Mit Is Jelent Az Igazi Bibliai Bűnbánat? 3 Lépés, Amivel Kifejezhetjük Megbánásunkat Isten Felé:

Régebben úgy gondoltam a bűnbánatra, mint az egyik “egyházi” szóra – formális és feszült. A valóságban nem az. Egyszerűen arról van szó, hogy te és én Isten igazságosságának elsöprő jóságát választjuk a gonosz szívtelenségével, megtévesztésével és ártalmával szemben.

Ezzel együtt megváltozott szíveket, egy örökkévalóságot a mennyben, békességet és mindenféle jó hírt találunk. Merüljünk el, és tudjunk meg többet erről a hitünk szempontjából oly fontos igéről. Vessük el a bibliai bűnbánat formaságának gondolatát, és legyünk helyette igazak Istennel.

“Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Péter 3:9)

Mi is a bűnbánat valójában?

Könnyen meghatározható egy rövid szóval: MEGTÉRÉS. Amikor megbánjuk bűneinket, akkor elfordulunk a gonosztól és Isten felé fordulunk. Képzeljük el, hogy meglátjuk szerető és elfogadó Atyánkat, majd egyenesen az Ő meleg és szélesre tárt karjaiba futunk. Ez a bűnbánat képe. Az irányváltás ünneplésre ad okot.

“Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.”. (Róma 12:2)

Utána másképp gondolkodunk majd. Mi, és gyakran mások is észreveszik a különbséget. Gyakran a múltbeli döntések miatti bánat vagy bűntudat a bűnbánat bizonyítékát nyújtja. Rájövünk, hogy a döntésünk rossz volt Isten szemében – talán a Biblia igazságával való találkozás, mások általi korrekció vagy a Szentlélek bölcsessége miatt, amely a szívünkbe költözött.

Amikor valaki nem hajlandó megtérni, mások közömbösséget, dacot vagy keményszívűséget vehetnek észre bizonyos emberekkel, helyzetekkel, témákkal vagy körülményekkel kapcsolatban – és ez csak kívülről látszik. Isten belülről is lát. A megtéréssel együtt jár a béke, a megbocsátás, a szeretet és Isten igazsága – mind-mind jó dolgok. Te melyiket választanád inkább?

Hogyan gyakorolhatjuk a napi bűnbánatot?

Még mindig bizonytalan vagy a bűnbánattal kapcsolatban? További tanulmányozáshoz nézz utána a szónak egy bibliai konkordanciában, vagy kérj tanácsot egy érett kereszténytől. Az alábbiakban három módszert sorolunk fel a napi bűnbánat gyakorlására:

Ismerd fel, hogy szükséged van a bűnbánatra
A bűnbánat szívünk ügye, és Isten segít nekünk feltárni és meggyógyítani ezeket a problémákat. A bűnbánat kezdete a szükségleteink keresése és elismerése. Mi lenne, ha naponta kérnénk Istent, hogy segítsen nekünk felismerni a konkrét bűnbánatra való szükségünket? “Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa.” (Máté 4:17)

Keressük Istent
Miután felismertük szükségünket, utána ima által keressük Istent, hogy bocsánatot nyerjünk. Hála Istennek, Ő szabadon megadja azt. Mi egyszerűen csak szívből jövő szükségünket és bizonyosságunkat közöljük. “De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.” (Máté 6:33)

Éljünk együtt a változással
A bűnbánattal együtt jár a változás. A keresztények ebben a változásban élnek tudatos döntés és a Mindenható ereje által. Amikor időt töltünk Atyánkkal istentiszteleten, bibliaolvasáson és imádságon keresztül, igazságosságot és átalakulást táplálunk. Ő megerősít bennünket, hogy megváltoztatva éljünk. “Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!”. (Zsoltárok 51:12)

A gyakorlati döntések is segítik ezeket a változásokat. Például választhatunk egy másik baráti társaságot vagy filmtípust, vagy a panaszkodás ellen feljegyezhetjük a hálát egy naplóba. Mindegyiknek megvan a maga szerepe a bibliai bűnbánat “hogyanjának” megválaszolásában.

Az Ószövetségben számos próféta és vezető bátorította Izrael népét, hogy térjen meg a gonosz útjáról. Miért? Mert Isten szerette őket, és jobbat akart nekik. Ő ugyanezt kívánja tenni velünk is.

Az Ézsaiás 30:15-ben az izraeliták nem voltak hajlandók elfordulni a megszokott és kényelmes útjaikról.

Íme hét bibliai vers erről a témáról, mind az Újszövetségből.

Márk 1:4 (Keresztelő János a bűnbánatról prédikált.)
Lukács 3:3 (Ez a vers összefüggésbe hozza a bűnbánat és a bűnök bocsánata közötti kapcsolatot.)
ApCsel 5:31 (Mi köze van a bűnbánatnak az izraelitákhoz?)
ApCsel 20:21 (Ez az Istenhez való odafordulást jelenti).
Róma 2:4 (Itt Isten jóságának a megnyilvánulásáról van szó).
2 Korinthus 7:10 (Kapcsoljuk össze az istenfélő sajnálkozást és az üdvösséget.)
Zsidókhoz írt levél 6:1 (A bűnbánat a hit alapja.)

Példák a bűnbánatra a Bibliában

Nézzünk meg két példát a bűnbánatra, az egyiket az Ószövetségből, a másikat az Újszövetségből.

Dávid bűnbánata (2Sámuel 11-12)

Ebben az ószövetségi példában Dávid király szerepel. A bűnbánatot konkrétan a 2Sámuel 12:13-ban találjuk, de mindkét fejezet segít jobban megérteni a helyzetet.

Dávid házasságtörést követett el egy Betsabé nevű férjes asszonnyal. A nő teherbe esett, és hogy megpróbálja eltussolni vétkét, ártatlan férjét, Uriást megölte. Uriás halála után, amikor Nátán próféta szembesítette Dávidot, a király végül megbánta tettét.

Ez a fordulat jó volt, de a következmények megmaradtak. Dávid gyermeke meghalt. Jézus Krisztus kegyelme elfedi a bűnt, de néha az emberek megtapasztalják a társadalmi és helyzeti következményeket, a megtört kapcsolatokat, amelyek javításra szorulnak, és más körülményeket, amelyekkel bűneink miatt szembe kell néznünk. Dávidhoz hasonlóan azonban Isten a megbocsátással szélesre tárja előttünk az ajtót. Még a bűn sem tarthat távol minket az Ő ölelésétől. Rajta tehát, ajánljátok fel a bűnbánatot. Semmi sem túl rossz ahhoz, hogy Isten útjába álljon.

Saul, más néven Pál bűnbánata (ApCsel 9)

Újszövetségi példánkban a buzgóság és a vallásosság jól jellemzi Sault. Keményen dolgozott, üldözte azokat, akik ellenezték azt, amiben ő hitt, különösen azokat, akik Jézus követői voltak.

Miközben leveleket kézbesített Damaszkuszba, amelyek Az Út követőinek (Jézus követőinek) bebörtönzésére szólítottak fel, Saul találkozott az Úrral. Fény villant fel, és Saul a földre zuhant. Egy dörgő hang szólalt meg, és megkérdezte a buzgó embert, hogy miért üldözi Jézust. Végül Saul felállt. De elvesztette a látását. Ez a Jézussal való találkozás hatással volt rá és megváltoztatta őt. A Jézussal töltött idő ezt teszi, nem igaz?

Ettől kezdve egészen haláláig Saul, akit talán szélesebb körben Pálként ismernek, Jézust szolgálta. (Ez bizonyára ok az ünneplésre.) Elfordult a rossz és gonosz útról – olyan cselekedetekről, amelyek neki és sok másnak is helyesnek tűntek -, és helyette Jézust kezdte szolgálni.

Hogyan térjen meg valaki Istenhez?

Kezdd egyszerűen azzal, hogy elhatározod, hogy megtérsz. Változtass irányt az életedben. Beszélj Istennel. Ez ilyen egyszerű, hála Jézusnak. Nincs szükséged ékes szavakra. Ő egyszerűen csak szeretné hallani a hangunkat és látni a megváltozott cselekedeteinket; azok beszélnek a leghangosabban.

De mi van akkor, ha nem hiszel Jézusban? Az Ő kereszthalála által az emberek megbékélést találnak Istennel a bűnből. Amikor rájövünk, hogy az életünk nem megy jól, vagy hogy “valami” hiányzik, amikor tudjuk, hogy rossz vagy bántó döntéseket hoztunk, és változtatni akarunk, Isten készen áll, hogy elfogadja bűnbánatunkat.

Ha Jézus még nem a Megváltód, és érzed azt a vonzást Istentől, hogy elfordulj a régi vagy megszokott utaktól, és inkább Őt fogadd el, kezdd egy üdvösségért szóló imával. Legyél Isten gyermeke. Ez a végső bűnbánat és a Jézus Krisztussal való járásunk alapja.

Ajánlott Írásaink: