28 Bibliai Idézet, Hogy Bízni Tudjál Istenben Még A Nehéz Időkben Is:

Mit mond a Biblia az Istenben való bizalomról? A Szentírás folyamatosan bátorítást és odafigyelést szán arra, hogy mindenben bízzunk Istenben. Hallgassunk Isten Igéjére!

Váratlan nehézségek sorozatait fogjuk átélni egész életünkben, és ilyenkor az Istenbe vetett bizalmunk igazán próbára lesz téve. Isten soha nem hagy el minket irgalmából és szeretetéből adódóan, ezért érdemes hagyatkoznunk az Úrra még a legsötétebb óráinkban is.

Íme, egy bibliai gyűjtemény az Istenben való bizalomról, amik inspirálhatnak majd téged, amikor a legnagyobb szükséged lesz rá.

Istenbe vetett bizalomra bátorító bibliaversek

Példabeszédek 3:5 – Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

Zsoltárok 118:8 – Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint az emberekre számítani.

Zsoltárok 46:10-11 – Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

Zsoltárok 28:7 – Az Úr az én erőm és védőpajzsom, szívem benne bízott és segítséget kaptam, testem újjáéledt, szívből megköszönöm neki.

Máté 6:25 – „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál?

Zsoltárok 9:10 – Az elnyomottnak az Úr lesz menedéke, a szükség napjaiban egyetlen mentsége.

Zsidókhoz írt levél 13:8 – Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

Róma 15:13 – A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővelkedjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

Szentírás idézetek Isten uralmáról

Róma 8:28 – Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.

Zsoltárok 112:7 – Rossz hírtől nem kell félnie, bátorsága szilárd, mert az Úrban remél.

Józsua 1:9 – Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

Márk 5:36 – Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: „Ne félj, csak higgy!”

Ézsaiás 26:3 – Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.

Zsoltárok 115:3 – Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart.

Dániel 4:32 – A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: mit csinálsz?

Efézus 1:11 – Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik;

Inspiráló szentírások az Istenben való bizalomhoz

Zsoltárok 37:4-6 – Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd. Becsületed felragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a fényes nappalt.

Róma 12:19 – Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.

Zsoltárok 37:5 – Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.

Zsidókhoz írt levél 11:6 – Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azt, aki Őt keresi.

Ézsaiás 41:10 – Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Jeremiás 17:7 – Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye.

Példabeszédek 3:6 – Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.

Példabeszédek 16:20 – Aki megérti az igét, annak jó dolga lesz, és boldog az, aki bízik az ÚRban.

Bízni Istenben a nehéz időkben

Példabeszédek 3:6 – Minden utadon próbáld fölismerni, akkor egyenessé teszi ösvényedet.

Filippi 4:6-7 – Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Példabeszédek 3:5-6 – Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

János 10:10 – A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.

János 14:1 – Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

Imádság Isten ígéreteiben való bizalomért

Uram, amikor a félelem hullámai jönnek, imádkozom, hogy ébressz bennem olyan szívet, amely hozzád akar futni. Imádkozom a te jóságodba vetett rendíthetetlen bizalomért és annak dicséretéért, hogy te vagy a menedékem. Köszönöm kimeríthetetlen szeretetedet, kegyelmedet és irgalmasságodat életem felett.

A 91. zsoltár ígéreteit imádkozom életem felett. Most azonnal, hogy semmi baj ne érjen el engem, hogy semmilyen katasztrófa ne közelítsen hozzám. Imádkozom, hogy angyalaid vigyázzanak rám minden utamon. Imádkozom, hogy mivel szeretsz engem, megmentsenek, megvédjenek, és velem legyenek a gondjaimban… Még akkor is, ha ezek a gondok csak a képzeletemben vannak. Nyugtasd meg félelmeimet, és hozd el békédet a szívembe.

Jézus nevében, Ámen.

Egy ima, amikor nehezen bízol Istenben

Uram, te látod a körülményeket, amelyekkel ma szembesülök, és ismered a félelmet és a szorongást, amit érzek. Bocsásd meg, hogy hagyom, hogy az aggodalom eluralkodjon a gondolataimon.

Öntsd rám a hit lelkét, hogy úgy dönthessek, hogy bízom benned. Nincs hozzád hasonló Isten, félelmetes hatalommal, csodákat művelve. Dicsérlek téged a hűségedért, amelyet oly sokszor megmutattál nekem a múltban.

Uram Jézus, még ha aggódom is, úgy döntök, hogy bízom benned. Segíts, hogy ma emlékeztessem magam a te nagy szeretetedre és hatalmadra. Segíts, hogy felismerjem a félelmetes, aggodalmas gondolataimat, és letegyem őket kereszted lábához. Add meg nekem azt a kegyelmet és erőt, amire szükségem van, hogy helyette a te Igéd igazságain elmélkedjek. Segíts nekem is pozitív szavakat mondani, amelyek másokat is arra ösztönöznek, hogy bízzanak benned.

Te vagy az én üdvösségem. Te már megmentettél a bűntől, és tudom, hogy most is megvan a hatalmad, hogy megments a gondjaimtól. Köszönöm, hogy velem vagy. Tudom, hogy terveid vannak az áldásomra és a javamra.

Uram, te vagy az én erőm és énekem. Ma imádni foglak téged, és dicséretedet fogom énekelni, még akkor is, ha nem egészen értem, mit teszel. Köszönöm, hogy új éneket adtál a szívembe.

Jézus nevében, Ámen.

Egy ima, hogy bízzunk abban, hogy Isten előtted jár

Köszönöm, Uram, hogy az idők kezdete óta küldöd nekünk ígéreteidet. Köszönjük hűségedet, ahogyan a hűség definíciójának is igazi értelmet adsz. Te soha nem szegted meg és nem is fogod megszegni az ígéretedet. Köszönjük, hogy már kikövezted az utat, és bárhol is ülünk ebben a pillanatban, te közel vagy hozzánk, és egy lépéssel előttünk jársz.

Bármi is álljon előttünk, Uram, bízhatunk abban, hogy te tudod, mi következik, és megvédesz minket az úton. Kérünk, hogy azokban a pillanatokban, amikor bekúszik a kétség, emlékeztess minket a mai igeversre. Amikor félelem kúszik belénk, hogy mi fog történni, emlékeztess minket arra, hogy te irányítasz mindent, és hogy te már előttünk jártál, velünk leszel közben, és mögöttünk mész. Köszönjük, hogy megbízható vagy ezekért a gyönyörű ígéretekért, amelyek segítenek eligazodni ebben az életben.

A te hatalmas nevedben imádkozunk, Ámen.

Ajánlott Írásaink: