10 Gyönyörű Zsoltár A Gyógyulásért:

Olvastad már a Zsoltárok könyvét? Gyönyörű szavakat tartalmaz, amelyeket olvasni és imádkozni lehet, különösen a gyógyulás idejére. Akár összetört szívvel, betegséggel, bűnnel vagy más lelki gondokkal küzdesz, a Bibliának ez a gyönyörű könyve vigaszt és erőt adhat.

“Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal.” ~ Zsoltárok 1:1-2

A zsoltárok emlékeztetnek bennünket Isten hűségére, mivel ezek az Ő dicsőségét hirdető versek gyűjteménye. Emellett mélyen az ember szívébe szivárognak, visszhangozva az ellenségtől való szabadulás és gyógyulás iránti szükségletünket.

Az alábbiakban 10 gyönyörű zsoltárt olvashatunk és imádkozhatunk a gyógyulásért.

Fontolja meg az egész zsoltár elolvasását. Gazdagok és ó, annyira jók. Tanulmányozzátok ezeket a szavakat, amelyeket Isten adott nekünk. Imádkozzátok a mellékelt imákat, vagy gyűljetek össze, és ajánljátok fel saját szavaitokat. Tekintsétek ezt felhívásnak, hogy töltsetek időt, négyszemközt, szerető Urunkkal – azzal, aki meggyógyít titeket és engem.

Zsoltárok a betegek gyógyulásáért való imádkozáshoz:

1. Zsoltár 34.

“Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR. Megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból.” (Zsoltárok 34:19-20)

Imádkozzunk!

Atyám, Te nem hagysz magamra, mert közel vagy. Lehet, hogy nyomorúságban vagyok, de Te megszabadítasz engem. Te olyan szerető és hűséges vagy. Ezért most Rád tekintek, Atyám, őrizd meg ezeket a csontokat. Gyógyulást kérek, és Neked adom a dicsőség minden porcikáját. Jézus nevében, Ámen.

2. 6. zsoltár

“Ne fenyíts haragodban, Uram, ne büntess neheztelésedben!” (Zsoltárok 6:2)

Imádkozzunk!

Uram, amikor nem érdemlem meg, Te kegyelmes vagy hozzám. Köszönöm, szerető Atyám, hűségedet és könyörületességedet. Testem most mégis nyugtalan, Uram. Bocsáss meg nekem. Áraszd ki kegyelmedet. Gyógyíts meg úgy, ahogyan csak Te tudsz. Fordítsd vissza ellenségeimet szégyenszemre. Dicsértessék a Magasságos Isten! Jézus nevében teszem ezt a kérést, Ámen.

Zsoltárok a gyógyulásért és erőért való imádkozáshoz:

3. Zsoltár 16

“Védelmezz, Istenem, hozzád menekülök. Ti így beszéltek az Úrhoz: „Uram, te vagy boldogságom, téged semmi nem szárnyal túl!” (Zsoltárok 16:1-2)

Imádkozzunk!

Istenem, te vagy az én menedékem. Hozzád menekülök. Te vagy az én Uram. Nincs más. Őrizz meg és erősíts meg engem, miközben szembenézek ezzel a csatával. Te vagy az én részem és az én poharam. Benned gyönyörű örökségem van – erre emlékezni fogok. Miattad nem fogok megrendülni. Biztos vagyok benne. Gyógyíts és erősíts meg most, jó, jó Atyám. Jézus nevében, Ámen.

4. 30. zsoltár

“Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál.” (Zsoltárok 30:1-2)

Imádkozzunk!

Az ellenség nem fog örülni rajtam miattad, Uram. Nem fogok meggyengülni, mert Te megvédesz engem. Hozzád kiáltok most segítségért. Vedd el ezt a helyzetet, ezt a gyászt, és változtasd tánccá. Szemeim Rád szegeződnek. Hálát adok Neked, Atyám. Jézus nevében, Ámen.

5. 31. zsoltár

“Ujjonghatok és örülhetek jóságodon, mert kegyesen tekintettél nyomorúságomra, és segítettél kínjaimban. Nem szolgáltattál ki ellenségem hatalmának, lábamat tágas helyre állítottad.” (Zsoltárok 31:8-9)

Imádkozzunk!

Ma úgy döntök, hogy örülök a Te állhatatos szeretetednek, Atyám. Nem hagysz figyelmen kívül – nyomorúságom nem marad észrevétlen. Te olyan Isten vagy, aki lát. És mivel Te szeretsz engem, nem adsz az ellenségem kezébe. Dicsértessék Isten! Igen, dicsőítsünk Téged! Ezért ma kijelentem, ahogyan a 31. zsoltár is teszi, hogy lábam tágas helyre került. Te vigyázol rám. Jól vezetsz engem. Hála legyen Neked, Mindenható Isten. Jézus nevében imádkozom és ajánlom ezt a dicséretet, Ámen.

Zsoltárok a gyógyulásért és szabadulásért való imádkozáshoz:

6. 41. zsoltár

“Így szólok: „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!” (Zsoltárok 41:5)

Imádkozzunk!

Vétkeztem, Uram, és nagyon sajnálom. Bocsáss meg nekem! Jöjjön rám a Te kegyelmed, Uram. Csak Te tudsz igazán meggyógyítani bűnös vágyaimból, ezért most kegyelmes és jó gyógyító kezedet kérem Tőled. Öntsd ki rám a Te Lelkedet, Uram. Szabadíts meg ettől a bűntől, és kösd össze újra a szívemet. Jézus nevében, Ámen.

7. 107. zsoltár

“Szorult helyzetükben az Úrhoz kiáltottak, s megmentette őket minden félelmüktől. Elküldte szavát, hogy meggyógyítsa őket, életüket kimentette a veremből. Köszönjék meg az Úrnak minden kegyelmét, és csodáit, amelyeket az emberek fiaiért tett! Mutassanak be neki hálaáldozatot és boldogan hirdessék tetteit.” (Zsoltárok 107:19-22)

Imádkozzunk!

Atyám! Te küldöd ki szavadat, és Te gyógyítasz. Amikor kiáltok, Te megszabadítasz engem a saját pusztulásomtól – a bűntől, amelyet magamhoz vettem. Hozzád kiáltok most, Uram. Szabadíts meg és gyógyíts meg, ahogy csak Te tudsz. Vigyél engem a biztonság és a szilárd lábakon állás azon helyére, amely csak a Te erődben és igazságodban található. Minden dicséretet Neked adok. Jézus nevében, Ámen.

8. 109. zsoltár

“Vidám ajakkal dicsőítem az Urat, a sokaság közepette dicsérem. Mivel melléje áll a szegénynek, hogy megmentse bíráitól.” (Zsoltárok 109:30-31)

Imádkozzunk!

Ma hálát adok neked, Uram. Dicsőítelek Téged, miközben ebben a viharban állok. Dicsőítelek Téged a tömegben. Dicsőítelek Téged minden időben, mert Te és csakis Te mentettél meg engem. Az én lelkem él, és nincs halálra ítélve miattad, Jézus. Köszönöm neked. Ámen.

9. 143. zsoltár

“Ments meg ellenségeimtől, Uram, hozzád menekültem. Taníts meg, miként teljesítsem akaratod, hisz te vagy az én Istenem. A te jó lelked vezessen a sima úton!” (Zsoltárok 143:9-10)

Imádkozzunk!

Hallgasd meg irgalomért kiáltásomat, Uram! Az ellenség üldöz engem, és én elfáradtam. De bízom benned és csak benned, mert te vagy az én szabadítóm, az én Istenem. Vezess engem a Te igazságodban. Szabadíts meg ellenségeimtől, akikkel ma szembe kell néznem, mert Te vagy az én Istenem és az én igaz menedékem. Jézus nevében, Ámen.

10. 61. zsoltár

“Hallgasd meg kiáltásomat, Uram, figyelj imádságomra! A föld határáról kiáltok hozzád, mert eleped a szívem. Vezess arra a sziklára fel, amely túlságosan magas nekem!” (Zsoltárok 61:2-3)

Imádkozzunk!

Te vagy az én menedékem és erős tornyom. Atyám, Te segítesz nekem harcolni az ellenséggel szemben. Gyengének érzem magam, Uram, ezért most Hozzád kiáltok. Bajban vagyok. Hallgasd meg kiáltásomat. Gyógyíts meg és szabadíts meg, kegyelmes Uram. Dicsérlek Téged, mert megérdemled és dicsőséges vagy. A Te munkád minden másnál magasabb. Vezess engem ahhoz a sziklához, amely magasabb nálam. Jézus nevében, Ámen.

Ajánlott Írásaink: