3 Csodálatos Bölcsesség, Amit Isten A Legmélyebb Pillanatainkban Tanít Meg Nekünk:

Néha az élet olyan szituációt dob elénk, amely nagyon rossz pillanatokhoz vezet. Néha ezek a mélypontok egy napig vagy egy hétig tartanak. Néha egyre lejjebb és lejjebb süllyedünk, egészen a teljes összeomlásig, és mielőtt észrevennéd, a szomorúság, a fájdalom, a reménytelenség és a kétségbeesés gödrében találod magad. Néha ezek a mélypontok a saját döntéseink miatt következnek be, máskor mások döntései miatt. Megint máskor olyan dolgok miatt történnek, amelyek teljes mértékben a kontrollunkon kívül állnak.

De mi van, ha Isten okkal engedi meg, hogy ezek a mélypontok megtörténjenek? Talán azért tervezte ezeket a pillanatokat az életünkben, hogy tanítson minket ezek közepette?

Az, hogy Isten értékes dolgokra tanít minket a mélypontokon, nem teszi azokat könnyebbé. Ez igaz, legyen szó akár egy szerettünk haláláról, válásról, munkahelyünk elvesztéséről, vagy csak olyan események halmozódásáról, amelyek miatt magányosnak, haszontalannak és láthatatlannak érezhetjük magunkat. Ezek sosem könnyűek. De van reményünk. A Zsoltárok 40:2-ben Dávid ezt mondja: “Várva vártam az URat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URat, és bíznak benne.”

Miközben a legmélyebb pillanatainkban vagyunk, biztosak lehetünk abban, hogy ha türelmes várakozással várjuk az Urat, Ő majd kihoz minket a mélységes gödörből. És bár némelyikünk tovább marad a gödörben, mint mások, Ő elhozza nekünk a békességet és az újdonságot, amikor a gödör mélyén vagyunk. Az Úr ismét szilárd talajt adott Dávidnak. Új stabilitást adott neki.

De amíg még a mélyponton vagy, íme három dolog, amit Isten tanít nekünk ezekben az időkben. Ne feledd, hogy ezek a pillanatok nem tartanak örökké. Figyeljünk hát oda és várjuk, hogy Isten tanítson minket.

1. Amikor mi gyengék vagyunk, Ő erős

A 2Korinthus 12-ben Pál arról beszél, hogy tövis volt a testében, valami, ami gyötörte őt a legrosszabb pillanataiban. Háromszor könyörgött az Úrhoz, hogy távolítsa el tőle. Az Úr pedig azt mondta neki a 9. versben: “Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz”.

Akár megengedte az Úr, hogy ez a mélypont az életedben bekövetkezzen, akár talán úgy rendelte, hogy csak ideiglenes átmenet, vajon azt akarja-e tanítani neked, amit Pálnak tanított? Azt, hogy felismerd, hogy Ő elég. Az Ő kegyelme elég. Elég az Ő jelenléte. Egyedül Ő – elég.

Gyakran megpróbálunk kimászni a mély gödörből, kétségbeesett vergődések közepette, hogy aztán rájöjjünk, semmi sem működik. Minden erőnkkel, saját ötleteinkkel és saját megoldásainkkal próbálunk úrrá lenni a helyzetünkön. De mindezek után, Isten arra próbál megtanítani minket, hogy valójában mi vagyunk gyengék, Ő pedig erős. És ezeken a gyengeségeken és gyenge pillanatokon keresztül ér célba az Ő ereje. Az a nap, amikor Ő visszahelyezi a lábadat a sziklára, az az Ő ereje miatt lesz, nem a sajátod miatt. Támaszkodj ma az Ő erejére, mert lehet, hogy éppen most próbálja megtanítani neked, hogy milyen ereje van, és ez minden, amire szükséged van, mert egyedül Ő elég.

2. Még ha nem is látjuk, Ő dolgozik

Gyakran úgy érezzük, hogy Isten nem dolgozik, mert a legmélyebb pillanatunkban semmi sem változik. Vagy ha változik is, akkor a legrosszabbra változik, és úgy tűnik, nem tudunk megállni a leejtőn.

József története egy példa arra, hogy egy embernek ígértek valamit, de amit látott maga előtt, az éppen az ellenkezője volt. Az 1Mózes 37. fejezetében József egy álomban ígéretet kap Istentől, hogy egy napon mind az ország, mind a testvérei felett uralkodni fog, és ezzel az Isten által kiválasztott áldottak sorába kerül. Története mégis fordulatot vett. Testvérei hallottak erről az álomról, és úgy döntöttek, hogy eladják őt rabszolgának, ahol végül Egyiptomba került, a fáraó rabszolgájaként. Nem is kerülhetett volna nagyobb gödörbe, és távolabb attól, amit Isten tervének érzett. A mélypontok nem csak itt értek véget. Egyik dolog követte a másikat, ahogy elszenvedte az árulást, a hamis vádakat és a bebörtönzést.

Eközben Isten József legmélyebb pillanatai közepette is munkálkodott. Isten keze dolgozott azon, hogy irányítsa a lépéseit, még akkor is, ha az útja teljesen az ellenkezőjét érezhette. Ami József számára teljesen mélypontnak tűnhetett, amikor eladták Egyiptomba, az Isten más részleteket dolgozott ki azokban a mélypontokban, hogy Józsefet végül hatalmi pozícióba juttassa, és hogy Izráel rabszolgasorba kerüljön Egyiptomban, ahol József uralkodni fog. Minden úgy alakult, ahogyan Isten megígérte, bár nem úgy nézett ki, ahogyan a legtöbben várnák. De Isten még mindig munkálkodott.

Éhínség sújtotta az egész földet, és ugyanazok a testvérek, akik eladták Józsefet rabszolgának, Egyiptomba indultak, hogy “több gabonát találjanak, különben meghalnak” (1Mózes 42:2). És ott történt a megváltás és a megbocsátás gyönyörű története. József és testvérei újra egyesültek, és Isten valóban beteljesítette tervét.

Bár József nem látta, hogy mi történik a felszín alatt, viszont Isten eközben munkálkodott.

Ő ugyanerre akar tanítani téged is. Neki terve van veled. Nem felejtett el téged, ahogyan Józsefet sem felejtette el. József legmélyebb pillanataiban is munkálkodott, és Isten arra akar tanítani téged, hogy a te legmélyebb pillanatodban is munkálkodik. Még ha a dolgok nem is úgy néznek ki, hogy valaha is jobbra fordulnak, Isten minden más részletet kidolgoz. Minden tapasztalat és mélypont, amin József keresztülment, Isten nagyobb tervéhez vezette őt. Isten azt szeretné, ha tudnád, hogy Ő még akkor is munkálkodik a láthatatlanban, amikor annak nincsen tanúja.

3. Minden, amire szükségünk van, az Ő

Az egyik legfontosabb dolog, amit a legmélyebb pillanatainkban próbál megtanítani nekünk, hogy minden, amire szükségünk van, az Ő. Úgy érezhetjük, hogy elveszítettük az irányítást, és kétségbeesetten próbálkozhatunk küzdeni a nehézségek ellen, minden csepp vérünket, verejtékünket és könnyeinket beleadva. Fáradhatatlanul próbálkozhatunk szilárd talajt találni a lábunknak, hogy aztán teljesen visszazuhanjak a mélységbe, sőt még mélyebbre, mint azelőtt.

A legmélyebb pillanatainkban azonban megbocsátást kapunk, és egészen máshogy fogjuk látni Isten igazságát. Ez a legmélyebb pillanat lesz az, amely örökre megváltoztatja az életünket. Néha mélypontokon megyünk keresztül, hogy Ő végül visszahozzon minket.

Amikor eljön a következő legmélyebb pillanatod, tekintsd örömteli pillanatnak

Annyi minden van, amit Isten a legmélyebb pillanatainkban akar tanítani nekünk. Isten suttog nekünk az örömeinkben, beszél a lelkiismeretünkben, de kiabál a fájdalmunkban. Senki sem szeret mélypontokon keresztülmenni az életében, de ezek azok a pillanatok, amikor úgy hallod Isten szavát, mint még soha. Ezek azok a pillanatok, amikor úgy érezheted magam közelebb Istenhez, mint még soha. Ahogyan Ő “közel van az összetört szívűekhez, és megmenti az összetört lelkűeket”. (Zsoltárok 34:18).

Arra bátorítalak, hogy fogadd el ezeket a mély pillanatokat. És ne csak elfogadd, hanem tekintsd örömteli pillanatnak, amikor Isten új módon fogja kinyilatkoztatni magát neked, és olyan dolgokra tanít, amiket másképp talán nem tanulnál meg. A Jakab 1:2 azt mondja: “Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá.”

Amikor mélyponton vagyunk, mindarra összpontosítunk, ami hiányzik. Engedjük, hogy ez a Szentírás ma a szívünkbe ivódjon, és emlékeztessen minket arra, hogy ott válhatunk teljessé, ahol éppen a legmélyebb pillanatunk közepén vagyunk. Isten közel van, velünk van, meghallgat bennünket, munkálkodik, erős, és be tud minket teljesíteni az Ő békességével

Ajánlott Írásaink: