23 Bibliai Idézet, Amely Arra Inspirál, Hogy Felülkerekedj A Félelmeiden:

A Biblia csodálatos bátorítás forrása lehet az élet legfélelmetesebb pillanataiban. Bátorítást kapunk, hogy bízzunk Isten szeretetében és kövessük Igéjének igaz tanításait, különösen akkor, amikor félelmet vagy szorongást érzünk.

A Szentírásban számos példa van arra, hogy a bibliai alakok legyőzték a félelmet, és csodálatos tetteket vittek véghez. Ezek a nagyszerű férfiak és nők arra kell, hogy ösztönözzenek bennünket, hogy legyőzzük a félelmet a saját életünkben, és erényesen cselekedjünk. Fedezd fel az alábbi gyűjteményben a legjobb bibliaverseket, amelyek segítenek legyőzni a félelmet!

Biblia versek a félelemről

Ézsaiás 41:10

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

1 János 1:9

Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket.

Filippi 4:6

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

Róma 8:15

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!”

Dániel 6:23

Istenem elküldte angyalát, és bezárta az oroszlánok száját. Nem engedte, hogy ártsanak nekem, mert ártatlannak talált. De ellened se követtem el vétséget, ó király!”

Példabeszédek 3:5

Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

1 János 4:18-19

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Jakab 1:6-8

De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember.

Zsidókhoz írt levél 4:12

Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.

Zsoltárok 23:4

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Róma 6:23

Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

Máté 28:20

Tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.

Jeremiás 29:11-13

Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám.

Filippi 4:13

Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Filippi 4:7

És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Zsoltárok 34:4

Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.

1Mózes 1:1

Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.

1János 4:18

A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelemnek köze van a büntetéshez. Aki tehát fél, abban nem tökéletes a szeretet.

Róma 8:31

Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

Zsoltárok 27:1-3

Világosságom és üdvösségem az Úr – kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr – kitől rettegnék? Ha rám törnek a gonoszok, hogy elemésszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és a földre zuhannak. Ha hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom.

Zsoltárok 119:45-48

Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem. Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket. Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden.

Zsoltárok 118:6

Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem?

Efézus 5:15-17

Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

Róma 6:16

Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?

 

Ezek a versek erősítsék meg a lelketek. Oszd meg alább azt a bibliai verset, amelyet a legjelentősebbnek vagy leghasznosabbnak találtál, és nézd meg, melyiket osztották meg mások is!

Őrizzen meg minket a hitetlen félelmektől

Ó legkedvesebb Atyánk, te azt akarod, hogy mindenért hálát adjunk, hogy ne féljünk semmitől, csak attól, hogy elveszítünk téged, és hogy minden aggodalmunkat rád vessük, mert te gondoskodsz rólunk.

Óvj meg minket a hitetlen félelmektől és a világi aggodalmaktól, és add, hogy e halandó élet egyetlen felhője se takarja el előlünk annak a halhatatlan szeretetnek a fényét, amelyet Fiadban, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban mutattál meg nekünk. Ámen

Ajánlott Írásaink: