Nyugtasd Meg A Lelked, Ezzel A 10 Bibliai Idézettel:

Az életben két választásunk van. Követhetjük a környezetünk sodrását, hagyva, hogy elménket és érzelmeinket az élet állandóan változó forgatókönyveinek fordulatai vezessék, vagy pedig szívünket és elménket valami magasabb és stabilabb dologra irányíthatjuk lelkünk számára. Én az utóbbit választom.

A szívem és elmém megnyugtatása mindennapos cselekvés és követelmény ahhoz, hogy a lelkem békében legyen. A munkahelyi követelmények, a párkapcsolati problémák és a mindennapi élet stresszhatásai elkerülhetetlenek.

Számomra a szentírások olvasása és a Biblia igazságán való elmélkedés segít megnyugtatni a fejfájásomat és a szívfájdalmaimat, és felkészíteni magam az előttem álló napra. Az elmúlt 6 hónapban egyszerre egy-egy szentírást vettem, amelyet egy jegyzetlapra írtam ki, és egy teljes héten keresztül minden reggel arra koncentráltam.

Az ezzel járó szentírás-meditáció monotonitása segít bevésni az értékes szavakat a lelkembe és a hosszú távú memóriámba. Az is bámulatos, hogy milyen különböző felismerésekre lehet szert tenni, ha ugyanazt a szentírást több egymást követő napon olvassuk.

10 bibliai idézet, amitől megnyugszik a lelked

1. “Az Úr irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg útját?” (Példabeszédek 20:24)

Ha Isten akarata szerint élek, akkor az életnek, ahogy én látom, nem mindig lesz látható és kézen fogható értelme, viszont ez nem feltétlenül baj. Néha homályosnak tűnik az utam, de megnyugtató tudni, hogy nem kell mindent megértenem.

2. “Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért.” (Róma 8:26-27)

Keresztényként bennem lakozik a Szentlélek. Néha nem tudom, hogyan fejezzem ki szóban a fájdalmat, a kérdéseket vagy a szükségleteket az imáimban. A Lélek segít nekem, amikor gyenge vagyok, és egyenesen a Megváltóhoz szól helyettem.

3. “Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Korinthus 4:16-18)

Az e világ gondjai megtörhetnek bennünket. Ha szemünket az előttünk álló örökkévalóságra tudjuk szegezni, miután elhagyjuk ezt a megtört világot, megújult és reményteljes életet élhetünk. A mennyországgal kapcsolatos izgalom a legnagyobb fajta szédítő várakozás, amit csak átélhetünk!

4. “Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába.” (Filippi 2:14-16)

Nagyon nehéz morgolódás vagy veszekedés nélkül végigjárni az életet. Úgy vettem észre, hogy a szentírás segít nekem abban, hogy “elkapjam” a rossz pillanataimat, és igyekszem pozitív fényként ragyogni a világnak az én szegletemben. Más akarok lenni, hogy különbséget tudjak tenni.

5. “Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:4-7)

Lesznek nehézségeim és okom az aggodalomra, de az aggodalmaskodás egy cseppet sem segít. Imádkozni Istenhez, miközben megemlékezem az áldásaimról, kimondani, ami aggodalomra késztethet, és hagyni, hogy Isten gondoskodjon arról, amit nem értek, olyan cselekedetek, amelyeket megtehetek. Ezután bízom abban, hogy az Ő békéje őrzi a szívemet és az elmémet.

6. “Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! 9Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!” (Filippi 4:8-9)

Amire gondolunk, az hatással van a testünkre. Ez biológiai és ismert tény. Ha arra gondolunk, ami igaz, jó, helyes, tiszta, kedves és dicséretes, az beállítja elménket az egészséges pozitivitásra. Ez átragad a viselkedésünkre, a személyiségünkre és a másokkal való kapcsolatainkra.

7. “A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.” (Kolossé 3:16-17)

Amikor tanítunk, tanácsot adunk és dicsőítjük Istent, lehetetlen, hogy a negativitás becsússzon a szívünkbe. Ha mindent Jézus nevében teszünk, az kiváló módja annak, hogy azon dolgozzunk, hogy mások mellett szeretetben éljünk.

8. “Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget; az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát.” (Kolossé 3:23-24)

A munkád fontos, függetlenül attól, hogy a reflektorfényben vagy a színfalak mögött vagy. Tegyél meg mindent Istenért, és ne vedd magadra, ha az emberek nem ismerik el erőfeszítéseidet. Egy dicsőséges napon elsöprő jutalmat fogsz kapni az Úrtól.

9. “Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni.” (Kolossé 4:5-6)

Nagyon fontos, ahogyan egymással, keresztény társainkkal és azokkal, akik nem ismerik Krisztust, érintkezünk. Ez arra emlékeztet, hogy legyek kegyelmes a szavaimban és a véleményemben, és tartsak szünetet, mielőtt válaszolok. Ha hezitálok, hogy mondjak-e valamit, akkor valószínűleg jobb, ha nem mondok semmit.

10. “Ápoljátok a testvéri szeretetet. Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.” (Zsidókhoz írt levél 13:1-2)

Ez az egyik kedvenc igeversem, és arra emlékeztet, hogy segítsek és vendégszeretetet mutassak mindenkinek, akivel kapcsolatba kerülök – ismerősöknek és ismeretleneknek egyaránt. A szeretet kimutatása mások felé, függetlenül a hátterüktől, a kinézetüktől, a státuszuktól, a hitüktől és a véleményüktől, elengedhetetlen. Minden egyes ember fontos, és soha nem tudhatod, mikor néz feléd egy angyal.

Ajánlott Írásaink: