Így Is Kezdheted A Napodat: Egy Erőteljes Reggeli Ima

“Őrizd meg szolgádat a kevélységtől, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bűntől és tiszta a súlyos vétektől.” (Zsoltárok 19:14)

“Hangos imádságom jusson eléd, Királyom és Istenem! Hiszen hozzád könyörgök.” (Zsoltárok 5:3)

Egy ima a reggelre

Istenem, ezt a napot te teremtetted, örülök és örvendezem rajta. Hálával köszönöm, hogy még egy napra megőrizted az életemet. Hálával köszönöm meg, hogy a szeretet végső ajándékát adtad nekem fiad formájában, és hogy életét feláldoztad értem. E túláradó szeretet miatt, amelyet gyakran fel sem tudok fogni, alázatosan alávetem magam neked. Tudom Uram, hogy én csak egy egyszerű ember vagyok, és nem tudlak téged tanítani, de Te Uram, engem tudsz tanítani. Taníts meg hát a te utaidra, hogy a te hűségedre támaszkodhassak. Taníts meg számolni napjainkat és bölcsen használni az időnket.

Nem tudom, mit tartogat ez a nap, de tudom, hogy a napot te tartod. Te voltál az, aki a Föld alapjait leraktad, és ezért érted minden részét. Tudom, hogy te tartod a napot az égen, a csillagokat a helyükön, és te teremtetted ezt a Földet, hogy lakjam és élvezzem.

A mai nap folyamán legyek éberen tudatában jelenlétednek mindenben, amit teszek – ahogy munkába járok, ahogy a gyerekeket iskolába viszem, ahogy a házat vezetem, és ahogy a szomszédaimmal beszélgetek. Legyen az életem élő példa, és mások lássák meg bennem Krisztust. Sokan vannak, akik szenvednek ebben a világban – talán ma én is gyógyír lehetek valakinek, Uram, olyan módon, amit el sem tudok képzelni. Szavaim legyenek sóval fűszerezve, és szolgáljanak kegyelmet mindazoknak, akik hallják. Tetteim legyenek összhangban a Te Igéddel.

Olyan bölcsességért imádkozom, amely békés, szelíd és megközelíthető, sok irgalommal és igazságossággal. Azt mondtad, hogy a bölcsesség korlátlan készlete áll rendelkezésemre, ha csak kérem, ezért imádkozom bölcsességért, hogy tudjam, hogyan kezeljem a sok embert és helyzetet, amelyek keresztezik az utamat.

Imádkozom védelemért a mai nap folyamán; védj meg a bajtól és a gonosztól; járj előttem, balra és jobbra tőlem és mögöttem. Rendezd lépteimet, hogy hivatásodhoz méltóan járjak ezen a napon. Hogy ráhangolódjak a te sugallataidra – akár gyengéd rántásként, akár erős meggyőződésként jelentkezik.

Imádkozom a megbékélésért a családokban, a nemzetekben és veled szemben. Imádkozom, hogy mindenki megismerjen téged, és újra kibéküljön veled.

Uram, te ismered hibáimat és hiányosságaimat – bocsásd meg, hogy szavaimmal és gondolataimmal kegyetlen vagyok; bocsásd meg, hogy önző vagyok; bocsásd meg, hogy régi sebekhez ragaszkodom ahelyett, hogy neked adnám őket.

Bocsáss meg nekem, Uram!

Amikor túlterhelt, zavarodott, bizonytalan és nyugtalan vagyok, segíts, hogy a te Igédhez fussak. Add, hogy a te Igéd megelevenedjen előttem, hogy minden helyzetben élő útmutatás legyen számomra. Segíts, Uram, hogy emlékezzek Igéd ígéreteire, és az adott helyzethez a megfelelő szakaszt idézzem fel emlékezetemben. Elismerem Uram, hogy több időt kell veled töltenem olvasással és imádsággal, hogy felkészült legyek bármire, amit a nap hoz. Uram, tudom, hogy Igéd valóban világosság a lábamnak és világosság az utamnak.

Távolítsd el a félelmet és a szorongást. Hívőként nem a félelem, hanem a szeretet erejének és az ép elmének lelkét adtad nekünk. Amikor tehát félünk, emlékezzünk az irántunk érzett szeretetedre, és használjuk ezt a szeretetet arra, hogy másokat szeressünk, és másként lássuk a helyzeteket; csapoljuk meg az erőt, amelyet adtál nekünk – mert soha nem vagyunk egyedül, mert nem hagytál minket vigasztalanul. Legyen a te bölcsességed a mi ép elménk alapja. Emlékezzünk arra, hogy nem kell szorongani, és amikor kísértésbe esünk, hogy szorongjunk vagy aggódjunk, mondjuk ki neked aggodalmainkat, majd hagyjuk ott őket, ahogyan te utasítottál minket. Aggodalmunk nem tesz jót nekünk, és korlátoz minket, te pedig többet teszel aggodalmainkkal, mint amire mi valaha is képesek lennénk. Segíts hát, hogy minden aggodalmaskodó gondolatunkat és idegőrlő helyzetünket átadjuk neked; hogy valóban ezt tegyük, és bízzunk abban, hogy te dolgozol. Hogy minden dolgot a javunkra dolgozol, mert szeretsz minket; hogy olyan utakon dolgozol, amelyeket nem tudunk felfogni, mert a te útjaid felülmúlják a miénket. És hogy ebben a munkában folyamatosan formálsz minket olyan remekművekké, amelyek alkalmasak a te használatodra. Növeled a hitünket és a szeretetre való képességünket.

Mint a te gyermeked, Uram, tudom, hogy a te mesterműved vagyok, bár úgy érzem, hogy nagyon messze vagyok tőle. Segíts, hogy emlékezzek arra, hogy benned értékes vagyok, amikor kihívást jelentő helyzetekkel kell szembenéznem. Amikor lehangoltnak érzem magam, segíts emlékeznem arra, hogy félelmetes és csodálatos módon a te képmásodra vagyok teremtve – a te másolatod vagyok, és hogy annyira szerettél engem, hogy úgy gondoltad, érdemes meghalni értem. Nem sok embert ismerek, aki meghalna értem, de te megtetted, és én örökké hálás és alázatos vagyok. Te minden megértést felülmúlsz, bőséges vagy, és mindent felülmúlsz. Ma mindent átadok neked, Ámen.

További reggeli imák

Íme hét további reggeli ima, amelyek segíteni fognak összpontosítani az elmédet és a szívedet, amikor elkezded a napot. Keressétek Isten jelenlétét, amikor felébredtek, és szenteljétek a napot az Ő céljának és tervének! Megtapasztalhatod a mindennapi békét, ha gondjaidat imában Isten elé viszed, és megtapasztalod a hálás szív erejét.

Egy ima a reggeli első dolgokhoz

Jó reggelt, Uram! Köszönöm Neked az új napot. Köszönöm, hogy könyörületed minden reggel megújul. Nagy a Te hűséged és állhatatos szereteted, Uram!
Nem tudom, mi minden fog ma történni, és mennyi mindent fogok elvégezni, de Te tudod. Ezért ezt a napot Neked adom.

Tölts be engem Szentlelkeddel, Atyám. Adj nekem energiát a Te munkádhoz, mert Te tudod, mennyire elfáradtak ezek a csontok. Ébreszd fel bennem a Te megváltásod csodáját, és ébreszd fel a lelkemet a Te munkád valóságára az életemben. Uram, elmém tele van kreatív ötletekkel, de mind összekuszálódtak. Szentlélek, jöjj és lebegj elmém fölé, ahogyan Te lebegtél a vizek fölött a teremtéskor, és beszélj rendet a káoszból! Segíts, hogy abbahagyjam a törekvést, és bízzak abban, hogy Te megadsz nekem mindent, amire ma szükségem van ahhoz, hogy elvégezzem a munkát, amit rám bíztál.

Hűséges leszel ahhoz, hogy befejezd a jó munkát, amit elkezdtél, és ahogy kilépek a napomra, kijelentem, hogy szuverenitásod van életem minden területe felett. Rád bízom magam, és arra kérlek, hogy úgy használj engem, ahogyan Te jónak látod. Ez a nap a Tiéd. A testem a Tiéd. Az elmém a Tiéd. Minden, ami vagyok, a Tiéd. Légy ma elégedett velem. Ámen.

Egy erőteljes reggeli ima, hogy a szívedet Istenre összpontosítsd

Bocsásd meg, hogy túlságosan elfoglaltak vagyunk, vagy más dolgok vonják el a figyelmünket, és nem ismerjük fel teljesen, amit oly szabadon adtál, és mindazt, amit Krisztus tett értünk. Segíts nekünk, hogy abbahagyjuk a törekvést, és újra emlékezzünk arra, hogy egyedül te vagy Isten. Úgy döntünk, hogy ma szorosan hozzád szorulunk, és téged tartunk első helyen szívünkben és életünkben. Járjunk a te bölcsességedben és szándékaidban, maradjunk erősek és hűek hozzád.

Imádkozunk a te védelmedért az életünk, a családunk és a többi hívő felett. Kérünk, hogy kezed fedezzen be minket, és tartson távol az ellenség gonosz szándékától – hogy te legyél akadály felettünk, és hogy nálad találjunk menedéket. Imádkozunk, hogy adj nekünk megkülönböztető képességet és korunkat meghaladó éleslátást, hogy megértsük akaratodat, meghalljuk hangodat és megismerjük útjaidat.

Kérünk, hogy tartsd szilárd talajon lépteinket, és segíts nekünk, hogy következetesek és hűségesek legyünk. Adj nekünk természetfeletti kitartást, hogy megmaradjunk az úton, ne térjünk el jobbra vagy balra, vagy ne vonják el túl könnyen figyelmünket más dolgok, amelyek megpróbálnának elszakítani minket a veled való szoros járástól.

Jézus hatalmas nevében imádkozunk, Ámen.

Napi ima a bölcsességért

Adj nekem bölcsességet a te igazságaidból, tölts el azzal a vággyal, hogy hűségesen kövesselek téged, jobban, mint bármi mást. Köszönöm, hogy sokkal nagyobb vagy annál, mint amivel a nap folyamán szembe kell néznem. Köszönöm, hogy jelenléted velem tart, és hogy örömöd soha nem függ a körülményektől, hanem ez az én igazi és tartós erőm. Kérem, hogy a te békéd vezessen engem, és hogy kegyelmed és jóságod borítsa be életemet ezen a napon. Engedd, hogy Lelked és erőd újra, frissen és újszerűen lélegezzen bennem és rajtam keresztül.

És bár ugyanazokkal a gondokkal ébredtem, mint tegnap, tudom, hogy nagy erő van a döntéseimben. Ezért ma, kedves Istenem, ismét úgy döntök, hogy mindenekelőtt a te hangodra figyelek. Bocsásd meg, hogy nem bíztam benned eléggé. Bocsásd meg, hogy megpörgettem a kerekeimet, és megpróbáltam mindent egyedül megoldani. Segíts, hogy valóban elengedjem azt, amit arra kértél, hogy engedjem át neked, és higgyem, hogy olyan utakon dolgozol, amelyeket nem látok teljesen. Segíts nekem a hitetlenségemben.

Reggeli ima az örömért és az erőért

Úgy döntök, hogy örömömet és erőmet ma benned találom meg. Úgy döntök, hogy szeretetben járok. Úgy döntök, hogy rád szegezem a tekintetemet, és elfordulok e világ minden küzdelmétől és káoszától. A te békédet választom az aggodalom helyett. A kedvességet választom a sietség helyett. A megbocsátást választom a széthúzás és a harag helyett. A te Lélekkel teli erődet választom a saját erőmre és képességemre való hagyatkozás helyett. Tudom, hogy az életem messze nem tökéletes, és az ellenség semmit sem szeretne jobban, mint egyenesen leteríteni, mielőtt még kilépnék az ajtón. De hiszek a te igazságodban, és Jézus az életemben van, és emiatt megvan mindenem, amire szükségem van ahhoz, hogy szabadon és bőségben éljek még ma.

Uram, nyisd meg a szemem, hogy meglássam az Igédben rejlő erőt. Nyisd meg a fülemet, hogy felismerjem, amit mondasz. Tölts el Szentlelkeddel, és vonj közel Jelenlétedbe. Beszélj hozzám, és mutasd meg utadat, Uram. Segíts, hogy mindenekelőtt megismerjem a te hangodat.

Szeretlek és szükségem van rád ma. Köszönöm hatalmas kegyelmedet. Jézus nevében, ámen.

Imádság minden új reggelre

Drága Uram!

Minden reggel, amikor ébredezni kezdek, azért imádkozom, hogy minden új nap első gondolata Te és az irántam való kimeríthetetlen szereteted legyen. Imádkozom, hogy adj bölcsességet minden egyes helyzetre, amellyel ma szembesülök. Mutasd meg, mit tegyek és hová menjek. Rád bízom az életemet. Ámen.

Imádság egy jó napért

Drága Uram, köszönöm, hogy felkeltettél ma reggel, hogy köszöntsek egy újabb napot, és éljek érted. Te teszed igazán jóvá az életemet. Tudom, hogy ezerféle dolog van, ami ma elromolhat, de én úgy döntök, hogy a Te jóságodra összpontosítok. Imádkozom, hogy segíts nekem, hogy ma jó napom legyen, a változó körülményeim ellenére is. Adj nekem bölcsességet és megkülönböztető képességet, hogy tudjam, hogyan segíthetek valakinek, vagy hogyan nyúlhatok valakihez, akinek fájdalmai vannak. Segíts, hogy jó része legyek valaki más napjának, és bátoríts, hogy előbb gondoljak másokra, mint magamra. És a nap végén emlékeztess arra, hogy köszönjek meg neked minden áldást, amit adtál nekem. Legyen mindig örömöm minden kis vagy nagy áldásban, amit Tőled kapok, Istenem. A Te nevedben imádkozom, Jézus. Ámen.

Köszönöm ezt a napot

Uram, köszönöm neked ezt a napot. Köszönjük, hogy minden napunkat te tartod kezedben, és mindent tudsz, ami ma történni fog. Kérlek, járj előttem ma. Adj erőt a fáradtság közepette, és reményt minden csalódás vagy sérelem közepette. Szükségem van rád Uram, minden órában szükségem van rád. Átadom neked ezt a napot, bízva irgalmadban, erődben és kegyelmedben.

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: