6 Módszer, Amivel Közelebb Kerülhetsz Jézushoz És Távolabb A Világi Problémáktól:

Egyes napok küzdelmesnek tűnhetnek. Elfáradunk a harcokban, elakadunk nehéz helyeken, vagy egyszerűen csak érezzük a nehéz idők súlyát. És bár igaz, hogy soha nem menekülhetünk meg teljesen mindattól a zűrzavartól, amit ez a világ az utunkba sodorhat, mert egy bukott helyen élünk, dönthetünk úgy, hogy felülemelkedünk rajta, és mindannak közepette, amivel szembe kell néznünk, állhatatosak, erősek és hűségesek maradhatunk. Nem azért, mert önmagunkban erősek vagyunk, hanem mert Ő erős, és hívőként Isten Lelke erőteljesen él bennünk.

Az, hogy képesek vagyunk felülemelkedni a félelmeken, kísértéseken és az élet nehéz helyzetein, annak igazsága köré fonódik, hogy kik vagyunk Krisztusban. Megváltottak vagyunk. Szabadok vagyunk. Napról napra megújulunk. Az Ő munkája vagyunk. Új teremtés vagyunk.

A Bibliában számos vers emlékeztet minket arra, hogy újjá lettünk Krisztusban, amikor elfogadjuk Őt az életünkbe, mint Urat és Megváltót. Újjá lettünk, mint Őbenne hívők, és folyamatosan “újjá leszünk teremtve”, mert ez egy állandó folyamat, amíg a mennybe nem kerülünk. Ez azt jelenti, hogy el kell döntenünk, hogy levetjük a régi énünket, elengedve minden régi szokást, mintát vagy bűnt, és felvesszük az újat, gondolatainkat és szívünket Krisztus igazságaira összpontosítva. Ez cselekvést igényel a részünkről, hogy továbbra is naponta keressük Őt. Nem fogunk csak úgy természetes módon vonzódni ahhoz, hogy mindig “Isten gondolatait” gondoljuk. Sajnos, bűnös természetünk erős, és az ellenség semmit sem akar jobban, mint hogy elbukjunk. Ez egy mindennapi harc, és egy döntés, amit meg kell hoznunk, hogy Isten útjain járjunk.

A Kolosséi levélben Pál emlékeztet minket arra, hogy mindenünk megvan, amire szükségünk van, ha Krisztus a miénk. Ő mindenre elégséges, Ő a fej mindenek felett, Ő a legfőbb, Ő nagyobb minden más hatalomnál vagy tekintélynél. Emiatt Krisztus követőiként az Ő Lelke van bennünk, hogy felvértezzen és felhatalmazzon minket arra, hogy szabadságban és világosságban járjunk.

“Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben.” Kolossé 3:1-3

Hogyan kerülhetnek gondolataink közelebb Krisztushoz?

  • Isten szemszögéből nézzük az életet
  • Keressük azt, amit Ő akar.

Ez a legjobb gyógyír az anyagiasság és a kísértés ellen ebben az életben, mert ezt nem tudjuk igazán megélni anélkül, hogy megtanulnánk elengedni világi vágyainkat is. Fel kell ismernünk annak szükségességét, hogy teljes szeretetünket, gondolkodásunkat, fókuszunkat és figyelmünket a fenti, mennyei dolgokra helyezzük, nem pedig a vágyakozásra, a kapzsiságra és a bűnre, amely ezt a világot körülveszi.

“Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben” emlékeztet minket arra, hogy a világ dolgai iránti vágyainknak körülbelül olyanoknak kell lenniük, mint egy olyan embernek, aki már meghalt. Semmi. Életünk el van rejtve, biztonságban van, el van rejtve Isten oltalmazó gondoskodásának hatalma és fedezete alatt. Ez egy újabb nagyszerű ok arra, hogy elengedjük e jelen élet terheit és hozzáállását, mert nem szabad, hogy hatalmuk legyen felettünk.

Azonban mint mindannyian tudjuk, mindezt könnyebb ezt kimondani, mint valójában megtenni.

6 mód arra, hogy a mennyei dolgokra irányítsuk elménket, és megtanuljuk elengedni a földi dolgokat:

1. Jól válasszuk meg a mindennapi döntéseinket

“Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4:6-7

Imádkozzatok! Valld meg, hogy szükséged van rá. Vallj meg minden olyan bűnt, amiről tudod, hogy ragaszkodsz hozzá, amit nehéz elengedni. Kérjétek az Ő Szentlelkének segítségét. Lehet, hogy megmutatja neked azokat a dolgokat, amelyekről nem is tudtál, és amelyek a bűnbe vagy a kétségbeesésbe taszítottak. Lehet, hogy jobb döntések meghozatalára, mérgező magatartásformák vagy kapcsolatok elengedésére, és egészséges új helyekre vezet.

Az igazság az, hogy ha nem…:

…az Ő segítségét kérjük,
…Keressük, hogy halljuk a hangját,
…imádkozunk
…köszönjük meg Neki a munkát, amit az életünkben végez,

Akkor soha nem leszünk képesek arra, hogy teljesen “a mennyei dolgokra irányítsuk gondolatainkat.

Isten jobban szeret minket, mint ahogyan azt valaha is teljesen felfoghatnánk. Vágyik arra, hogy segítsen nekünk, és mindig ott van. Az Ő szavai emlékeztetnek minket arra, hogy Ő a mi erős tornyunk. Megígéri, hogy közeledik azokhoz, akik keresik Őt, és hűséges ahhoz, hogy átsegítsen minket e világ küzdelmein.

2. Ismerd fel, hogy ez nagyobb nálad.

“Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. “. Példabeszédek 3:5-6

Néha tudhatjuk, hogy mi a helyes, mégis küzdünk, hogy megtegyük. Kudarcot vallunk, alulmaradunk, nem követjük végig. Máskor pedig harcot vívunk, mert bízzunk abban, hogy Isten útjai jobbak. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy elszalasztott, vagy elfelejtett minket, vagy hogy Őt nem igazán érdekli, vagy nem érti meg, milyen nehéz lehet ez a világ. Vagy elkezdjük azt hinni, hogy mi valahogy jobban tudjuk. Mintha Istennek szüksége lenne a mi segítségünkre, hogy tudja, mit kell tennie. Elkapkodjuk a dolgot. Nehéz várni a válaszokra, vagy úgy érezzük, hogy csak az időnket vesztegetjük. És gyakran lehet, hogy csak arról van szó, hogy olyannyira benne vagyunk a folytonos haladási mintában, hogy ritkán állunk meg elég sokáig, hogy megnézzük, egyáltalán jó irányba megyünk-e, azt tesszük-e, amire Ő kért minket.

De az igazság az, hogy Isten soha nem kéri tőlünk, hogy mindent egyedül találjunk ki, vagy hogy a saját erőnkből éljünk. Ő csak azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne, ismerjük el az Ő vezetését és szuverenitását az életünkben, és irányítsuk rá az elménket és figyelmünket. Ő pedig megígéri, hogy betölti az életünket az Ő Lelkének erejével, hogy előttünk jár, és szilárddá teszi a lépteinket.

3. Válaszd, hogy Isten hangjára hallgatsz, és nem az ellenség hazugságaira.

“Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” János 8:32

Istennek terve van az életünkkel. Az ellenségnek is van terve velünk. Nekünk csak el kell döntenünk, hogy melyik hangra hallgatunk, és kit választunk, hogy kövessünk mindennapjainkban. Jó eséllyel, ha nem döntünk határozottan Isten követése mellett, akkor végül az ellenség csapdájába eshetünk.

A Bibliának sok mondanivalója van Sátán fondorlatos terveiről és működéséről:

  • Ő az igazság kiforgatója.
  • Megtévesztő,
  • A hazugság atyja.

Nagyon ráhangolódik arra, hogy mik a gyengeségeink, és mindent bevet, amit csak tud, hogy a földre döntsön minket. Bár Isten soha nem mondja nekünk, hogy félelemben járjunk, de azt mondja, hogy legyünk éberek és éljünk tudatosan. Ahogy folyamatosan nyomulunk, hogy megismerjük Istent, aki valódi, aki az Igazság, és az Ő Igéjére irányítjuk elménket, időt töltünk ott, elmélkedünk rajta, végül nagyon képzettek leszünk a hamisítványok felismerésében.

4. Öltsük fel Isten fegyverzetét.

“Ezért öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok állásaitokat. Így készüljetek föl: csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Minden alkalommal imádkozzatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva. Legyetek éberek, és imádkozzatok kitartóan az összes szentért ” Efézus 6:13-18

Isten konkrét utasításokat ad az Igében; mindent megad nekünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy erősek legyünk ebben az életben, és hogy szemünket Őrá szegezzük. Mégis túl gyakran rohanunk át a dolgos napokon felkészületlenül, vagy egyszerűen csak nem vagyunk tisztában azzal, hogy mivel állunk szemben, vagy hogy ki is az igazi ellenség. A sötétség erői nem várják meg, hogy készen álljunk a támadásukra. Ha hívő emberként világosságként élsz ebben a sötét világban, nem sokáig fogsz úgy élni, hogy ne találkoznál akadályokkal és támadásokkal, amelyeket az ellenség egyenesen feléd hajít. Ez a harc valóságos, és intenzív.

Mégis Isten nekünk adta az Ő Igéjét és Lelkét, hogy legyen bölcsességünk, hogy felülemelkedjünk rajta, és legyen védelmünk, hogy megálljunk az ellenséggel szemben. Pál ezeket a verseket láncra verve, börtönben írta. De az igazság azt mondja – ez az ellenség, akivel szembenézünk, soha nem nem fogja tudni láncra verni a Krisztus által felszabadított lelkünket. Pált nem hallgattatták el a sötét erők támadásai. A csaták, amelyekkel szembenézünk, talán inkább arról szólnak, ami nem látható, mint arról, amit magunk előtt látunk.

5. Őrizd meg a szívedet, engedd el a félelmet, az aggodalmat és a bűnt.

“Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet.” Példabeszédek 4:23

Belső gondolataink, szavaink, sőt, még az is számít, amit kimondunk. Mert ezekben rejlik az a hatalom, amely irányíthatja az életünket, és diktálhatja a döntéseinket. Annál is inkább gondoskodnunk kell arról, hogy gondolkodásunk az igazságon alapuljon – azon, amit Isten mond.

Őrizd – védd, tartsd biztonságban; a szíved – legbelső lényed, amely gondolataid, elméd, cselekedeteid és döntéseid magját jelenti; mert minden, amit teszel, ebből fakad.

Ez ennyire létfontosságú. Az egész életünk attól a döntéstől függ, hogy megőrizzük-e a szívünket, és a fenti dolgokra irányítjuk az elménket. És amikor elménket, gondolatainkat, és a szívünket a helyes dolgokkal töltjük meg, akkor a rossz dolgoknak nem lesz helyük bejutni. Az Ő Igéje, az Ő Igazsága védelmet, őrséget nyújt szívünk és életünk, döntéseink és gondolataink számára.

Ez erőfeszítést igényel a részünkről – azt a döntést, hogy átadjuk Istennek a küzdelmeinket.
Bizalmat igényel a részünkről – elengedést és emlékezést arra, hogy Ő irányít.

6. Higgy abban, hogy Ő veled van.

“Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. “. Ézsaiás 41:10

A kétely egy olyan dolog, amivel valószínűleg sokan küzdöttünk már valamikor az életünk során.

Kétségek közt:

Talán nem látjuk, hogy Isten mit tesz. Talán a nehéz időkben elgondolkodunk azon, hogy vajon tényleg törődik-e velünk, vagy egyáltalán meghallgat-e minket. Vagy talán elgondolkodtat bennünket, hogy vajon jól halljuk-e Őt. Gyakran a jövő bizonytalannak tűnik, az út elmosódik, és nem vagyunk biztosak benne, hogy jó irányba haladunk-e. Máskor az élet egyszerűen csak nehézzé válik. Úgy tűnhet, hogy a sodrás ellen kell küzdenünk folyamatosan; kimerültek és fáradtak vagyunk. Vagy azon tűnődünk, hogy vajon magunkra maradtunk-e.

Bőséges hitben:

Az Ő Igazsága emlékeztet minket arra, hogy Ő mindig velünk van. A mi Istenünk soha nem hagy el minket, és nem fordul el tőlünk. Ő tart minket a leghevesebb küzdelmeken keresztül, és békét hoz a bizonytalan időkben. Nincs nagyobb módja annak, hogy erősebb hitet építsünk, mint egyenesen végigmenni a legkeményebb csatákon. Hiszen ez az a terep, ahol el kell döntenünk, hogy mit és kinek hiszünk igazán. És ahogy Krisztusra irányítjuk figyelmünket, ez lesz az a hely, ahol a kétségek eltiporhatók, és a belé vetett bizalom egyre mélyebbé és teljesebbé válhat.

A világ soha nem fogja azt mondani nekünk, hogy így éljünk, mert ez ellenkezik a jelenlegi közvélekedéssel. De nem azért szabadultunk fel, hogy beilleszkedjünk; azért változtunk meg, hogy változtassunk.

Ez az idézet az Üzenetből jól összefoglalja ezt: “És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. 3A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.” Róma 12:2-3

Isten segítsen bennünket, hogy bölcsen járjunk és szabadon éljünk. Emlékeztessen minket naponta arra, hogy gondolatainkat Őrá irányítsuk. Adjon nekünk erőt ahhoz, hogy szeretetet és világosságot terjesszünk egy olyan világ felé, amelynek kétségbeesetten szüksége van az Ő reménységére.

Ajánlott Írásaink: