Mi A Szentháromság? Rövid Válasz:

Amikor a Bibliát olvassuk, Isten az Atya, Jézus a Fiú és a Szentlélek szerepelnek benne. Olyan módon, mintha összetartoznának. Szentháromságnak is nevezik őket. Ez talán bonyolultnak hangzik, de egy jó magyarázattal könnyen megérthető.

Ki a Szentháromság?

Isten, az Atya

Isten ennek a Szentháromságnak a középpontjában áll. A keresztények úgy tekintenek Istenre, mint a világ teremtőjére. Istent gyakran atyaként is jellemzik. Ezt olvashatjuk például az 1Korinthus 8:6-ban. Ő egy szerető apa. Tehát ez egy nagyon személyes megközelítés. Jézus és a Szentlélek Isten részei. De Isten a forrás.

Isten a Fiú

Jézus a történelem talán leghíresebb személye. Őt Isten fiának tekintik. Jézus egyedül áll. Valódi ember volt, és valóban járt a földön. Nagyon szoros kapcsolatban állt az Atyaistennel, és maga Jézus mondja: „Aki engem lát, az Istent látja”.

Isten a Szentlélek

Míg Jézus kézzelfogható személy volt, addig a Szentlélek valami megfoghatatlan dolog. A mennybemenetelkor Jézus visszatért a mennybe. Vissza az Atyjához. Hogy ne hagyja magára követőit, elküldte a Szentlelket. A Szentlélek arra ösztönzi az embereket, hogy beszéljenek másoknak Istenről. Ő segíti a hívőket az imádsággal és a kitartással. Mint valami belső (és természetfeletti) erő. A Lélek segíteni akar az embereknek, hogy úgy éljenek, ahogyan Isten akarja. Sokan megtapasztalják az ő vezetését, amikor például Istenről beszélnek, vagy amikor nehéz döntéseket kell hozniuk.

A Szentháromság

Ha elolvassuk a Bibliában, hogy milyen módon beszél Istenről, Jézusról és a Szentlélekről, azt látjuk, hogy ezeket a neveket felváltva használják, és mindig az egyetlen Istenre vonatkoztatva. Az Ézsaiás 44:6-ban a következőket mondja: „Ezt mondja az ÚR, Izráel királya és megváltója, a Seregek URa: Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten.” A Biblia szerint csak egy Isten van. Ugyanakkor azt is olvassuk a Bibliában, hogy a Szentlelket és Jézus Krisztust is Istennek nevezik. Mind a Szentléleknek, mind Jézusnak olyan tulajdonságokat tulajdonítanak, amelyekkel csak Isten rendelkezhet. És mind a Szentlélek, mind Jézus olyan dolgokat tesz, amelyeket csak Isten tehet.

Az Atya Istent, Jézus Fiát és a Szentlelket gyakran említik egy szuszra úgy, hogy az nem vonatkozhat egyetlen emberi lényre vagy teremtményre sem. Ez a tény mutatja egységüket. A Szentlelket Krisztus Lelkének és Isten Lelkének is nevezik.

Tehát csak egy következtetés lehetséges: Csak egy Isten van, de ez az Isten három személyben mutatkozik meg: az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben. A „Szentháromság” kifejezést is gyakran használják Istenre, hogy jelezzék, hogy Isten, az Atya, az Ő Fia, Jézus és a Szentlélek elválaszthatatlan egységet alkotnak. Jó tudni, hogy a Szentháromság kifejezést nem a Biblia használja, hanem az emberek próbálják kifejezni, hogy ki is Isten valójában. Valami olyasmit, amit mi nehezen tudunk felfogni az elménkkel.

Összehasonlítás egy példán keresztül:

A H2O a víz kémiai neve. A víznek különböző formái vannak: folyékony, gőz és jég. Különböző kifejezések, de ugyanaz a kémiai név. A jég, a víz és a gőz mindhárom különböző, mégis egy dologban ugyanaz: mindhárom H2O. A H2O Istent jelenti, minden Istennel kezdődik és végződik, a Szentháromsággal.

A Szentháromság magyarázatára rendszeresen háromszöget használnak, már amennyire ez lehetséges. Egy háromszög van; „Isten”, de három különálló sarka van; „Atya, Fiú és Lélek”. Ha a háromszög egyik sarkát eltávolítjuk, akkor már nincs háromszög. Ha tehát a Szentháromságból ki akarod venni az egyik személyt, akkor nem marad semmi Istenből.

Ajánlott Írásaink: