérnek tőlük, amelyeket nem akarnak megtenni, de a Róma 13:2-ben azt mondod nekünk, hogy „aki a hatalom ellen lázad, az az Isten által bevezetett dolog ellen lázad, és akik így tesznek, ítéletet hoznak magukra”.

Engedd meg nekik, hogy emlékezzenek arra, hogy az életünkben a hatóságoknak való engedelmességnek kevés köze van magához a hatósághoz, de minden köze van ahhoz a vágyunkhoz, hogy tetszést és engedelmességet szerezzünk neked. Mutasd meg nekik, hogy ők fények egy sötét világban, és erősítsd meg őket, hogy jól képviseljenek téged. Amikor találkoznak azokkal az alkalmakkal, amikor arra kérik őket, hogy engedelmeskedjenek olyan utasításnak, amellyel talán nem értenek egyet, ha ez nem sérti azt, amit az Igédben mondtál nekik, adj nekik bátorságot, hogy ezt a feléd irányuló szeretet cselekedeteként tegyék.

A te nevedben imádkozunk,

Ámen.

Imádság a zűrzavarban való eligazodásért

Istenem,

Köszönjük, hogy az emberek könnyedén találnak információt és tanulhatnak elektronikus úton; ez minden eddiginél jobban előtérbe helyezi a megkülönböztetés szükségességét. Kérlek, add meg ennek a nemzedéknek a bölcsességet, hogy különbséget tudjon tenni az igazság és a hazugság között. Tanítsd őket a te Lelked által, miközben egy elfogultsággal és tévhittel teli világban járnak, és gyökereztesd őket a te igazságodban. Bátorítsd őket a reménységgel. Add meg nekik a szükséges eszközöket, hogy átlássák a zűrzavart, amely a közvélemény bíróságain téves információkkal teli világot sújtja. Minden korban vannak hazugságok, amelyeket a gyermekkortól a felnőttkorig fenntartanak.

Segítsd ezt a generációt, hogy meglássa a hazugságokat, amelyeket ők és társaik hajlamosak elhinni. Vezesd át őket a zűrzavaron, és biztosítsd őket a te bölcsességedben, amely soha el nem múlik.

Jézus nevében,

Úgy legyen.

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: